дата на качване училище/детска градина/ЦПЛР работно място обява
2022-2023 учебна година, активни обяви
02.02.2023 г. 

ПГМСС „Н. Златарски“ – Златарица

Лектор по английски език – 94 часа

отвори

02.02.2023 г.

ОУ „П. Р. Славейков“ – Велико Търново

Учител в група за целодневна организация на учебния ден – начален етап

отвори

30.01.2023 г.

ПГЕ „А. С. Попов“ – Велико Търново

Образователен медиатор във връзка с НП „Подкрепа за образователните медиатори и социалните работници“

отвори

30.01.2023 г.

ОУ „Васил Левски“ – Средно село

Учител в начален етап

отвори

27.01.2023 г.

ОУ „Филип Тотю“ – Върбовка

Учител подготвителна група

отвори

25.01.2023 г.

СУ „Вичо Грънчаров“ – Горна Оряховица

Работник поддръжка

отвори