дата на качване училище/детска градина/ЦПЛР работно място обява
2023-2024 учебна година, активни обяви
23.05.2024 г. ПЕГ „Проф. д-р Асен Златаров“ – Велико Търново

Хигиенист

отвори
17.05.2024 г. Национален инспекторат по образованието

Обявява конкурс за:

Длъжността „главен инспектор“ в дирекция „Инспектиране“;

Длъжността „главен инспектор“ в дирекция „Инспектиране“;

Длъжността „Старши инспектор“ в дирекция „Инспектиране“. 

считано от 17.05.2024 г. с място на работа – гр. София
16.05.2024 г. ЧПГ „АК-Аркус“ – Велико Търново

Учител по математика

отвори

съобщения

Сигнали за корупция, жалби:

Велико Търново
ул. Арх. Георги Козаров 1,
стая №8, тел. 062/616314 rio_vt@ruo-vt.bg

Подаване на сигнали по вътрешен канал – изтегли