дата на качване училище/детска градина/ЦПЛР работно място обява
2022-2023 учебна година, активни обяви
26.09.2022 г.

СУ „Бачо Киро“ – Павликени

Помощник на учителя, във връзка с изпълнение на дейности по BG05M2ОP001-3.018-0001 „Подкрепа за приобщаващо образование“

отвори

26.09.2022 г.

ПМГ „Васил Друмев“ – Велико Търново

Учител по информатика и информационни технологии

отвори

26.09.2022 г.

СУ „Св. Кл. Охридски“ – Камен

Учител по математика и информационни технологии

отвори

23.09.2022 г.

Център за специална образователна подкрепа „Св. Теодосий Търновски“ – Велико Търново

Учител в група за целодневна организация на учебния ден в начален етап

отвори

21.09.2022 г.

СУ „Г. С. Раковски“ – Велико Търново

Общ работник

отвори

21.09.2022 г.

ОУ „П. Р. Славейков“ – Велико Търново

Огняр

отвори

19.09.2022 г.

ПМГ „Васил Друмев“ – Велико Търново

Учител по информатика и информационни технологии

отвори

05.09.2022 г.

Център за подкрепа за личностно развитие Общински детски комплекс, гр. Велико Търново

1. Кариерен консултант;

2. Учител, чужд език в център за подкрепа за личностно развитие (изнесени групи в детски градини);

3. Лекторски часове:

  • Учител, чужд език в център за подкрепа за личностно развитие (изнесени групи в детски градини);
  • Учител, музика в център за подкрепа за личностно развитие (272 уч. часа годишно – народни инструменти).
отвори