Регистър на училищата за 2023-2024 учебна година – изтегли

Регистър на училищата за 2021-2022 учебна година – изтегли

Регистър на детските градини за 2021-2022 учебна година – изтегли

Регистър на ЦПЛР/СОЗ/ЦСОП за 2021-2022 учебна година – изтегли


Регистър на училищата за 2020-2021 учебна година – изтегли

Регистър на детските градини за 2020-2021 учебна година – изтегли

Регистър на ЦПЛР/СОЗ/ЦСОП за 2020-2021 учебна година – изтегли


Списък закрити или преобразувани институции – изтегли

съобщения

Сигнали за корупция, жалби:

Велико Търново
ул. Арх. Георги Козаров 1,
стая №8, тел. 062/616314 rio_vt@ruo-vt.bg

Подаване на сигнали по вътрешен канал – изтегли