дата на качване училище/детска градина/ЦПЛР работно място обява
2023-2024 учебна година, активни обяви
06.12.2023 г. ЧОУ „Димитър Екимов“ – Русаля 

1. Учител по математика;

2. Лектор по компютърно моделиране и информационни технологии;

3. Лектор по физика и астрономия.

отвори
04.12.2023 г. ОУ „Отец Паисий“ – Писарево 

Огняр на 6 часов работен ден

отвори
01.12.2023 г. СУ „Вичо Грънчаров“ – Горна Оряховица

Учител в група за целодневна организация на учебния ден (I-IV клас)

отвори
28.11.2023 г. СУ „Владимир Комаров“ – Велико Търново

Учител практическо обучение – професионално образование учебна практика

отвори
28.11.2023 г. СУ „Вичо Грънчаров“ – Горна Оряховица

Чистач/хигиенист

отвори
16.11.2023 г.  СУ „Вела Благоева“ – Велико Търново Учител по биология и здравно образование отвори

съобщения

Сигнали за корупция, жалби:

Велико Търново
ул. Арх. Георги Козаров 1,
стая №8, тел. 062/616314 rio_vt@ruo-vt.bg

Подаване на сигнали по вътрешен канал – изтегли