дата на качване училище/детска градина/ЦПЛР работно място обява
2021-2022 учебна година
21.10.2021 г. СУ „Вела Благоева“ – Велико Търново Учител по физическо възпитание и спорт отвори
21.10.2021 г. ОУ „Св. св. Кирил и Методий“ – Батак Учител в група за целодневна организация на учебния ден – прогимназиален етап отвори
21.10.2021 г. Национален инспекторат по образованието „Главен инспектор“ в дирекция „Инспектиране“ – 2 щатни бройки отвори
21.10.2021 г. Център за специална образователна подкрепа – Велико Търново

1. Старши учител на деца с умствена изостаналост в ЦСОП – 2 места;

2. Външен лектор – учител професионално обучение, селскостопанско направлениуе, „аграрен инжинер“ – 252 часа.

отвори
21.10.2021 г. СУ „Цанко Церковски“ – Полски Тръмбеш Учител в подготвителна група отвори
11.10.2021 г. ЧПГ „АК-Аркус“ ЕООД – Велико Търново Учител по математика отвори
11.10.2021 г. СУ „Николай Катранов“ – Свищов Работник поддръжка на сгради отвори