дата на качване училище/детска градина/ЦПЛР работно място обява
2022-2023 учебна година, активни обяви
30.05.2023 г. СУ „Цанко Церковски“ – Полски Тръмбеш Завеждащ административна служба  отвори