дата на качване училище/детска градина/ЦПЛР работно място обява
2020-2021 учебна година
21.05.2021 г. ОУ „Васил Левски“ – Леденик Чистач-хигиенист отвори
18.05.2021 г. ДГ „Слънчо“ – Свищов Психолог по проект BG05M20P001-3.018-0001 „Подкрепа за приобщаващото образование“ отвори
18.05.2021 г. ДГ „Радост“ – Свищов Психолог по проект BG05M20P001-3.018-0001 „Подкрепа за приобщаващото образование“ отвори
11.05.2021 г. СУ „Димитър Благоев“ – Свищов Учител в група за целодневна организация на учебния ден – начален етап отвори
11.05.2021 г. ДГ „Калина Малина“ – Свищов Учител в детска градина отвори
22.04.2021 г. ОУ „Св. св. Кирил и Методий“ – Поликраище Счетоводител отвори
22.04.2021 г. ОУ „Христо Ботев“ – Беброво Учител в група за целодневна организация на учебния ден – прогимназиален етап – 0,5 щат отвори
22.04.2021 г. ОУ „Васил Левски“ – Върбица Учител по математика и информационни технологии отвори
21.04.2021 г. ДГ „Здравец“ – Първомайци Логопед – 0,5 щат отвори
21.04.2021 г. ДГ „Детски свят“ – Церова кория Учител отвори
13.04.2021 г. Професионална гимназия по моден дизайн – Велико Търново Учител по български език и литература отвори
13.04.2021 г. ОУ „Св. св. Кирил и Методий“ – Горна Оряховица Учител по математика отвори
08.04.2021 г. СУ „Цветан Радославов“ – Свищов Педагогически съветник отвори
02.04.2021 г. Спортно училище „Георги Живков“ – Велико Търново 1. Учител по немски език: 1 място по чл.114;

2. Оперативен счетоводител.

отвори
02.04.2021 г. СУ „Димитър Благоев“ – Свищов Учител по немски език – 60 учебни часа до края на учебните занятия отвори
24.03.2021 г. СУ „Св. Кл. Охридски“ – Камен Логопед отвори
19.03.2021 г. СПГ „Алеко Константинов“ – Свищов Учител по математика отвори
19.03.2021 г. ОУ „Иван Вазов“ – Горна Оряховица Учител в група за целодневна организация на учебния ден – начален етап отвори
11.03.2021 г. ОУ „Филип Тотю“ – Върбовка Учител в група за целодневна организация на учебния ден – начален етап отвори
11.03.2021 г. СУ „Св. Кл. Охридски“ – Камен Логопед отвори
10.03.2021 г. ПГАТ „Ц. Церковски“ – Павликени Помощник на учителя по  проект № BG05M9OP001–3.023 МИГ Павликени – Полски Тръмбеш 06 „Осигуряване на достъп до качествено образование в малките населени места и в трудно достъпните райони“ отвори
05.03.2021 г. СУ „Георги Измирлиев“ – Горна Оряховица Учител по английски език отвори
05.03.2021 г. ОУ „Христо Смирненски“ – Самоводене Учител в начален етап на основното образование отвори
05.03.2021 г. ОУ „Васил Левски“ – Леденик Чистач/хигиенист отвори
02.03.2021 г. СУ „Бачо Киро“ – Павликени Учител по информатика и информационни технологии отвори
02.03.2021 г. СУ „Емилиян Стнев“ – Велико Търново Счетоводител отвори
01.03.2021 г. ДГ „Божур“ – Горна Оряховица Логопед – 0,5 щат отвори
01.03.2021 г. ОУ „Иван Вазов“ – Горна Оряховица Учител в група за целодневна организация на учебния ден – начален етап отвори
26.02.2021 г. ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ – Поликраище Образователен медиатор по проект BG05M20P001-2.011-0001 „Подкрепа за успех“ – 05 щат отвори
25.02.2021 г. СУ „Ангел Каралийчев“ – Стражица Учител в група за целодневна организация на учебния ден – прогимназиален етап отвори
24.02.2021 г. ОУ „Васил Левски“ – Върбица Главен счетоводител – 0,5 щат отвори
09.02.2021 г. СУ „Св. Кл. Охридски“ – Камен Учител по английски език в начален и прогимназиален етап отвори
09.02.2021 г. ПГЕЕ „М. В. Ломоносов“ – Горна Оряховица Технически секретар отвори
08.02.2021 г. Център за специална образователна подкрепа – Велико Търново Чистач/хигиенист отвори
08.02.2021 г. ОУ „Св. П. Евтимий“ – Горна Оряховица Учител в група за целодневна организация на учебния ден – начален етап отвори
05.02.2021 г. СУ „Вичо Грънчаров“ – Горна Оряховица Логопед отвори
05.02.2021 г. ОУ „Св. Кл. Охридски“ – Павликени Учител на деца с умствена изостаналост отвори
05.02.2021 г. ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ – Горна Оряховица Хигиенист отвори
01.02.2021 г. СУ „Георги Измирлиев“ – Горна Оряховица Учител в група за целодневна организация на учебния ден – начален етап отвори
01.02.2021 г. ОУ „Отец Паисий“ – Писарево Учител в начален етап на основното образование отвори
29.01.2021 г СУ „Ем. Станев“ – Велико Търново Учител в група за целодневна организация на учебния ден – начален етап отвори
27.01.2021 г. ПГЖПТ „Н. Й. вапцаров“ – Горна Оряховица Учител, практическо обучение отвори
27.01.2021 г. ОУ „Св. П. Евтимий“ – Велико Търново Работник кухня в ученически стол отвори
26.01.2021 г. ДГ „Пламъче“ – Дебелец Помощник-готвач отвори
25.01.2021 г. Център за подкрепа за личностно развитие Общински детски комплекс, гр. Велико Търново Чистач отвори
25.01.2021 г. ПХГ „Св. Св. Кирил и Методий“ – Велико Търново Портиер – 0,5 щат отвори
25.01.2021 г. ОУ „Христо Ботев“ – Велико Търново Портиер – 0,5 щат отвори
18.01.2021 г. ПГТ „Д-р Васил Берон“ – Велико Търново Продавач консултант отвори
18.01.2021 г. ОУ „П. Р. Славейков“ – Велико Търново Портиер отвори
14.01.2021 г. СУ „Св. Климент Охридски“ – Сухиндол Образователен медиатор по проект BG05M20P001-2.011-0001 „Подкрепа за успех“ отвори
14.01.2021 г. ОУ „Св. св. Кирил и Методий“ – Долна Оряховица Учител в група за целодневна организация на учебния ден – начален етап отвори
12.01.2021 г. СУ „Емилиян Станев“ – Велико Търново Учител по английски език отвори
11.01.2021 г. ОУ „Иван Вазов“ – Горна Оряховица Учител в група за целодневна организация на учебния ден – начален етап отвори
07.01.2021 г. ПТГ „Васил Левски“ – Горна Оряховица Технически изпълнител отвори
07.01.2021 г. ОУ „Св. св. Кирил и Методий“ – Горна Оряховица Портиер отвори
05.01.2021 г. ДГ „Здравец“ – Първомайци Учител в детска градина отвори
04.01.2021 г. ПГСАГ „Ангел Попов“ – Велико Търново Учител по руски език и немски език или по руски език отвори
29.12.2020 г. ОУ „Св. св. Кирил и Методий“ – Долна Оряховица Завеждащ административна служба отвори
18.12.2020 г. ДГ „Вяра, Надежда и Любов“ – с. Ресен Огняр отвори
01.12.2020 г. ОУ „Васил Левски“ – Върбица Учител по математика и информационни технологии отвори
01.12.2020 г. СУ „Св. Кл. Охридски“ – Камен Шофьор на училищен автобус отвори
30.11.2020 г. СУ „Димитър Благоев“ – Свищов Учител в група за целодневна организация на учебния ден I-IV клас отвори
30.11.2020 г. СУ „Вичо Грънчаров“ – Горна Оряховица Учител в начален етап отвори
27.11.2020 г. ПДТГ „Д. Хадживасилев“ – Свищов Образователен медиатор по проект BG05M20P001-2.011-0001 „Подкрепа за успех“ – 0,5 щат отвори
25.11.2020 г. ДГ „Здравец“ – Горна Оряховица Учител в детска градина отвори
20.11.2020 г. ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ – Поликраище Образователен медиатор по проект BG05M20P001-2.011-0001 „Подкрепа за успех“ – 0,5 щат отвори
20.11.2020 г. СУ „Бачо Киро“ – Павликени Учител в група за целодневна организация на учебния ден I-IV клас – 3 щата отвори
17.11.2020 г. ДГ „Славейче“ – Лясковец Учител в детска градина отвори
16.11.2020 г. ДГ „Ален мак“ – Горна Оряховица Психолог по проект BG05M2OP001-3.005 – 0004 „Активно приобщаване в системата на предучилищното образование” отвори
13.11.2020 г. ЧПГ „АК – Аркус“ ЕООД – Велико Търново Учител по математика и информатика отвори
10.11.2020 г. ПГТ „Д-р Васил Берон“ – Велико Търново Учител по английски език отвори
04.11.2020 г. ОУ „Христо Ботев“ – Велико Търново Образователен медиатор по проект BG05M20P001-2.011-0001 „Подкрепа за успех“ – 0,5 щат отвори
27.10.2020 г. СУ „Св. Кл. Охридски“ – Сухиндол Шофьор на автобус отвори
27.10.2020 г. ДГ „Пламъче“ – Дебелец Помощник-готвач отвори
26.10.2020 г. ОУ „Филип Сакелариевич“ – Свищов Образователен медиатор по проект BG05M20P001-2.011-0001 „Подкрепа за успех“ отвори
26.10.2020 г. ДГ „Елена Грънчарова“ – Горна Оряховица Учител в детска градина отвори
23.10.2020 г. СУ „Николай Катранов“ – Свищов Работник поддръжка на сгради отвори
21.10.2020 г. ПГСАГ „Ангел Попов“ – Велико Търново Чистач/хигиенист отвори
16.10.2020 г. ПГСАГ „Ангел Попов“ – Велико Търново Завеждащ административна служба отвори
05.10.2020 г. СУ „Св. Кл. Охридски“ – Камен Учител по английски език отвори
30.09.2020 г. ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ – Горна Оряховица Учител за целодневна организация на учебния ден в начален етап отвори
28.09.2020 г. ОУ „Васил Левски“ – Петко Каравелово“ Учител по български език и литература отвори
28.09.2020 г. ОУ „Св. Кл. Охридски“ – Павликени Работник в кухня отвори
28.09.2020 г. ДГ „Зорница“ – Ореш Образователен медиатор по проект BG05M20P001-2.011-0001 „Подкрепа за успех“ отвори
28.09.2020 г. ПГ по моден дизайн – Велико Търново Образователен медиатор по проект BG05M20P001-2.011-0001 „Подкрепа за успех“ – 0,5 щат отвори
28.09.2020 г. ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ – Батак Образователен медиатор по проект BG05M20P001-2.011-0001 „Подкрепа за успех“ – 0,5 щат отвори
25.09.2020 г. Център за специална образователна подкрепа – с. Ново село 1. Психолог по чл.114 от КТ – 252 часа;

2. Логопед по чл.114 от КТ – 252 часа.

отвори
23.09.2020 г. ОУ „Отец Паисий“ – Писарево Учител в начален етап на основното образование отвори
23.09.2020 г. Център за подкрепа за личностно развитие  – Горна Оряховица Учител по чл. 114 от КТ  – камерна музика с преподаване на флейта отвори
23.09.2020 г. ОУ „Св. Св. Кирил  и Методий“ – Поликраище Образователен медиатор по проект BG05M20P001-2.011-0001 „Подкрепа за успех“ – 0,5 щат отвори
23.09.2020 г. ОУ „Васил Левски“ – Върбица Учител за целодневна организация на учебния ден в прогимназиален етап отвори
21.09.2020 г. ОУ „Св. Кл. Охридски“ – Павликени Образователен медиатор по проект BG05M20P001-2.011-0001 „Подкрепа за успех“ отвори
21.09.2020 г. ПГЖПТ „Н. Й. Вапцаров“ – Горна Оряховица Образователен медиатор по проект BG05M20P001-2.011-0001 „Подкрепа за успех“ – 0,5 щат отвори
21.09.2020 г. СУ „Георги Измирлиев“ – Горна Оряховица Учител за целодневна организация на учебния ден в начален етап отвори
21.09.2020 г. ОУ „Св. Иван Рилски“ – Балван Учител по английски език отвори
21.09.2020 г. ПГСАГ „Ангел Попов“ – Велико Търново Чистач/хигиенист отвори
18.09.2020 г. СПГ „Ал. Консдтантинов“ – Свищов Образователен медиатор/Социален работник по проект BG05M20P001-2.011-0001 „Подкрепа за успех“ отвори
18.09.2020 г. ОУ „Св. П. Хилендарски“ – Горна Оряховица Образователен медиатор по проект BG05M20P001-2.011-0001 „Подкрепа за успех“ отвори
17.09.2020 г. Регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование Ресурсен учител отвори
16.09.2020 г. ПМГ „Васил Друмев“ – Велико Търново Чистач/хигиенист отвори
16.09.2020 г. ПЕГ „Проф. д-р Асен Златаров“ – Велико Тър Библиотекар отвори
15.09.2020 г. ПГТ „Всил Друмев“ – Стражица 1. Учител по информационни технологии по чл. 114 от КТ – 206 часа;

2. Учител по професионална подготовка по чл. 114 от КТ – 222 часа;

1. Учител по музика по чл. 114 от КТ – 90 часа;

1. Учител изобразително изкуство по чл. 114 от КТ – 206 часа;

 отвори
14.09.2020 г. ПГЛПИ „Атанас Буров“ – Горна Оряховица Учител по български език и литература отвори
14.09.2020 г. ПДТГ „Д. Хадживасилев“ – Свищов Образователен медиатор по проект BG05M20P001-2.011-0001 „Подкрепа за успех“ – 4 часа отвори
14.09.2020 г. Регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование Ресурсен учител отвори
14.09.2020 г. СУ „Вичо Грънчаров“ – Горна Оряховица Учител в начален етап отвори
14.09.2020 г. ОУ „Св. Кл. Охридски“ – Павликени Учител в група за целодневна организация на учебния ден (начален етап) отвори
11.09.2020 г. СУ „Емилиян Станев“ – Велико Търново Учител в група за целодневна организация на учебния ден (прогимназиален етап) отвори
11.09.2020 г. СПГ по икономика – Велико Търново Чистач/хигиенист – 0,5 щат отвори
11.09.2020 г. ОУ „Св. Кл. Охридски“ – Павликени Помощник-учител отвори
11.09.2020 г. СУ „Ангел Каралийчев“ – Стражица Учител в група за целодневна организация на учебния ден (прогимназиален етап) отвори
11.09.2020 г. СУ „Св. Кл. Охридски“ – Камен Учител теоретично обучение, направление „Зеленчукопроизводство“ отвори
11.09.2020 г. ДГ „Радост“ – Царевец Детски учител за изнесени групи в с. Алеково и с. Козловец – 2 места отвори
11.09.2020 г. ОУ „Христо Смирненски“ – Водолей Образователен медиатор по проект BG05M20P001-2.011-0001 „Подкрепа за успех“ – 4 часа отвори
10.09.2020 г.  ОУ „Д-р Петър Берон“ – Дебелец Учител в група за целодневна организация на учебния ден (начален етап) отвори
10.09.2020 г. ПТГ „Васил Левски“ – Горна Оряховица Работник поддръжка на сгради отвори
10.09.2020 г. ПГМСС „Н. Златарски“  – Златарица Работник поддръжка на сгради отвори

отвори

10.09.2020 г. ПГХТ „Проф. д-р Асен Златаров“ – Горна Оряховица 1. Учител по английски език и  италиански език;

2. Учител по английски език.

отвори
10.09.2020 г. ОУ „Св. Иван Рилски“ – Балван Образователен медиатор по проект BG05M20P001-2.011-0001 „Подкрепа за успех“ – 4 часа отвори
10.09.2020 г. ДГ „Калина Малина“ – Свищов Помощник на учителя по проект BG05M2OP001-3.005 – 0004 „Активно приобщаване в системата на предучилищното образование”, Дейност 2 отвори
10.09.2020 г. СУ „Емилиян Станев“ – Велико Търново 1. Учител поп и джаз пеене и ударни инструменти;

2. Чистач/хигиенист.

отвори
09.09.2020 г. СУ „Иван Н. Момчилов“ – Елена 1. Заместник директор по учебно-творческата
дейност;2. Учител практическо обучение – ресторантьор.
отвори
09.09.2020 г. Спортно училище „Георги Живков“ – град Велико Търново Ръководител направление „Информационни и комуникационни технологии“ отвори
09.09.2020 г. СПГ „Алеко Константинов“ – Свищов 1. Възпитател в общежитие – 2 щата;

2. Чистач/хигиенист – 0,5 щат.

отвори
09.09.2020 г. ДГ „Радост“ – Свищов Помощник-възпитател по проект BG05M2OP001-3.005 – 0004 „Активно приобщаване в системата на предучилищното образование”, Дейност 2 отвори
08.09.2020 г. СУ „Г. С. Раковски“ – Велико Търново Образователен медиатор по проект BG05M20P001-2.011-0001 „Подкрепа за успех“ отвори
08.09.2020 г. ПГХТ „Проф. д-р Асен Златаров“ – Горна Оряховица Инструктор за обучението на водачи на МПС отвори
08.09.2020 г. ПГЖПТ „Н. Й. Вапцаров“ – Горна Оряховица Завеждащ административна служба отвори
08.09.2020 г. Център за специална образователна подкрепа – Велико Търново Хигиенист – 0,5 щат отвори
08.09.2020 г. ДГ „Радост“ – Лясковец 1. Помощник-възпитател по проект BG05M2OP001-3.005 – 0004 „Активно приобщаване в системата на предучилищното образование”, Дейност 2;

2. Психолог по проект BG05M2OP001-3.005 – 0004 „Активно приобщаване в системата на предучилищното образование”, Дейност 2;

3. Логопед по проект BG05M2OP001-3.005 – 0004 „Активно приобщаване в системата на предучилищното образование”, Дейност 2;

отвори
08.09.2020 г. ОУ „Филип Сакелариевич“ – Свищов Учител в група за целодневна организация на учебния ден (начален етап) отвори
08.09.2020 г. ОУ „Васил Левски“ – Петко Каравелово Образователен медиатор по проект BG05M20P001-2.011-0001 „Подкрепа за успех“ отвори
08.09.2020 г. ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ – Раданово Образователен медиатор по проект BG05M20P001-2.011-0001 „Подкрепа за успех“ отвори
08.09.2020 г. СПГ по икономика – Велико Търново Главен счетоводител отвори
08.09.2020 г. ПГ по моден дизайн – Велико Търново Учител практическо обучение по професионална подготовка – „Педагогика на изобразителното изкуство“ отвори
08.09.2020 г. ПХГ „Св. Св. Кирил и Методий“ – Велико Търново 1. Учител по български език и литература;

2. Учител по английски език;

3. Учител по математика и физика;

4. Учител теоретично обучение, специалност „инженер-химик“ – 0,5 щат.

отвори
08.09.2020 г. ДГ „Мир“ – с. Каменари Детски учител отвори
04.09.2020 г. Спортно училище „Георги Живков“ – град Велико Търново 1. Учител по руски език по чл.114 от КТ;

2. Учител по немски език по чл.114 от КТ.

отвори
04.09.2020 г. СУ „Св. Кл. Охридски“ – Камен Учител теоретично обучение, направление „Зеленчукопроизводство“ отвори
04.09.2020 г. СУ „Емилиян Станев“ – Велико Търново 1. Учител в група за целодневна организация на учебния ден (начален етап) – 2 места;

2. Чистач/хигиенист.

отвори
03.09.2020 г. ОУ „Николай Райнов“ – Кесарево Учител по физическо възпитание и спорт с часове по география и икономика и биология и здравно образование отвори
03.09.2020 г. ОУ „Св. Кл. Охридски“ – Виноград Учител по английски език – 0,5 щат отвори
03.09.2020 г. ОУ „Св. Кл. Охридски“ – Павликени 1. Учител по руски език в IV клас по чл.114 от КТ – 102 часа;

2. Учител по физика и астрономия вVII клас по чл.114 от КТ – 108 часа;

отвори
03.09.2020 г. ПГ по моден дизайн – Велико Търново Учителб по физическо възпитание и спорт – 0,5 щат отвори
03.09.2020 г. ОУ „Васил Левски“ – Леденик 1. Учител в начален етап;

2. Учител по английски език по чл. 114 от КТ – 108 часа.

отвори
02.09.2020 г. ПГХТ „Проф. д-р Асен Златаров“ – Горна Оряховица 1. Учител по математика и информатика;

2. Учител, теоретично обучение, специалност „Инженер – химик“.

отвори
02.09.2020 г. ПГ по моден дизайн – Велико Търново 1. Учител по математика и информатика;

2. Учител по философия по чл. 114 от КТ – 144 часа;

3. Учител по химия и опазване на околната среда по чл. 114 от КТ – 162 часа;

4. Учител по руски  по чл. 114 от КТ – 72 часа.

отвори
02.09.2020 г. СУ „Георги Измирлиев“ – Горна Оряховица Учител в група за целодневна организация на учебния ден (прогимназиален етап)   отвори
02.09.2020 г. СУ „Маским Райкович“ – Лясковец Учител по английски език  отвори
02.09.2020 г. ОУ „Филип Тотю“ – Върбовка Образователен медиатор по проект BG05M20P001-2.011-0001 „Подкрепа за успех“ – 0,5 щат  отвори 
02.09.2020 г. СУ „Цанко Церковски“ – Полски Тръмбеш Шофьор на училищен автобус   отвори
02.09.2020 г. НУ „Отец Паисий“ – Сушица Учител в начален етап  отвори
02.09.2020 г. СУ „Вичо Грънчаров“ – Горна Оряховица Учител по физическо възпитание и спорт по чл. 114 от КТ – 294 часа; отвори
01.09.2020 г. ПЕГ „Проф. д-р Асен Златаров“ – Велико Търново Хигиенист отвори
01.09.2020 г. СУ „Емилиан Станев“ – Велико Търново Учител в група за целодневна организация на учебния ден (прогимназиален етап) отвори
01.09.2020 г. ОУ „Елин Пелин“ – Първомайци Учител по български език и литература отвори
01.09.2020 г. СУ „Вичо Грънчаров“ – Горна Оряховица 1.  Учител по испански език по чл. 114 от КТ – 144 часа;

2. Учител по пазарна икономика по чл. 114 от КТ – 186 часа;

3. Учител по философия по чл. 114 от КТ – 242 часа;

отвори
01.09.2020 г. ПГЕЕ „М. В. Ломоносов“ – Горна Оряховица 1. Учител по английски език;

2. Учител по история и цивилизация.

отвори
01.09.2020 г. СУ „Цветан Радостлавов“ – Свищов 1. Учител по английски език – 0,5 щат;

2. Учител по химия и опазване на околната среда.

отвори
31.08.2020 г. ПГЕ „А. С. Попов“ – Велико Търново 1. Заместник-директор  административно-стопанска дейност;

2. Работник по поддръжка – 0,5 щат;

3. Огняр.

отвори
31.08.2020 г. ОУ „Христо Ботев“ – Велико Търново 1. Учител по музика по чл. 114 от КТ – 190 часа;

2. Чистач/хигиенист.

отвори
31.08.2020 г. ОУ „П. Р. Славейков“  – Церова кория Учител по математика и информационни технологии отвори
31.08.2020 г. Център за подкрепа за личностно развитие Общински детски комплекс, гр. Велико Търново 1. Лекторски часове:

– Учител, чужд език в център за подкрепа за личностно развитие за изнесено обучение в детски градини;

– Учител, музика в център за подкрепа за личностно развитие – 256 часа;

2. Учител, изобразително изкуство, в център за подкрепа за личностно развитие.

отвори
31.08.2020 г. СУ „Бачо Киро“ – Павликени Учител в група за целодневна организация на учебния ден (прогимназиален етап) отвори
31.08.2020 г. ОУ „Св. св. Кирил и Методий“ – Овча могила Учител по английски език отвори
31.08.2020 г. СУ „Николай Катранов“ – Свищов Учител в група за целодневна организация на учебния ден (прогимназиален етап) отвори
31.08.2020 г. СУ „Св. Кл. Охридски“  – Камен Учител на деца с умствена изостаналост отвори
31.08.2020 г. ДГ – с. Караисен Учител в детска градина отвори
28.08.2020 г. БСУ „Христо Ботев“ – гр. Братислава, Словакия Учител по български език и литература отвори
28.08.2020 г. ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ – Поликраище 1. Учител по математика и информационни технологии – 0,5 щат;

2. Учител по физическо възпитание и спорт – 0,5 щат;

3. Учител в група за целодневна организация на учебния ден – V-VІІ клас;

4. Учител по биология и здравно образование, химия и иопазване на околната среда и човекът и природата по чл. 114 от КТ – 211 часа;

5. Учител по по изобразително изкуство по чл. 114 от КТ – 122 часа.

отвори
28.08.2020 г. СУ „Цветан Радославов“ – Свищов 1. Учител по информатика и иинформационни технологии;

2. Учител в група за целодневна организация на учебния ден (начален етап);

3. Учител по български език и литература – 0,5 щат.

отвори
27.08.2020 г. ДГ „Зорница“ – Ореш Учител в детска градина – 2 места отвори
27.08.2020 г. НУ „Иларион Макариополски“ – Елена Учител в група за целодневна организация на учебния ден (начален етап) отвори
27.08.2020 г. ДГ „Калина Малина“ – Свищов Учител в детска градина отвори
26.08.2020 г. СПГ „Алеко Константинов“  – Свищов 1. Учител по физика и математика;

2. Учител практическо обучение, проф. направление „Автотранспорт“.

отвори
26.08.2020 г. СУ „Св. Кл. Охридски“ – Камен Учител по химия и опазване на околната среда и физика и астрономия. отвори
25.08.2020 г. СУ „Иван Н. Момчилов“ – Елена 1. Учител в група за целодневна организация на учебния ден – V-VІІ клас;

2. Учител практическо обучение – Ресторантьор;

3. Учител практическо обучение – Лесовъд.

 отвори
25.08.2020 г. СУ „Владимир Комаров“ – Велико Търново 1. Учител по музика по чл. 114 от КТ – 244 часа;

2. Учител по биология и здравно образование по чл. 114 от КТ – 285 часа;

3. Учител по химия и опазване на околната среда по чл. 114 от КТ – 216 часа;

4. Учител по практика по чл. 114 от КТ:

  • електрически измервания – 72 часа;
  • електротехника и градивни елементи – 90 часа;
  • производствена практика – 64 часа.
отвори
25.08.2020 г. СУ „Г. С. Раковски“ – Велико Търново 1. Учител в група за целодневна организация на учебния ден (начален етап);

2. Учител по английски език в начален етап по чл. 114 от КТ – 160 часа;

отвори
25.08.2020 г. ОУ „Васил Левски“ – Петко Каравелово Учител в група за целодневна организация на учебния ден (начален етап) с английски език отвори
25.08.2020 г. ОУ „Св. Кл. Охридски“ – Павликени Огняр отвори
25.08.2020 г. СУ „Вичо Грънчаров“ – Горна Оряховица Учител по руски език по чл. 114 от КТ – 314 часа; отвори
25.08.2020 г. ОУ „Христо Ботев“ – Ресен Учител по български език и литература отвори
24.08.2020 г. ПХГ „Св. Св. Кирил и Методий“ – Велико Търново Счетоводител отвори
24.08.2020 г. ПМГ „Васил Друмев“ – Велико Търново 1. Учител по математика;

2. Учител по информатика и информационни технологии;

3. Учител по информатика и информационни технологии по чл. 114 от КТ – 288 часа;

4. Учител по физика и астрономия по чл. 114 от КТ – 180 часа;

5. Учител по музика по чл. 114 от КТ – 270 часа;

6. Учител по руски език по чл. 114 от КТ – 144 часа;

7. Учител по френски език по чл. 114 от КТ – 72 часа;

8. Чистач/хигиенист.

отвори
24.08.2020 г. ПЕГ „Проф. д-р Асен Златаров“ – Велико Търново 1. Учител по български език и литература по чл. 114 от КТ – 180 часа;

2. Учител по музика по чл. 114 от КТ – 270 часа;

отвори
24.08.2020 г. ПГСАГ „Ангел Попов“ – Велико Търново 1. Учител по физика и математика;

2. Учител, теоретично обучение в професионално направление „Дизайн“;

3. Учител, практическо обучение в професионално направление „Дизайн“;

4. Учител, практическо обучение в професионално направление „Строителство“;

5. Учител по немски език по чл. 114 от КТ   – 288 часа;

6. Учител по по музика по чл. 114 от КТ   – 216 часа.

отвори
24.08.2020 г. ОУ „Св. св. Кирил и Методий“ – Горна Оряховица 1. Учител по български език и литература;

2. Учител в група за целодневна организация на учебния ден (прогимназиален етап).

отвори
24.08.2020 г. ОУ „Св. св. Кирил и Методий“ – Морава Учител по математика и информационни технологии отвори
24.08.2020 г. ДГ „Радост“ – Свищов Учител в детска градина отвори
21.08.2020 г. СУ „Димитър Благоев“ – Свищов 1. Учител в група за целодневна организация на учебния ден (начален етап) – 2 места;

2. Учител в група за целодневна организация на учебния ден (прогимназиален етап) – 3 места;

3. Ръководител направление ИКТ;

4. Библиотекар;

5. Пазач – невъоръжена охрана;

6. Лектор по немски език – 216 часа.

отвори
21.08.2020 г. ПХГ „Св. Св. Кирил и Методий“ – Велико Търново Заместник-директор по учебната дейност отвори
20.08.2020 г. СУ „Бачо Киро“ – Павликени 1. Учител по биология и здравно образование в гимназиален етап;

2. Чистач/хигиенист.

отвори
20.08.2020 г. ОУ „Св. Кл. Охридски“ – Павликени Учител в група за целодневна организация на учебния ден (начален етап) отвори
20.08.2020 г. ПГЖПТ „Н. Й. Вапцаров“ – Горна Оряховица Заместник-директор по учебната дейност отвори
20.08.2020 г. ПГАТ „Цанко Церковски“ – Павликени 1. Учител по икономика;

2. Учител по практическо обучение ССМ.

отвори
20.08.2020 г. СУ „Св. Кл. Охридски“ – Камен 1. Логопед;

2. Педагогически съветник;

3. Учител по музика – 0,5 щат;

4. Учител в група за целодневна организация на учебния ден (прогимназиален етап);

5. Учител теоретично обучение, направление „Зеленчукопроизводство“;

6. Чистач/хигиенист.

отвори
20.08.2020 г. ОУ „Св. П. Евтимий“ – Велико Търново Учител по природни науки:

Часовете са по Човекът и природата в V и VI клас – 386 часа и Технологии и предприемачество в V и VI- 333 часа

отвори
19.08.2020 г. СУ „Николай Катранов“ – Свищов Учител в група за целодневна организация на учебния ден (прогимназиален етап). отвори
19.08.2020 г. ОУ „Филип Тотю“ – Върбовка Учител по математика и иинформационни технологии отвори
18.08.2020 г. СУ „Вичо Грънчаров“ – Горна Оряховица 1. Заместник-директор по учебната дейност;

2. Логопед.

отвори
18.08.2020 г. ОУ „Св. Иван Рилски“ – Балван Часове по биология и здравно образовани, химия и опазване на околната среда и човекът и природата – 211 часа отвори
17.08.2020 г.  ПГТ „Д-р Васил Берон“ – Велико Търново 1. Учител по немски език;

2. Учител професионална подготовка – ресторантьор;

3. Хигиенист.

отвори
17.08.2020 г. Спортно училище „Георги Живков“ – гр. Велико Търново Учител по математика и информационни технологии отвори
17.08.2020 г. ОУ „Кл. Охридски“ – Драганово Шофьор отвори
17.08.2020 г. ОУ „Отец Паисий“ – Писарево Чистач/хигиенист отвори
17.08.2020 г. СУ „Вела Благоева“ – Велико Търново 1. Учител в начален етап – 4 места;

2. Учител по испански език.

отвори
14.08.2020 г. Българско средно училище „Д-р Петър Берон“ – Прага, Чешка република Учител по английски език отвори
14.08.2020 г. ПГАТ „Цанко Церковски“ – Павликени 1. Шофьор на училищен автобус;

2. По проект BG05MOP001-3.023 МИГ Павликени – Полски Тръмбеш „Осигуряване на достъп до качествено образоание в маките населени места и в труднодостъпните райони“:

  • възпитател в общежитие;
  • училищен психолог;
  • помощник на учителя – 2 места.
отвори
14.08.2020 г. ОбУ „Отец Паисий“ – Майско 1. Учител по български език и литература и информациони технологии;

2. Учител по хранителни технологии – 0,5 щат.

отвори
13.08.2020 г. СУ „Георги Измирлиев“ – Горна Оряховица Учител в група за целодневна организация на учебния ден (начален етап) отвори
13.08.2020 г. ОУ „Св. св. Кирил и Методий“ – Поликраище 1. Учител в начален етап – 2 места;

2. Учител в група за целодневна организация на учебния ден (начален етап).

отвори 
13.08.2020 г.  ДГ „Ален мак“ – Горна Оряховица Учител в детска градина  отвори
13.08.2020 г. ОУ „Васил Левски“ – Леденик Чистач/хигиенист отвори
 11.08.2020 г. ОУ „Св. П. Хилендарски“ – Горна Оряховица 1. Учител в начален етап;

2. Учител в група за целодневна организация на учебния ден (начален етап).

отвори
 11.08.2020 г. СУ „Бачо Киро“ – Павликени 1. Учител по английски език в гимназиален етап;

2. Учител в група за целодневна организация на учебния ден (прогимназиален етап);

3. Учител в група за целодневна организация на учебния ден (начален етап) – 3 места;

4. Учител по български език и литература и руски език в прогимназиален етап;

5. Учител по история и цивилизации в гимназиален етап;

6. Учител по география и икономика и история и цивилизации в прогимназиален етап.

отвори 
 11.08.2020 г. ОУ „Филип Сакелариевич“ – Свищов  Учител по математика, информационни технологии и физика  отвори
11.08.2020 г. ПГИ „Рачо Стоянов” – Дряново, обл. Габрово 1. Учител по английски език;

2. Учител-методик в  дуална форма   на обучение по  теория на професията и специалността по технически предмети за специалността „Машини и системи с ЦПУ“;

3. Лекторски часове по чл. 114 от КТ

– по музика – 72 часа

– по технически предмети /учебна практика/ по стругарство, шлосерство, заваряване, измервателна лаборатория , техническа механика – 216 часа

отвори
06.08.2020 г. ДГ „Първи юни“ – Горна Оряховица Учител в детска градина – 2 места отвори
06.08.2020 г. ПДТГ „Д. Хадживасилев“ – Свищов Учител по английски език; отвори
06.08.2020 г. СУ „Бачо Киро“ – Павликени Шофьор училищен автобус отвори
06.08.2020 г. ПГЖПТ „Н. Й. Вапцаров“ – Горна Оряховица 1. Учител по български език и литература – 0,5 щат;

2. Учител, практическо обучение.

отвори

отвори

06.08.2020 г. Спортно училище „Георги Живков“ – гр. Велико Търново Заместник-директор по учебната дейност отвори
31.07.2020 г. ПЕГ „Проф. д-р Асен Златаров“ – Велико Търново 1. Учител по английски език – 2 места;

2. Учител по немски език;

3. Учител по география и икономика и анлийски език.

отвори
30.07.2020 г. ОУ „Николай Райнов“ – Кесарево Учител по математика и информационни технологии отвори
28.07.2020 г. СУ „Максим Райкович“ – Дряново, обл. Габрово Учител по математика отвори
28.07.2020 г. ДГ „Здравец“ – Първомайци 1. Помощник-възпитател;

2. Готвач

отвори
28.07.2020 г. ОУ „Св. Кл. Охридски“ – Виноград Учител по английски език – 0,5 щат отвори
28.07.2020 г. СУ „Цанко Церковски“ – Полски Тръмбеш Оперативен счетоводител отвори
28.07.2020 г. СУ „Георги Измирлиев“ – Горна Оряховица Заместник-директор по учебната дейност отвори
28.07.2020 г. ОУ „П. Р. Славейков“ – Велико Търново Учител по изобразително изкуство отвори
24.07.2020 г. СПГ по икономика 1. Учител по български език и литература – 0,5 щат;

2. Учител по немски език и руски език

отвори
22.07.2020 г. СУ „Георги Измирлиев“ – Горна Оряховица Учител по физика и астрономия отвори
17.07.2020 г. ДГ „Здравец“ – Велико Търново Завеждащ административна служба отвори 
17.07.2020 г. ОУ „Св. Кл. Охридски“ – Павликени 1. Учител в група за целодневна организация на учебния ден в прогимназиален етап;

2. Работник кухня;

3. Чистач/хигиенист.

 

отвори
17.07.2020 г. ОУ „Васил Левски“ – Върбица Учител по физическо възпитание и спорт отвори
17.07.2020 г. ОУ „Иван Вазов“ – Горна Оряховица Учител по история и цивилизация отвори
17.07.2020 г. СУ „Ем. Станев“ – Велико Търново 1. Учител по английски език;

2. Учител по саксофон;

3. Оператор въвеждане на данни.

отвори
17.07.2020 г. ОУ „П. Р. Славейков“ – Велико Търново Учител в начален етап – 2 места отвори коригиран срок
17.07.2020 г. ОУ „Св. П. Евтимий“ – Велико Търново 1. Хигиенист;

2. Шофьор на товарен автомобил.

отвори
13.07.2020 г. БСУ Д-р Петър Берон – гр. Прага Заповед № РД09-1492/ 10.07.2020 г. на министъра на образованието и науката за обявяване на свободно място учителско място в БСУ Д-р Петър Берон – гр. Прага за учебната 2020/2021 година.
13.07.2020 г. БСУ Христо Ботев – гр. Братислава Заповед № РД09-1493/10.07.2020 г. на министъра на образованието и науката за обявяване на свободно място за длъжността „учител, общообразователен учебен предмет (български език и литература)“ в БСУ Христо Ботев – гр. Братислава за учебната 2020/2021 година.
13.07.2020 г. ОУ „Св. П. Евтимий“ – Велико Търново 1. Учител по български език и литература;

2. Учител по математика.

отвори
10.07.2020 г. ОУ „Бачо Киро“ – Велико Търново Учител в група за целодневна организацияна учебния ден в начален етап на основното образование (I-IV клас) – 2 места отвори
08.07.2020 г. СУ „Св. Климент Охридски“ – Камен Шофьор на училищен автобус отвори
06.07.2020 г. ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ – Горна Оряховица Хигиенист отвори
06.07.2020 г. ОУ „Иван Вазов“ – Горна Оряховица Учител в група за целодневна организацияна учебния ден в прогимназиален етап на основното образование (V-VII клас)  отвори
01.07.2020 г. ПМГ „Васил Друмев“ – Велико Търново Учител по немски език отвори
29.06.2020 г. ПГАТ „Цанко Церковски“  – Павликени Заместник-директор по учебната дейност отвори
29.06.2020 г. СУ „Георги Измирлиев“ – Горна Оряховица 1. Учител по математика;

2. Учител по технологии и предприемачество.

отвори
29.06.2020 г. ЧПГ „АК – Аркус“ ЕООД – Велико Търново Учител по математика и информатика отвори
2019-2020 учебна година
23.06.2020 г. ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“  – Поликраище Счетоводител отвори
16.06.2020 г. Старопрестолна гимназия по икономика – Велико Търново Касиер-домакин отвори
15.06.2020 г. ПТГ „Васил Левски“ – Горна Оряховица Работник поддръжка на сгради отвори
08.06.2020 г. ДГ „Здравец“ – Горна Оряховица Учител в детска градина отвори
08.06.2020 г. ДГ „Детски свят“ – Долна Липница Учител по проект BG05M2OP001-3.005 – 0004 „Активно приобщаване в системата на предучилищното образование”, Дейност 2 отвори
04.06.2020 г. СУ „Г. С. Раковски“ – Велико Търново Начален учител отвори
28.05.2020 г. ДГ „Калина Малина“ – Свищов Помощник-възпитател по проект BG05M2OP001-3.005 – 0004 „Активно приобщаване в системата на предучилищното образование”, Дейност 2 отвори
27.05.2020 г. ДГ „Калина Малина“ – Свищов Учител в детска градина отвори
27.05.2020 г. ДГ „Елена Грънчарова“ – Горна Оряховица Учител в детска градина отвори
20.05.2020 г. ОУ „Кл. Охридски“ – Драганово Учител по физическо възпитание и спорт отвори
12.05.2020 г. ОУ „Кл. Охридски“ – Драганово Шофьор отвори
08.05.2020 г. ПТГ „Васил Левски“ – Горна Оряховица Счетоводител отвори
04.05.2020 г. ОУ „П. Р. Славейков“ – Велико Търново Счетоводител отвори
10.04.2020 г. ОУ „П. Р. Славейков“ – Церова кория Учител по математика и информационни технологии отвори
31.03.2020 г. ЦПЛР – Велико Търново Главен счетоводител отвори
16.03.2020 г. ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ – Морава Учител по Биология и здравно образование  и Химия и опазване на околната среда отвори
13.03.2020 г. СПГ по икономика – Велико Търново Чистач/хигиенист отвори
12.03.2020 г. СУ „Бачо Киро“ – Павликени Чистач/хигиенист отвори
11.03.2020 г. СУ „Св. Кл. Охридски“ – Камен Учител чужд език (английски) в начален етап на основното образование отвори
11.03.2020 г. СУ „Бачо Киро“ – Павликени Учител по математика отвори
09.03.2020 г. ПГЕЕ „М.В. Ломоносов“ – Горна Оряховица Главен счетоводител отвори
09.03.2020 г. ОУ „Васил Левски“ – Петко Каравелово Учител по физическо възпитание и спорт, изобразително изкуство и природни науки отвори
04.03.2020 г. ОУ „Отец Паисий“ – Писарево Учител в начален етап на основното образование отвори
04.03.2020 г. ОУ „Иван Вазов“ – Горна Оряховица Учител в група за целодневна организацияна учебния ден  в начален етап на основното образование (I-IV клас)  – 2 места отвори

отвори

28.02.2020 г. СУ „Емилиян Станев“ – Велико Търново 1. Учител по физическо възпитание и спорт;

2. Чистач/хигиенист

отвори
26.02.2020 г. СУ „Георги Измирлиев“ – Горна Оряховица Учител в група за целодневна организацияна учебния ден  в начален етап на основното образование (I-IV клас)  отвори
24.02.2020 г. Център за специална образователна подкрепа – Ново село Чистач/хигиенист отвори 
24.02.2020 г. Център за подкрепа за личностно развитие – Общински детски комплеск Огняр отвори
18.02.2020 г. ПГАТ „Цанко Церковски“ – Павликени Учител по физическо възпитание и спорт отвори
12.02.2020 г. ПГ по моден дизайн Образователен медиатор по проект BG05M20P001-2.011-0001 „Подкрепа за успех“ – 0,5 щат отвори
11.02.2020 г. ОУ „Васил Левски“ – Леденик Учител в група за целодневна организацияна учебния ден  в начален етап на основното образование (I-IV клас)  отвори
05.02.2020 г. ДГ „Щастливо детство“ – Горна Оряховица Учител в детска градина отвори
04.02.2020 г. ОУ „Св. Кл. Охридски“ – Виноград Учител по физическо възпитание и спорт – 0,5 щат отвори
удължен срок
31.01.2020 г. ОУ „Св. Климент Охридски“ – Павликени Образователен медиатор по проект BG05M20P001-2.011-0001 „Подкрепа за успех“ – 0,5 щат отвори
удължен срок
28.01.2020 г. ДГ „Пламъче“ – Дебелец Логопед по проект BG05M2OP001-3.005 – 0004 „Активно приобщаване в системата на предучилищното образование” отвори
27.01.2020 г. ОУ „Св. Кл. Охридски“ – Виноград Учител по физическо възпитание и спорт – 0,5 щат отвори
24.01.2020 г. НУ „Иван Вазов“ – Царски извор Учител в група за целодневна организацияна учебния ден  в начален етап на основното образование (I-IV клас)  отвори
23.01.2020 г. СУ „Цанко Церковски“ – Полски Тръмбеш Учител  в  група  за  целодневно  обучение в прогимназиален етап на основно образование отвори
20.01.2020 г. ДГ „Детски свят“ – Долна Липница Помощник-възпитател по проект BG05M2OP001-3.005 – 0004 „Активно приобщаване в системата на предучилищното образование”, Дейност 2 отвори
14.01.2020 г. ОУ „Св. Климент Охридски“ – Павликени Образователен медиатор по проект BG05M20P001-2.011-0001 „Подкрепа за успех“ – 0,5 щат отвори

удължаване на срок

14.01.2020 г. ДГ „Здравец“ – Горна Оряховица Говач отвори
10.01.2020 г. ПГАТ „Цанко Церковски“ – Павликени Учител по информатика и информационни технологии отвори
10.01.2020 г. ДГ „Чиполино“ – Свищов Помощник-възпитател по проект BG05M2OP001-3.005 – 0004 „Активно приобщаване в системата на предучилищното образование”, Дейност 2 отвори
09.01.2020 г. Център за подкрепа за личностно развитие Общински детски комплекс, гр. Велико Търново Кариерен консултант отвори
09.01.2020 г. ОУ „Св. П. Евтимий“ – Велико Търново Работник в кухня отвори
07.01.2020 г. ДГ „Калина Малина“ – Свищов 1. Помощник-възпитател по проект BG05M2OP001-3.005 – 0004 „Активно приобщаване в системата на предучилищното образование”, Дейност 2;

2. Помощник на учителя по проект BG05M2OP001-3.005 – 0004 „Активно приобщаване в системата на предучилищното образование”, Дейност 2;

отвори

отвори

07.01.2020 г. ДГ „Пчелица“ – Лясковец Психолог по проект BG05M2OP001-3.005 – 0004 „Активно приобщаване в системата на предучилищното образование”, Дейност 2 отвори
06.01.2020 г. СУ „Вичо Грънчаров“ – Горна Оряховица 1. Педагогически съветник;

2. Чистач/хигиенист.

отвори
06.01.2020 г. ОУ „Св. Климент Охридски“ – Павликени Образователен медиатор по проект BG05M20P001-2.011-0001 „Подкрепа за успех“ – 0,5 щат отвори
31.12.2019 г. СУ „Георги Измирлиев“ – Горна Оряховица Логопед отвори
19.12.2019 г. ПГХТ „Проф. д-р Асен Златаров“ – Горна Оряховица Главен възпитател отвори
19.12.2019 г. ПХГ „Св. Св. Кирил и Методий“ – Велико Търново Учител по физическо възпитание и спорт отвори
17.12.2019 г. СУ „Емилиян Станев“ – Велико Търново Учител  в  група  за  целодневно  обучение в начален етап на основно образование (1-4 клас) отвори
16.12.2019 г. ПГСАГ „Ангел Попов“ – Велико Търново Чистач/хигиенист отвори
09.12.2019 г. СУ „Владимир Комаров“ – Велико Търново Учител по изобразително изкуство с часове и по технологии и предприемачество и философия отвори
09.12.2019 г. ПМГ „Васил Друмев“ – Велико Търново Чистач/хигиенист отвори
28.11.2019 г. ДГ „Чиполино“ – Свищов 1. Психолог по проект BG05M2OP001-3.005 – 0004 „Активно приобщаване в системата на предучилищното образование”, Дейност 2 – 0,5 щат;

2. Помощник- възпитател по проект BG05M2OP001-3.005 – 0004 „Активно приобщаване в системата на предучилищното образование”, Дейност 2.

 

отвори
28.11.2019 г. ОУ „Ф. Сакелариевич“ – Свищов Учител по математика, физика и информационни технологии отвори
28.11.2019 г. ОУ „Отец Паисий“ – Писарево Учител по физическо възпитание и спорт прогимназиален етап  с допълване  на норматива с часове по човекът и природата, биология и здравно образование, музика, изобразително изкуство отвори
27.11.2019 г. ПГТ „Васил Друмев“ – Старжица Учител по история и география отвори
27.11.2019 г. ПГЕЕ „М. В. Ломоносв“ – Горна Оряховица Огняр отвори
26.11.2019 г. СУ „Цанко Церковски“ – Полски Тръмбеш Учител в начален етап отвори
26.11.2019 г. ДГ „Радост“ – Царевец Образователен медиатор и  Помощник- възпитател по проект BG05M2OP001-3.005 – 0004 „Активно приобщаване в системата на предучилищното образование”, Дейност 2 отвори
26.11.2019 г. ДГ „Васил Левски“ – Свищов Помощник- възпитател по проект BG05M2OP001-3.005 – 0004 „Активно приобщаване в системата на предучилищното образование”, Дейност 2 отвори
25.11.2019 г. ДГ „Вяра, Надежда, Любов“ – Ресен Психолог по проект BG05M2OP001-3.005 – 0004 „Активно приобщаване в системата на предучилищното образование”, Дейност 2 отвори
25.11.2019 г. ДГ „Радост“ – Свищов Логопед по проект BG05M2OP001-3.005 – 0004 „Активно приобщаване в системата на предучилищното образование”, Дейност 2 отвори
25.11.2019 г. СУ „Св. Кл. Охридски“ – Камен Учител в група за целодневна организация на учебния ден в прогимназиален етап отвори
19.11.2019 г. ДГ „Слънце“ – Павликени Помощник- възпитател по проект BG05M2OP001-3.005 – 0004 „Активно приобщаване в системата на предучилищното образование”, Дейност 2   отвори
19.11.2019 г. ДГ „Слънчице“ – Върбица Помощник- възпитател по проект BG05M2OP001-3.005 – 0004 „Активно приобщаване в системата на предучилищното образование”, Дейност 2  отвори
19.11.2019 г. Регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование – Велико Търново  Ресурсен учител отвори 
19.11.2019 г. ОУ „Христо Ботев“ – Велико Търново Образователен медиатор по проект BG05M20P001-2.011-0001 „Подкрепа за успех“ – 0,5 щат отвори
14.11.2019 г. ОУ „Св. Климент Охридски“ – Павликени Помощник-учител – 0,5 щат отвори
12.11.2019 г. ОУ „Ф. Сакелариевич“ – Свищов 1. Учител по математика, физика и информационни технологии;

2. Социален работник по проект BG05M20P001-2.011-0001 „Подкрепа за успех“

отвори

отвори

12.11.2019 г. СУ „Бачо Киро“ – Павликени Учител в група за целодневна организация на учебния ден в прогимназиален етап отвори
12.11.2019 г. ПЕГ „Проф. д-р Асен Златаров“ – Велико Търново Лектор по английски езики – 270 часа отвори
11.11.2019 г. СУ „Георги Измирлиев“ – Горна Оряховица Учител по български език и литература отвори
11.11.2019 г. СУ „Св. Кл. Охридски“ – Камен Учител по селскостопански науки отвори
08.11.2012 г. СУ „Бачо Киро“ – Павликени Учител по математика отвори
07.11.2019 г. СУ „Георги Измерлиев“ – Горна Оряховица Заместник -директор по учебната дейност отвори
04.11.2019 г. Регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование – Велико Търново Ресурсен учител отвори
31.10.2019 г. ДГ „Пчелица“ – Лясковец Логопед на 4 часа по проект BG05M2OP001-3.005 – 0004 „Активно приобщаване в системата на предучилищното образование”, Дейност 2.  отвори
31.10.2019 г. СУ „Бачо Киро“ – Павликени Учител по английски език отвори
25.10.2019 г. ОУ „Св. Иван Рилски“ – Балван Учител в група за целодневна организация на учебния ден в прогимназиален етап отвори
23.10.2019 г. ОУ „Св. св. Кирил и Методий“ – Поликраище Учител в начален етап отвори
23.10.2019 г. СУ „Бачо Киро“ – Павликени Учител по география и история отвори
23.10.2019 г. ОУ „Отец Паисий“  -Писарево Огняр отвори
21.10.2019 г. ДГ „Цветни мечти“ – Върбовка 1. Помощник- възпитател по проект BG05M2OP001-3.005 – 0004 „Активно приобщаване в системата на предучилищното образование”, Дейност 2;

2. Образователен медиатор по проект BG05M2OP001-3.005 – 0004 „Активно приобщаване в системата на предучилищното образование”, Дейност 2;

3. Психолог на 2 часа по проект BG05M2OP001-3.005 – 0004 „Активно приобщаване в системата на предучилищното образование”, Дейност 2;

 отвори
21.10.2019 г. ДГ „Атанас Неделчев – Бяла черква 1. Помощник- възпитател по проект BG05M2OP001-3.005 – 0004 „Активно приобщаване в системата на предучилищното образование”, Дейност 2;

2. Психолог на 2 часа по проект BG05M2OP001-3.005 – 0004 „Активно приобщаване в системата на предучилищното образование”, Дейност 2;

3. Логопед на 2 часа по проект BG05M2OP001-3.005 – 0004 „Активно приобщаване в системата на предучилищното образование”, Дейност 2.

отвори
21.10.2019 г. ДГ „Вяра Надежда Любов“ – Павликени Помощник- възпитател по проект BG05M2OP001-3.005 – 0004 „Активно приобщаване в системата на предучилищното образование”, Дейност 2 отвори 
21.10.2019 г. ОУ „Св. Иван Рилски“ – Балван Учител по история и география отвори
17.10.2019 г. ПГЖПТ „Н. Й. Вапцаров“ – Горна Оряховица Образователен медиатор по проект BG05M20P001-2.011-0001 „Подкрепа за успех“ – 0,5 щат отвори
17.10.2019 г. ОУ „Васил Левски“ – Върбица Учител в група за целодневна организация на учебния ден в начален етап отвори
16.10.2019 г. ОУ „Иван Вазов“ – Горна Оряховица Учител в група за целодневна организация на учебния ден в начален етап отвори
14.10.2019 г. СУ „Димитър Благоев“ – Свищов Педагогически съветник отвори
14.10.2019 г. СУ „Вичо Грънчаров“ – Горна Оряховица Домакин – 0,5 щат отвори
04.10.2019 г. ПГ по моден дизайн – Велико Търново Лектор – професионална подготовка (педагогика на изобразителното изкуство) – 227 часа отвори
02.10.2019 г. ОУ „Иван Вазов“ – Горна Оряховица Учител в група за целодневна организация на учебния ден в прогимназиален етап отвори
02.10.2019 г. ОУ „Христо Ботев“ – Ресен Учител в група за целодневна организация на учебния ден в прогимназиален етап отвори
02.10.2019 г. ОУ „Св. Иван Рилски“ – Балван Образователен медиатор по проект BG05M20P001-2.011-0001 „Подкрепа за успех“ – 0,5 щат отвори
02.10.2019 г. ПГЖПТ „Н. Й. Вапцаров“ – Горна Оряховица Образователен медиатор по проект BG05M20P001-2.011-0001 „Подкрепа за успех“ – 0,5 щат отвори
01.10.2019 г. ОУ „Св. св. Кирил и Методий“ – Асеново Учител по математика отвори
01.10.2019 г. ОУ „Васил Левски“ – Върбица Образователен медиатор по проект BG05M20P001-2.011-0001 „Подкрепа за успех“ – 0,5 щат отвори
30.09.2019 г. ДГ „Първи юни“ – Горна Оряховица Огняр отвори
30.09.2019 г. ПГТ „Васил Друмев“ – Стражица Образователен медиатор по проект BG05M20P001-2.011-0001 „Подкрепа за успех“ – 0,5 щат отвори
30.09.2019 г. ОУ „Св. св. Кирил и Методий“ – Поликраище Образователен медиатор по проект BG05M20P001-2.011-0001 „Подкрепа за успех“ – 0,5 щат отвори
27.09.2019 г. Център за специална образователна подкрепа – с. Ново село Логопед – лектор отвори
27.09.2019 г. СУ „Г. С. Раковски“ – Велико Търново Образователен медиатор по проект BG05M20P001-2.011-0001 „Подкрепа за успех“ – 0,5 щат отвори
25.09.2019 г. СУ „Вичо Грънчаров“ – Горна Оряховица Учител в група за целодневна организация на учебния ден в прогимназиален етап отвори
25.09.2019 г. ОУ „Васил Левски“ – Петко Каравелово Образователен медиатор по проект BG05M20P001-2.011-0001 „Подкрепа за успех“ отвори
25.09.2019 г. ОУ „Христо Ботев“ – Велико Търново Образователен медиатор по проект BG05M20P001-2.011-0001 „Подкрепа за успех“ – 0,5 щат отвори
25.09.2019 г. ОУ „Св. П. Хилендарски“ – Горна Оряховица Образователен медиатор по проект BG05M20P001-2.011-0001 „Подкрепа за успех“ отвори
25.09.2019 г. Център за подкрепа на личностно развитие  – Горна Оряховица 1. Лектор – камерна музика с преподаване на флейта, 128 часа;

2. Лектор – камерна музика с преподаване на ударни инструменти, 128 часа;

отвори
25.09.2019 г. СПГ „Алеко Константинов“ – Свищов Социален работник по проект BG05M20P001-2.011-0001 „Подкрепа за успех“ – 0,5 щат отвори
25.09.2019 г. ПГ по моден дизайн – Велико Търново Образователен медиатор по проект BG05M20P001-2.011-0001 „Подкрепа за успех“ – 0,5 щат отвори
24.09.2019 г. ОУ „Филип Сакелариевич“ – Свищов Социален работник по проект BG05M20P001-2.011-0001 „Подкрепа за успех“ отвори
24.09.2019 г. ОУ „Св. Кл. Охридски“ – Павликени 1. Образователен медиатор по проект BG05M20P001-2.011-0001 „Подкрепа за успех“ – 0,5 щат;

2. Социален работник по проект BG05M20P001-2.011-0001 „Подкрепа за успех“ – 0,5 щат.

отвори
24.09.2019 г. ОУ „Св. Иван Рилски“ – Балван Образователен медиатор по проект BG05M20P001-2.011-0001 „Подкрепа за успех“ – 0,5 щат отвори
24.09.2019 г. ОУ „Св. св. Кирил и Методий“ – Батак 1. Учител по БЕЛ и Руски език с допълване по Музика;

2. Учител в група за целодневна организация на учебния ден- начален етап

отвори
20.09.2019 г. ОУ „Св. св. Кирил и Методий“ – Раданово Образователен медиатор по проект BG05M20P001-2.011-0001 „Подкрепа за успех“ отвори
20.09.2019 г. ОУ „Св. св. Кирил и Методий“ – Батак Образователен медиатор по проект BG05M20P001-2.011-0001 „Подкрепа за успех“ – 0,5 щат отвори
20.09.2019 г. ПГЖПТ „Н. Й. Вапцаров“ – Горна Оряховица Образователен медиатор по проект BG05M20P001-2.011-0001 „Подкрепа за успех“ – 0,5 щат отвори
20.09.2019 г. ОУ „Иван Вазов“ – Горна Оряховица Учител в група за целодневна организация на учебния ден- начален етап отвори
19.09.2019 г. ОУ „Филип Тотю“ – Върбовка Образователен медиатор по проект BG05M20P001-2.011-0001 „Подкрепа за успех“ отвори
18.09.2019 г. СУ „Св. Кл. Охридски“ – Камен Учител на деца с умствена изостаналост отвори 
18.09.2019 г. ОУ „Христо Смирненски“ – Водолей Образователен медиатор по проект BG05M20P001-2.011-0001 „Подкрепа за успех“ – 0,5 щат отвори
16.09.2019 г. ОУ „Кл. Охридски“ – Драганово Образователен медиатор по проект BG05M20P001-2.011-0001 „Подкрепа за успех“ отвори
16.09.2019 г. СУ „Св. Св. Кирил и Методий“ – Златарица 1. Учител в начален етап;

2. Учител по математика.

отвори
13.09.2019 г. ДГ „Детски свят“ – Полски Тръмбеш Учител в детска градина отвори
13.09.2019 г. ДГ „Слънчице“ – Върбица Учител в детска градина отвори
11.09.2019 г. СУ „Вичо Грънчаров“ – Горна Оряховица Учител по изобразително изкуство отвори
11.09.2019 г. ОУ „Филип Сакелариевич“ – Свищов Учител по математика, физика и информационни технологии отвори
11.09.2019 г. НУ „Иларион Макариополски“ – Елена Учител за целодневна организация на учебния ден в начален етап – 0,5 щат отвори
11.09.2019 г. Спортно училище „Георги Живков“ – гр. Велико Търново 1. Учител по руски език по чл.114 от КТ;

2.Учител по немски език по чл.114 от КТ;

отвори
10.09.2019 г. СУ „Димитър Благоев“ – Свищов Учител в група за целодневна организация на учебния ден- начален етап отвори
10.09.2019 г. ПГХТ „Проф. д-р Асен Златаров“ – Горна Оряховица Учител професионално направление, „Експлоатация и поддържане на климатично и хладилна техника“ – 0,5 щат отвори
09.09.2019 г. Център за специална образователна подкрепа – Ново село Арт терапевт- Трудотерапевт отвори
09.09.2019 г. ПГЛПИ „Атанас Буров“ – Горна Оряховица Учител по физическо възпитание и спорт отвори
09.09.2019 г. ОУ „Отец Паисий“ – Писарево Учител в група за целодневна организация на учебния ден- прогимназиален етап отвори
09.09.2019 г. ОУ „Бачо Киро“ – Велико Търново Ресурсен учител отвори
09.09.2019 г. ПЕГ „проф. д-р Асен Златаров“ – Велико Търново 1. Учител по история и цивилизация на немски език. (Мястото е от квотата за хора с увреждания);

2. Учител по английски език и география и икономика.

отвори
05.09.2019 г. СУ „Бачо Киро“ – Павликени Учител по информатика и информационни технологии отвори
05.09.2019 г. ПГ по моден дизайн – Велико Търново 1. Лектор по философия – 180 часа;

2. Учител професионална подготовка, специалност „Педагогика на изобразителното изкуство“ – 216 часа.

отвори
04.09.2019 г. ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ – Асеново Учител в група за целодневна организация на учебния ден в начален етап отвори
04.09.2019 г. ПГМСС – Златарица Учител учебна практика – управление на МПС отвори
04.09.2019 г. СПГ по икономика – Велико Търново 1. Учител о български език и литература – 0,5 щат;

2. Учител по английски език – 504 часа;

3. Учител по руски език – 216 часа.

отвори
04.09.2019 г. ОУ „Св. Иван Рилски“ – Балван Учител по български език и литература – 0,5 щат отвори
 03.09.2019 г. Център за подкрепа за личностно развитие Общински детски комплекс, гр. Велико Търново 1. Учител, изобразително изкуство, в център за подкрепа за личностно развитие;

2. Кариерен консултант;

3. Лекторски часове

– Учител, чужд език в център за подкрепа за личностно развитие – английски език;

– Учител, музика в център за подкрепа за личностно развитие – 320 часа годишно, народни инструменти

отвори
 03.09.2019 г. СПГ „Алеко Константинов“ – Свищов 1. Учител по математика и физика и астрономия;

2. Възпитател в общежитие – 0,5 щат

отвори
 03.09.2019 г. ОУ „Св. П. Хилендалски“ – Горна Оряховица Ресурсен учител отвори 
 03.09.2019 г. ОУ „Д-р Петър Берон“ – Дебелец 1. Учител в група за целодневна организация на учебния ден в начален етап;

2. Учител в група за целодневна организация на учебния ден в прогимназиален етап.

отвори 
03.09.2019 г. СУ „Максим Райкович“ – Лясковец 1. Учител в начален етап с английски език;

2. Учител в група за целодневна организация на учебния ден в начален етап;

3. Учител в група за целодневна организация на учебния ден в прогимназиален етап.

отвори
02.09.2019 г. ОУ „Бачо Киро“ – Бяла черква Учител по физическо възпитание и спорт (с часове и по изобразително изкуство) отвори
02.09.2019 г. ПГЖПТ „Н. Й. Вапцаров“ – Горна Оряховца Учител практическо обучение, спец. „Локомотиви и вагони“ отвори
02.09.2019 г. СУ „Владимир Комаров“ – Велико Търново Учител професионална подготовка, спец. „Автоматизация на непрекъснати производства“ отвори
02.09.2019 г. Център за специална образователна подкрепа Помощник на учителя – 0,5 щат отвори
02.09.2019 г. ОУ „Христо Ботев“ – Велико Търново Учител в група за целодневна организация на учебния ден в прогимназиален етап отвори
02.09.2019 г. СУ „Св. Кл. Охридски“ – Сухиндол Медиатор отвори
30.08.2019 г. ПГАТ „Цанко Церковски“ – Павликени Учител по физическо възпитание и спорт   отвори
30.08.2019 г. ДГ „Димитър Генков“ – Поликраище Логопед   отвори
30.08.2019 г. НУ „Отец Паисий“ – Сушица Учител в начален етап на основното образование   отвори
30.08.2019 г. СУ „Д. Благоев“ – Свищов Лектор по история и цивилизация 126 часа, география и икономика – 144 часа, философия 216 часа – прогимназиален етап– 0,5 щатна бройка   отвори
30.08.2019 г. ОУ „Св. Кл. Охридски“ – Павликени 1. Педагогически съветник – 0,5 щат;

2. Лектор по физика и астрономия – 162 часа;

3. Домакин, сграда;

4. Чистач/хигиенист.

  отвори
30.08.2019 г. СУ „Вичо Грънчаров“ – Велико Търново 1. Учител в група за целодневна организация на учебния ден в прогимназиален етап;

2. Лектор по испански език – 196 часа.

  отвори
30.08.2019 г. ОУ „Васил Левски“ – Върбица Учител в начален етап (целодневна организация на учебния ден)   отвори
30.08.2019 г. ПГСАГ „Анг. Попов“ – Велико Търново Учител по физическо възпитание и спорт – 0,5 щат  отвори
30.08.2019 г. ОУ „П. Р. Славейков“ – Велико Търново 1. Лектор по изобразително изкуство – 344 часа;

2. Лектор по музика – 344 часа;

 отвори

отвори

29.08.2019 г. СУ „Николай Катранов“ – Свищов Учител в група за целодневна организация на учебния ден в прогимназиален етап (V-VII клас) отвори
29.08.2019 г. ПЕГ „Проф. д-р Асен Златаров“ – Велико Търново Учител по математика и информатика отвори
29.08.2019 г. ДГ „Детска радост“ – Долна Оряховица 1. Логопед;

2. Помощник-възпитател.

отвори
29.08.2019 г. ОУ „Христо Ботев“ – Велико Търново Лектор по музика – 190 часа отвори
29.08.2019 г. СУ „Ангел Каралийчев“ – Стражица 1. Учител по практическо обучение Професионално направление „Хранителни технологии“;

2. Учител в група за целодневна организация на учебния ден в прогимназиален етап (V-VII клас).

отвори
28.08.2019 г. ПДТГ „Д. Хадживасилев“ – Свищов „Социален работник в училище“ по BG05M20P001-2.011-0001 „Подкрепа за успех“ отвори
28.08.2019 г. ПДТГ „Д. Хадживасилев“ – Свищов 1. Учител теоретично обучение в проф. направление „Пътувания, туризъм и свободно време“;

2. Учител теоретично обучение;

3. Лектор по: техническо чертане (36 часа), безопасност на движението по пътищата (21 часа), немски език (31 часа) и музика (72 часа)

отвори

 

28.08.2019 г. ДГ „Елена Грънчарова“ – Горна Оряховица Учител в детска градина отвори
28.08.2019 г. ОУ „Васил Левски“ – Петко Каравелово 1. Учител по природни науки (човекът и природата, ФА, БЗО, ХООП);

2. Учител по математика и информационни технологии;

3. Учител в начален етап (целодневна организация на учебния ден)

отвори
28.08.2019 г. СУ „Максим Райкович“ – Лясковец 1. Учител теоретично обучение, проф. направление „Машинен оператор – металорежещи машини“;

2. Учител теоретично обучение, проф. направление „Моделиер технолог на облекло от текстил“;

3. Учител по музика.

отвори
28.08.2019 г. СУ „Г. С. Раковски“ – Велико Търново 1. Учител в начален етап (целодневна организация на учебния ден)

2. Лектор по английски език  в начален етап – 64 часа

отвори
28.08.2019 г. СУ „Димитър Благоев“ – Свищов Учител в начален етап (целодневна организация на учебния ден) отвори
28.08.2019 г. ПМГ „Васил Друмев“ – Велико Търново 1. Учител по немски език;

2. Учител по английски език;

3. Учител по философия;

4. Учител по физическо възпитание и спорт;

5. Лектори по: история и цивилизация (288 часа), география и икономика (224 часа), руски език (206 часа), музика (288 часа).

отвори
28.08.2019 г. ДГ „Рада Войвода“ – Велико Търново Учител в детска градина – 2 щата отвори
27.08.2019 г. ДГ „Ален мак“ – Велико Търново Психолог отвори
27.08.2019 г. ДГ „Здравец“ – Първомайци Учител в детска градина отвори
27.08.2019 г. ДГ „Пламъче“ – Дебелец Учител в детска градина отвори
27.08.2019 г. СУ „Св. Кл. Охридски“ – Камен Учител по английски език отвори
27.08.2019 г. СУ „Цветан Радославов“ – Свищов Учител в начален етап (целодневна организация на учебния ден) – 2 щата отвори
27.08.2019 г. ПГСАГ „Ангел Попов“ – Велико Търново 1. Учител по история и цивилизация;

2. Учител по руски език и немски език;

3. Учител теоретично обучение, проф. направление „Строителство“;

4. Лектор по музика – 198 часа.

отвори
27.08.2019 г. ОУ „Филип Тотю“ – Върбовка 1. Учител по български език и литература;

2. Учител по математика и информационни технологии;

3. Учител по природни науки (човекът и природата, БЗО, ХООС, ФА).

отвори
27.08.2019 г. СУ „Иван Н. Момчилов“ – Елена 1. Учител в начален етап (целодневна организация на учебния ден);

2. Учител по физическо възпитание и спорт

отвори

отвори

27.08.2019 г. ОУ „Васил Левски“ – Върбица Учител по физическо възпитание и спорт (с допълнителни часове по история и цивилизация) отвори
27.08.2019 г. СУ „Емилиян Станев“ – Велико Търново 1. Заместник-директор по учебната дейност;

2. Учител по физическо възпитание и спор;

3. Чистач/хигиенист.

отвори
27.08.2019 г. ОУ „Бачо Киро“ – Велико Търново 1. Логопед;

2. Чистач

отвори
26.08.2019 г. ОУ „Димитър Благоев“ – Велико Търново 1. Учител по български език и литература;

2. Учител по немски език (непълен щат)

отвори
26.08.2019 г. ОУ „Св. св. Кирил и Методий“ – Овча могила Учител по английски език отвори
26.08.2019 г.  ПГЕЕ „М. В. Ломоносов“ – Горна Оряховица Учител по английски език отвори
26.08.2019 г. ПГТ „Васил Друмев“ – Стражица 1. Учител по Биология и здравно образование, Физика и астрономия, Химия и опазване на околната среда;„

2. Лектор по музика – 90 часа;

3. Лектор по изобразително изкуство – 90 часа.

отвори 
26.08.2019 г. ПГЖПТ „Н. Й. Вапцаров“ – Горна Оряховица 1. Учител по биология и химия – 0,5 щат;

2. Учител практическо обучение „Електрообзавеждане на ЖП техника“

отвори
26.08.2019 г. ОУ „Христо Ботев“ – Беброво Учител в начален етап (целодневна организация на учебния ден) отвори
21.08.2019 г. СУ „Св. Кл. Охридски“ – Сухиндол 1. Учител в начален етап;

2. Главен счетоводител

отвори
21.08.2019 г. СУ „Цанко Церковски“ – Полски Тръмбеш Учител по физика отвори
21.08.2019 г. НУ „Цани Гинчев“ – Лясковец Учител в начален етап отвори
21.08.2019 г. ПГЕЕ „М. В. Ломоносов“ – Горна Оряховица 1. Учител по химия и физика – 0,5 щат;

2. Учител по история и цивилизация – 0,5 щат.

отвори
21.08.2019 г. Спортно училище – град Велико Търново Учител по история и философия отвори
21.08.2019 г. ОУ „Христо Ботев“ – Ресен Учител по математика и информатика отвори
20.08.2019 г. СУ „Бачо Киро“ – Павликени Ресурсен учител отвори
20.08.2019 г. СУ „Георги Измирлиев“ – Горна Оряховица Учител по английски език отвори
20.08.2019 г. ПГХТ „Проф. д-р Асен Златаров“ – Горна Оряховица 1. Учител по български език и литература;

2. Учител по английски език;

3. Учител проф. направление „Полиграфия“ – 0,5 щат;

4.  Учител проф. направление „Производство на захар и захарни изделия“ – 0,5 щат.

отвори
20.08.2019 г. ОУ „Св. П. Евтимий“ – Велико Търново Учител информационни технологии и компютърно моделиране отвори
20.08.2019 г. ОУ „Христо Смирненски“ – Самоводене Учител по математика отвори
16.08.2019 г. СУ „Вичо Грънчаров“ – Горна Оряховица Лектор по технологии и предприемачество – 372 часа отвори
16.08.2019 г. ОУ „Христо Ботев“ – Беброво 1. Учител по английски език и по руски език;

2. Учител по математика (с часове и по физика и астрономия и информационни технологии).

отвори
16.08.2019 г. ПХГ „Св. св. Кирил и Методий“ – Велико Търново Учител по история и цивилизация и география и икономика отвори
16.08.2019 г. ОУ „Елин Пелин“ – Първомайци Учител по математика (с часове и по информационни технологии) отвори
16.08.2019 г. ОУ „Св. П. Евтимий“ – Велико Търново Учител в начален етап (целодневна организация на учебния ден) отвори
14.08.2019 г. СУ „Владимир Комаров“ – Велико Търново Учител в начален етап (целодневна организация на учебния ден) отвори
13.08.2019 г. ДГ „Първи юни“ – Горна Оряховица Помощник-възпитател отвори
13.08.2019 г. ДГ „Бодра смяна“ – Горна Оряховица Учител в детска градина отвори
12.08.2019 г. ПЕГ „Проф. д-р Асен Златаров“ – Велико Търново 1. Учител по английски език и история и цивилизация;

2. Учител по химия и опазване на околната среда и френски език;

3. Лектор по английски език – 270 часа;

4. Лектор по музика – 288 часа.

отвори
09.08.2019 г. ПГТ „Д-р Васил Берон“ – Велико Търново 1. Учител по български език и литература;

2. Учител по физическо възпитание и спорт.

отвори
09.08.2019 г. СУ „Вела Благоева“ – Велико Търново Учител в начален етап отвори
09.08.2019 г. ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ – Горна Оряховица 1. Учител по математика (с часове и по инф. технолгии);

2. Учител по изобразително изкуство (с часове и по технологии и предприемачество).

отвори
09.08.2019 г. ОУ „Христо Ботев“ – Ореш Учител по английски език отвори
06.08.2019 г. ОУ „Св. Кл. Охридски“ – Павликени Учител в начален етап (целодневна организация на учебния ден) – 2 места отвори
06.08.2019 г. СУ „Вичо Грънчаров“ – Горна Оряховица 1. Учител в начален етап;

2. Учител в начален етап (целодневна организация на учебния ден);

3. Лектор по философия

отвори
05.08.2019 г. СУ „Св. Кл. Охридски“ – Камен 1. Учител в начален етап (целодневна организация на учебния ден);

2. Учител по английски език;

3. Учител по история и цивилизация;

4. Учител професионална подготовка – селскостопански науки;

5. Учител професионална подготовка – аграрни науки и екология – 0,5 щат;

6. Лектор по философия;

7. Лектор по технологии и предприемачество;

8. Лектор по музика.

отвори
05.08.2019 г. СУ „Бачо Киро“ – Павликени Учител по биология и здравно образование отвори
05.08.2019 г. СУ „Св. Св. Кирил и Методий“ – Златарица Учител – инженер-технолог в хранителната промишленост отвори
05.08.2019 г. ОУ „Св. Кл. Охридски“ – Виноград Учител по физическо възпитание и спорт – 0,5 щат отвори
05.08.2019 г. ОУ „Св. П. Хилендарски“ – Горна Оряховица 1. Учител по английски език  II – VII клас;

2. Учител по биология и здравно образование, химия и опазване на околната среда, физика и астрономия и човекът и природата V-VII клас/считано от 19.09.2019/

3. Ръководител направление информационни и комуникационни технологии.

отвори
26.07.2019 г. ПГАТ „Цанко Церковски“ – Павликени 1.Учител по български език и литература;

2. Учител, професионално направление „Полиграфия”

отвори
26.07.2019 г. ОУ „Св. Иван Рилски“ – Балван Лектор по биология и  здравно образование, химия и опазване на околната среда и човекът и природата отвори
23.07.2019 г. Старопрестолна професионална гимназия по икономика – Велико Търново 1.  Учител по български език и литература- 0,5 щат;

2. Лектор по немски език.

отвори
23.07.2019 г. ЧОУ „Димитър Екимов“ – Русаля 1. Учител в начален етап (целодневна организация на учебния ден);

2. Учител по математика и физика;

3. Учител по информационни технологии;

4. Учител по английски език;

5. Учител по география и икономика.

отвори
23.07.2019 г. СУ „Вичо Грънчаров“ – Горна Оряховица 1. Учител по английски език;

2. Лектор по руски език.

отвори
19.07.2019 г. ОУ „Св. Кл. Охридски“ – Виноград Учител по английски език – 0,5 щат отвори
19.07.2019 г. СУ „Бачо Киро“ – Павликени 1. Учител по български език и литература;

2. Учител по история и цивилизация.

отвори
19.07.2019 г. ПТГ „Васил Левски“ – Горна Оряховица 1. Учител по английски език;

2. Учител по физическо възпитание и спорт – 0,5 щат.

отвори
15.07.2019 г. ОУ „Филип Сакелариевич“ – Свищов Главен счетоводител отвори
12.07.2019 г. ОУ „Бачо Киро“ – Велико Търново 1. Учител в начален етап – 2 места;

2. Учител в група за целодневна организация на учебния ден в начален етап – 2 места;

3. Учител по физическо възпитание и спорт (начален етап).

отвори
12.07.2019 г. СУ „Емилиян Станев“ – Велико Търново Учител в група за целодневна организация на учебния ден в прогимназиален етап. отвори
11.07.2019 г. ОУ „Св. П. Евтимий“ – Велико Търново Учител в прогимназиален етап с норма преподавателска заетост по немски език и английски език. отвори
11.07.2019 г. Професионална гимназия по моден дизайн – Велико Търново Учител по история и география отвори
11.07.2019 г. ОУ „П. Р. Славейков“ – Велико Търново Учител в начален етап – 6 места отвори 

променен срок

10.07.2019 г. ОУ „Христо Ботев“ – Ресен Счетоводител отвори
10.07.2019 г. СУ „Георги Измирлиев“ – Горна Оряховица Учител по информатика и информационни технологии. отвори
10.07.2019 г. СУ „Емилиян Станев“ – Велико Търново 1. Учител  по технологии и предприемачество или учител по техника и технологии;

2. Учител по физическо възпитание и спорт.

отвори
10.07.2019 г. СУ „Владимир Комаров“ – Велико Търново 1. Учител по природни науки – часове по ХООС, БЗО и човекът и природата;

2. Лектор по музика;

3. Чистач-хигиенист.

отвори

срок за подаване на документи за учител по природни науки – 15.08.2019 г.

05.07.2019 г. ОУ „Св. П. Евтимий“ – Велико Търново 1. Учител по математика;

2. Педагогически съветник;

3. Учител в прогимназиален етап с норма преподавателска заетост по БЕЛ и  по немски език.

отвори
05.07.2019 г. ПГАТ „Цанко Церковски“ – Павликени 1. Учител по английски език;

2. Учител учебна практика, направление „Селско стопанство”.

отвори
01.07.2019 г. ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ – с. Асеново, общ. Стражица Учител по математика отвори
28.06.2019 г. СУ „Георги Измирлиев“ – Горна Оряховица 1. Учител по български език и литература;

2. Учител по немски език;

3. Учител по физика и химия;

4. Психолог;

5. Учител в група за целодневна организация на учебния ден в начален етап.

отвори
27.06.2019 г. СУ „Емилиян Станев“ – Велико Търново 1. Учител по български език и литература – 2 места;

2. Учител по математика;

3. Ръководител на направление „Информационни и комуникационни технологии”.

отвори
06.06.2019 г. ЧПГ „АК – Аркус“ ЕООД – Велико Търново Учител по математика и информатика отвори
2018-2019 учебна година
31.05.2019 г. ПДТГ „Д. Хадживасилев“ – Свищов Технически секретар отвори
09.05.2019 г. СУ  „Димитър Благоев“ – Свищов Учител по английски език отвори
30.04.2019 г. СУ „Владимир Комаров“ – Велико Търново Лектор по музика отвори
23.04.2019 г. СУ „Владимир Комаров“ – Велико Търново Лектор по музика отвори
15.04.2019 г. ЦПЛР – Общински детски комплекс Кариерен консултант отвори
15.04.2019 г. ПГЖПТ „Н. Й. Вапцаров“ Счетоводител отвори
27.03.2019 г. СУ „Димитър Благоев“ – Свищов Учител в група за целодневна организация на учебния ден в прогимназиален етап отвори
25.03.2019 г. ПДТГ „Д. Хадживасилев“ – Свищов Счетоводител-касиер отвори
15.03.2019 г. ПГЖПТ „Н. Й. Вапцаров“ – Горна Оряховица Счетоводител отвори
11.03.2019 г. СУ „Владимир Комаров“ – Велико Търново Завеждащ административна служба отвори
07.03.2019 г. СУ „Св. Кл. Охридски“ – Камен Главен счетоводител отвори
27.02.2019 г. СУ „Св. Св. Кирил и Методий“ – Златарица Учител в начален етап – 2 места отвори
26.02.2019 г. СУ „Цанко Церковски“ – Полски Тръмбеш Учител в група за целодневна организация на учебния ден в начален етап отвори
25.02.2019 г. ПДТГ „Д. Хадживасилев“ – Свищов Учител по биология и здравно образование и химия и опазване на околната среда отвори
15.02.2019 г. ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ – Горна Оряховица Ръководител на направление „Информационни и комуникационни технологии“ отвори
15.02.2019 г. СУ „Владимир Комаров“ – Велико Търново Учител в група за целодневна организация на учебния ден в начален етап отвори
12.02.2019 г. СУ „Владимир Комаров“ – Велико Търново Учител в група за целодневна организация на учебния ден в начален етап отвори
11.02.2019 г. ОУ „Св. св. Кирил и Методий“ – Морава Учител по математика и информатика до 15.03.2019 г. отвори
11.02.2019 г. ОУ „Св. Иван Рилски“ – Балван Учител по български език и литература – 0,5 щат отвори
07.02.2019 г. СУ „Емилиян Станев“ – Велико Търново Учител в група за целодневна организация на учебния ден в начален етап отвори
04.02.2019 г. Регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование – Велико Търново Ресурсен учител отвори
04.02.2019 г. ПГЛПИ „Атанас Буров“ – Горна Оряховица Лектор по немски език отвори
31.01.2019 г. СУ „Вичо Грънчаров“ – Горна Оряховица Учител в група за целодневна организация на учебния ден в прогимназиален етап отвори
30.01.2019 г. ОУ „Васил Левски“ – Леденик 1. Учител в начален етап на основното образование

2. Учител в група за целодневна организация на учебния ден в начален етап

отвори
29.01.2019 г. ОУ „Христо Ботев“ – Беброво Учител по български език и литература отвори
16.01.2019 г. СУ „Георги Измирлиев“ – Горна Оряховица Учител по немски език отвори
10.01.2019 г. ОУ „Христо Ботев“ – Беброво Учител в група за целодневна организация на учебния ден в начален етап отвори
04.01.2019 г. ОУ „Христо Смирненски“ – Самоводене Учител в група за целодневна организация на учебния ден в прогимназиален етап отвори
04.01.2019 г. ОУ „П. Р. Славейков“ – Велико Търново Учител в начален етап на основното образование отвори
20.12.2018 г. СУ „Владимир Комаров“ – Велико Търново Учител по изобразително изкуство и технологии и предприемачество отвори
 18.12.2018 г.  СПГ по икономика – Велико Търново  Лектор по немски език отвори
18.12.2018 г. ОУ „Николай Райнов“ – Кесарево Учител в група за целодневна организация на учебния ден в начален етап отвори
14.12.2018 г. ПГЖПТ „Н. Й. Вапцаров“ – Горна Оряховица Учител практическо обучение, специалност „Железопътна техника“ отвори
11.12.2018 г. ПГ по моден дизайн – Велико Търново Учител теоретично обучение (изобразително изкуство) отвори 
07.12.2018 г. Център за подкрепа за личностно развитие (Общински детски комплекс) Лектор по английски език отвори
07.12.2018 г. ОУ „Васил Левски“ – Върбица Учител в начален етап на основното образование отвори
05.12.2018 г. СУ „Владимир Комаров“ – Велико Търново Учител по природни науки отвори
30.11.2018 г. СУ „Георги Измирлиев“ – Горна Оряховица Учител по български език и литература отвори
29.11.2018 г. ОУ „Св. П. Евтимий“ – Велико Търново Учител по изобразително изкуство отвори
27.11.2018 г. НУ „Отец Паисий“ – Сушица Учител в начален етап отвори
16.11.2018 г. ОУ „Отц Паисий“ – Писарево Учител по математика и информационни технологии отвори
12.11.2018 г. Спортно училище – град Велико Търново Възпитател в общежитие отвори

съобщения

Сигнали за корупция, жалби:

Велико Търново
ул. Арх. Георги Козаров 1,
стая №8, тел. 062/616314 rio_vt@ruo-vt.bg

Подаване на сигнали по вътрешен канал – изтегли