на качване училище/детска градина/ЦПЛР работно място обява
2021-2022 учебна година
30.09.2021 г. ПГХТ „Проф. д-р Асен Златаров“ – Горна Оряховица Чистач-хигиенист отвори
29.09.2021 г. ОУ „Св. Кл. Охридски“ – Виноград Учител по физическо възпитание и спорт – 0,5 щат отвори
21.09.2021 г. ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ – Долна Оряховица Счетоводител отвори
20.09.2021 г. ДГ „Вяра, Надежда, Любов“ – Ресен Помощник- учител отвори
17.09.2021 г. ДГ „Калина Малина“ – Свищов Учител в детска градина отвори
14.09.2021 г. ПГТ „Васил Друмев“ – Стражица 1. Лектори по:

Математика – 300 часа;

Български език – 220 часа;

2. Учител професионална подготовка направление „Спедиция, транспортна и складова логистика“ – 0,5 щат.

отвори 
13.09.2021 г. ПДТГ „Д. Хадживасилев“ – Свищов Технически секретар отвори
13.09.2021 г. СУ „Димитър Благоев“ – Свищов Учител  в  група  за  целодневна  организация на учебния ден в начален етап на основно образование (1-4 клас) отвори
10.09.2021 г. ОУ „Ф. Сакелариевич“ – Свищов Образователен медиатор по проект BG05M20P001-2.011-0001 „Подкрепа за успех“  отвори
10.09.2021 г. ОУ „Св. Кл. Охридски“ – Павликени  Свободно работно място, във връзка с изпълнение на дейности по проект BG05M2ОP001-3.018-0001 „Подкрепа за приобщаващо образование“: Помощник- учител отвори
10.09.2021 г. ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ – Поликраище  Учител, начален етап на основното образование  отвори
10.09.2021 г. ОУ „Св. П. Хилендарски“ – Горна Оряховица Учител, начален етап на основното образование

 

отвори
10.09.2021 г. Регионален център за подкрепа на процесана приобщаващото образование – област Велико Търново ресурсен учител отвори
10.09.2021 г. Център за подкрепа за личностно развитие Общински детски комплекс, гр. Велико Търново Кариерен консултант отвори
10.09.2021 г. СУ „Владимир Комаров“ – Велико Търново Лектор по музика – 244 часа отвори
10.09.2021 г. ОУ „Св. Иван Рилски“ – Балван  Образователен медиатор по проект BG05M20P001-2.011-0001 „Подкрепа за успех“ – 0,5 щат отвори
09.09.2021 г. СУ „Св. Кл. Охридски“ – Камен Учител (агроном) професионално обучение, селстостопанско направление  отвори
09.09.2021 г. ПГАТ „Цанко Церковски“ – Павликени Учител по математика отвори
09.09.2021 г. ОУ „Св. Кл. Охридски“ – Павликени Образователен медиатор по проект BG05M20P001-2.011-0001 „Подкрепа за успех“ отвори
09.09.2021 г. СУ „Георги Измирлиев“ – Горна Оряховица 1. Учител  в  група  за  целодневна  организация на учебния ден в начален етап на основно образование (1-4 клас);

2. Учител  в  група  за  целодневна  организация на учебния ден в прогимназиален етап на основно образование 

отвори
09.09.2021 г. Регионален център за подкрепа на процесана приобщаващото образование – област Велико Търново Касиер-домакин отвори
09.09.2021 г. СУ „Емилиян Станев“ – Велико Търново Счетоводител отвори
09.09.2021 г. ДГ „Славейче“ – Златарица Учител в детска градина отвори
09.09.2021 г. Център за специална образователна подкрепа -Ново село Арт терапевт – 0,5 щат отвори
09.09.2021 г. ОУ „Христо Смирненски“ – Самоводене Учител по математика отвори
08.09.2021 г. ПГ по моден дизайн – Велико Търново Лектори по:

– Химия и опазване на околната среда – 162 часа;

– Философия – 144 часа;

– Чужд език – руски – 58 часа;

– Чужд език – испански – 288 часа.

отвори
08.09.2021 г. ОУ „П. Р. Славейков“ – Церова кория Учител  в  група  за  целодневна  организация на учебния ден в прогимназиален етап на основно образование отвори
08.09.2021 г. ОУ „Васил Левски“ – Върбица  1. Учител  в  група  за  целодневна  организация на учебния ден в начален етап на основно образование (1-4 клас);

2. Учител  в  група  за  целодневна  организация на учебния ден в прогимназиален етап на основно образование ;

отвори
08.09.2021 г. ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ – Поликраище Учител  в  група  за  целодневна  организация на учебния ден в начален етап на основно образование (1-4 клас); отвори
08.09.2021 г. ОУ „Филип Тотю“ – Върбовка Образователен медиатор по проект BG05M20P001-2.011-0001 „Подкрепа за успех“ отвори
07.09.2021 г. НУ „Иван Вазов“ – Царски извор 1. Учител  в  група  за  целодневна  организация на учебния ден в начален етап на основно образование (1-4 клас);

2. Учител начален етап на основното образование (1-4 клас).

отвори
07.09.2021 г. СПГ „Алеко Константинов“ – Свищов Учител теоретично бучение – ПН- Моторно превозни средства, кораби и въздухоплавателни средства отвори
07.09.2021 г. ОУ „Васил Левски“ – Петко Каравелово Образователен медиатор по проект BG05M20P001-2.011-0001 „Подкрепа за успех“ – 1 щат отвори
07.09.2021 г. ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ – Раданово Образователен медиатор по проект BG05M20P001-2.011-0001 „Подкрепа за успех“ – 1 щат отвори
07.09.2021 г. ПГЛПИ „Атанас Буров“ – Горна Оряховица Учител по английски език отвори
07.09.2021 г. Център за специална образователна подкрепа – Велико Търново Учител теоретично обучение – професионално направление „хранително-вкусова промишленост“ отвори
07.09.2021 г. ОУ „Христо Смирненски“ – Самоводене Учител по български езики и литература отвори
03.09.2021 г. СУ „Бачо Киро“ – Павликени 1.Лектор , практическо обучение в гимназиален етап – Компютърна графика – 270 часа годишно;

2. Учител начален етап на основното образование /1-4 клас/

отвори
03.09.2021 г. ОУ „Бачо Киро“ – Велико Търново Учител  в  група  за  целодневна  организация на учебния ден в начален етап на основно образование (1-4 клас); отвори
03.09.2021 г. ОУ „Христо Смирненски“ – Водолей Образователен медиатор по проект BG05M20P001-2.011-0001 „Подкрепа за успех“ – 0,5 щат отвори
03.09.2021 г. ДГ „Приказен свят“ – Майско Учител в детска градина отвори
03.09.2021 г. НГПИ „Тревненска школа“ – Трявна, област Габрово 1.  Учител по физика и химия  – 0,5 щат;

2. Лектор по немсси език  – 274 часа;

3. Лектор по биология и здравно образование – 198 часа.;

4. Лектор по икономика и предприемачество – 72 часа.

отвори
02.09.2021 г. ОУ „Св. Кл. Охридски“ – Павликени 1. Учител на деца с умствена изостаналост;

2. Учител, общообразователен учебен предмет – изобразително изкуство в прогимназиален етап – 380 учебни часа;

3. Лектор по физика и астрономия в VII клас – 108 учебни часа;

4. Лектор по руски език V клас – 102 учебни часа.

отвори
02.09.2021 г. Център за подкрепа за личностно развитие Общински детски комплекс, гр. Велико Търново 1. Лекторски часове:

 • Учител, чужд език в център за подкрепа за личностно развитие (изнесени групи в детски градини);
 • Учител, музика в център за подкрепа за личностно развитие (276 уч. часа годишно – народни инструменти)

2.  Учител, хуманитарни и обществени дисциплини, в център за подкрепа за личностно развитие.

отвори

 

 

отвори

02.09.2021 г. СУ „Св. Кл. Охридски“ – Камен 1. Заместник-директор по учебната дейност;

2. Учител (инженер) професионално обучение, селстостопанско направление и математика;

3. Учител (агроном) професионално обучение, селстостопанско направление;

отвори
02.09.2021 г. ОУ „Васил Левски“ – Леденик Чистач/хигиенист отвори
01.09.2021 г. ДГ „Ален мак“ – Велико Търново Учител в детска градина отвори
01.09.2021 г. СУ „Цанко Церковски“ – Полски Тръмбеш Учител по български език и литература отвори
01.09.2021 г. ОУ „Отец Паисий“ – Константин  Учител по английски език с допълване по други учебни предмети отвори
01.09.2021 г. ПГХТ „Проф д-р Асен Златаров“ – Горна Оряховица 1. Учител практическо обучение, специалност „Инженер-технолог ХВП“ отвори
01.09.2021 г. ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ – Поликраище 1. Счетоводител;

2. Образователен медиатор по проект BG05M20P001-2.011-0001 „Подкрепа за успех“ – 0,5 щат

отвори

отвори

01.09.2021 г. ОУ „Васил Левски“ – Върбица Образователен медиатор по проект BG05M20P001-2.011-0001 „Подкрепа за успех“ – 1 щат отвори
01.09.2021 г. ОУ „Елин Пелин“ – Първомайци 1. Учител , начален етап на основното образование;

2. Учител по английски език.

отвори
01.09.2021 г. ПГ по моден дизайн – Велико Търново Образователен медиатор по проект BG05M20P001-2.011-0001 „Подкрепа за успех“ – 1 щат отвори
01.09.2021 г. СПГ по икономика – Велико Търново 1. Учител по информатика и информационни технологии – 0,5 щат;

2. Чистач/хигиенист – 0,5 щат

отвори
01.09.2021 г. СУ „Владимир Комаров“ – Велико Търново 1. Лектори по:

 • Биология и здравно образование – 319 часа;
 • Химия и опазване на околната среда – 216 час;
 • Музика – 144 часа;

2. Учител професионална подготовка (ПН Електроника);

3. Учител  в  група  за  целодневно  обучение в начален етап на основно образование (1-4 клас);

отвори
31.08.2021 г. ОУ „Димитър Благоев“ – Велико Търново 1. Учител  в  група  за  целодневно  обучение в начален етап на основно образование (1-4 клас);

2. Работник по ремонт и поддръжка на материално-техническата база.

отвори
31.08.2021 г. СУ „Г. С. Раковски“ – Велико Търново Образователен медиатор по проект BG05M20P001-2.011-0001 „Подкрепа за успех“ – 1 щат отвори
31.08.2021 г. ОУ „Васил Левски“ – Върбица Учител, чужд език в начален етап на основното образование (I-IV клас)  – английски език (непълен норматив- 17 часа седмично) отвори
31.08.2021 г. НУ „Цани Гинчев“ – Лясковец Свободно работно място, във връзка с изпълнение на дейности по проект BG05M2ОP001-3.018-0001 „Подкрепа за приобщаващо образование“: Помощник на учителя – 2 места по 0,5 щат отвори
31.08.2021 г. СУ „Бачо Киро“ – Павликени 1. Учител  в  група  за  целодневно  обучение в начален етап на основно образование (1-4 клас);

2. Учител по немски език – 0,5 щат.

отвори
31.08.2021 г. ПГАТ „Цанко Церковски“ – Пвликени Оператор копирна техника отвори
30.08.2021 г. СУ „Димитър Благоев“ – Свищов Ръководител направление „Информационни и комуникационни технологии“ отвори
30.08.2021 г. ПГАТ „Цанко Церковски“ – Павликени Учител професионална подготовка, ПН „Туризъм“ отвори
30.08.2021 г. ПГЖПТ „Н. Й. Вапцаров“ – Горна Оряховица Образователен медиатор по проект BG05M20P001-2.011-0001 „Подкрепа за успех“ – 0,5 щат отвори
30.08.2021 г. ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ – Морава Учител по математика и информационни технологии отвори
30.08.2021 г. СУ „Вичо Грънчаров“ – Горна Оряховица 1. Лектор по народно пеене – 144 часа;

2. Лектор по пиано – 36 часа;

3. Лектор по философия – 144 часа;

4. Учител в група за целодневна организация на учебния ден (прогимназиален етап)

отвори
30.08.2021 г. СУ „Бачо Киро“ – Павликени 1. Ръководител на направление „Информационни и комуникационни технологии“;

2. Свободно работно място, във връзка с изпълнение на дейности по проект BG05M2ОP001-3.018-0001 „Подкрепа за приобщаващо образование“:

 • Помощник на учителя – 1 щат;
 • Логопед – 0,5 щат.
отвори

 

отвори

30.08.2021 г. СУ „Емилиян Станев“ – Велико Търново 1. Учител  в  група  за  целодневно  обучение в начален етап на основно образование (1-4 клас)  – 2 места;

2. Учител  по изобразително изкуство;

3. Учител в подготвителна група;

4. Чистач/хигиенист.

отвори
30.08.2021 г. СУ „Ангел Каралийчев“ – Стражица  Учител, теоретично обучение професионална подготовка „Производство на хляб и хлебни изделия“ отвори
30.08.2021 г. Регионален център за подкрепа на процесана приобщаващото образование – област Велико Търново Логопед отвори
27.08.2021 г. Спортно училище „Георги Живков“ – Велико Търново 1. Възпитател в общежитие;

2. Учител по руски език – 0,5 щат;

3. Учител по немски език: 1 място по чл.114 от КТ.

отвори
27.08.2021 г. СУ „Св. Кл. Охридски“ – Сухиндол Образователен медиатор по проект BG05M20P001-2.011-0001 „Подкрепа за успех“ отвори
27.08.2021 г. СПГ „Алеко Константинов“ – Свищов 1. Учител, теоретично обучение – Хотелиерство, ресторантьорство и кетъринг;

2. Образователен медиатор/Социален работник по проект BG05M20P001-2.011-0001 „Подкрепа за успех“.

отвори

 

отвори

27.08.2021 г. ОУ „Св. П. Евтимий“ – Велико Търново Учител в подготвителна група  отвори
27.08.2021 г. СУ „Ангел Каралийчев“ – Стражица 1. Учител , начален етап на основното образование – 2 места;

2. Специалист „Обучение и развитие“.

отвори
27.08.2021 г. ПГЖПТ „Н. Й. Вапцаров“ – Горна Оряховица Възпитател отвори
26.08.2021 г. ОУ „Отец Паисий“ – Писарево Учител по математика отвори
26.08.2021 г. Спортно училище „Георги Живков“ – Велико Търново Учител спортна подготовка – футбол  – 1,5 щат;

Учител по спортна подготовка – футбол: 1 място по чл.114 от КТ.

отвори
26.08.2021 г. ОУ „Д-р Петър Берон“ – Дебелец Чистач/хигиенист отвори
25.08.2021 г. СУ „Николай Катранов“ – Свищов Учител в група за целодневна организация на учебния ден (прогимназиален етап) отвори
25.08.2021 г. ОУ „Васил Левски“ – Петко Каравелово Учител по математика (с допълване по др. учебни предмети) отвори
25.08.2021 г. ОУ „Св. Кл. Охридски“ – Павликени Свободно работно място, във връзка с изпълнение на дейности по проект BG05M2ОP001-3.018-0001 „Подкрепа за приобщаващо образование“: Помощник на учителя отвори
24.08.2021 г. ОбУ „Отец Паисий“ – Майско Учител по физическо възпитание и спорт отвори
24.08.2021 г. ПЕГ „Проф. д-р Асен Златаров“ – Велико Търново 1. Учител по биология и здравно образование с допълване на часове по английски езики – 0,5 щат;

2. Лектор по музика – 270 часа.

отвори
24.08.2021 г. ПМГ „Васил Друмев“ – Велико Търново 1. Учител по информатика и информационни технологии;

2. Лектор по музика – 234 часа;

3. Лектор по руски език – 134 часа

отвори
24.08.2021 г. ПГСАГ „Ангел Попов“ – Велико Търново 1. Учител по руски език;

2. Учител, практическо обучение – Строителство;

3. Психолог – 0,5 щат;

4. Лектор по музика – 216 часа.

отвори
24.08.2021 г. ОУ „Васил Левски“ – Върбица 1. Учител по математика (с допълващи часове по информационни технологии и физика и астрономия);

2. Учител по история и цивилизация.

отвори
24.08.2021 г. ОУ „Св. св. Кирил и Методий“ – Батак 1. Учител по математика (с допълване по др. учебни предмети);

2.  Учител в група за целодневна организация на учебния ден (прогимназиален етап);

3. Образователен медиатор по проект BG05M20P001-2.011-0001 „Подкрепа за успех“ – 0,5 щат

 

отвори

 

отвори

 

24.08.2021 г. СУ „Цанко Церковски“ – Полски Тръмбеш Учител по английски език отвори
24.08.2021 г. СУ „Димитър Благоев“ – Свищов Свободни работни места, във връзка с изпълнение на дейности по проект BG05M2ОP001-3.018-0001 „Подкрепа за приобщаващо образование“: Помощник на учителя отвори
24.08.2021 г. СУ „Св. Кл. Охридски“ – Камен  1. Учител на деца и ученици с умствена изостаналост;

2. Учител по музика – 330 часа;

3. Учител по изобразително изкуство – 330 часа;

4. Учител по технологии и предприемачество, икономика и предприемачество – 383 часа

отвори
23.08.2021 г. ЧОУ „Димитър Екимов“ – Русаля 1. Учител по математика;

2. Лектор по химия и опазване на околната среда и биология и здравно  образование.

отвори
23.08.2021 г. СУ „Св. Кл. Охридски“ – Сухиндол 1. Учител по математика;

2. Учител по география и икономика – 0,5  щат;

3. Учител практическо обучение – електротехника;

4. Учител практическо обучение и теория – Инструктор категория В.

отвори
23.08.2021 г. ПГАТ „Цанко Церковски“ – Павликени Шофьор на училищен автобус – 2 места отвори
23.08.2021 г. ОУ „Филип Сакелариевич“ – Свищов Учител в начален етап отвори
23.08.2021 г. ДГ „Първи юни“ – Горна Оряховица Помощник-възпитател отвори
20.08.2021 г. ОУ „Филип Тотю“ – Върбовка 1. Учител по български език и литература;

2. Учител в група за целодневна организация на учебния ден (начален етап)

отвори
19.08.2021 г. ДГ „Шареният замък“ – Велико Търново 1. Учител в детска градина – 6 места;

2. Помощник-възпитател – 4 места.

отвори 
19.08.2021 г. ПЕГ „Проф. д-р Асен Златаров“ – Велико Търново Администратор компютърни системи отвори  
19.08.2021 г. СУ „Николай Катранов“ – Свищов Работник поддръжка на сгради отвори  
19.08.2021 г. ПДТГ „Д. Хадживасилев“ – Свищов Образователен медиатор по проект BG05M20P001-2.011-0001 „Подкрепа за успех“ – 0,5 щат отвори  
18.08.2021 г. ПДТГ „Д. Хадживасилев“ – Свищов 1. Учител по философия и допълване с часове по английски език;

2. „Ръководител информационни и комуникационни технологии” – 1 щатна бройка, чрез вътрешен подбор сред педагогическия и непедагогически персонал в ПДТГ „Димитър Хадживасилев“ – Свищов (писмо изх. №576/19.08.2021 г. на директора на училището)

3. Лекторски часове за учебната 2021/2022 година по следните учебни предмети:

 • Чужд език – Френски език – 404 часа;
 •  Музика – 90 часа;
 • Електротехника – 18 часа;
 • Безопасност на движението по пътищата – 19 часа.
отвори 
18.08.2021 г. ДГ „Радост“ – Свищов 1. Учител в детска градина – 2 места;

2. Свободни работни места, във връзка с изпълнение на дейности по проект BG05M2ОP001-3.018-0001 „Подкрепа за приобщаващо образование“: Логопед – 1 щат;

отвори 

 

отвори 

18.08.2021 г. ДГ „Слънце“ – Павликени Свободни работни места, във връзка с изпълнение на дейности по проект BG05M2ОP001-3.018-0001 „Подкрепа за приобщаващо образование“:

1. Логопед – 0,5 щат;

2. Психолог – 0,5 щат.

 отвори 
17.08.2021 г. ПХГ „Св. св. Кирил и Методий“ – Велико Търново Учител по испански език – 0,5 щат отвори
16.08.2021 г. ОУ „Св. П. Евтимий“ – Велико Търново Учител по физическо възпитание и спорт (0,5 щат)  и технологии и предприемачество (0,5 щат) отвори
16.08.2021 г. БСУ „Д-р Петър Берон“ – гр. Прага, Чешка република Учител, начален етап на основното образование заповед №РД09-1702/13.08.2021 г. на министъра на образованието и науката
16.08.2021 г. СПГ „Алеко Константинов“ – Свищов 1. Учител по математика;

2. Учител теоретично бучение – ПН- Моторно превозни средства, кораби и въздухоплавателни средства;

3. Главен счетоводител.

отвори
16.08.2021 г. СУ „Николай Катранов“ – Свищов Учител по физическо възпитание и спорт отвори
13.08.2021 г. ОУ „Христо Ботев“ – Беброво 1. Учител в група за целодневна организация на учебния ден (начален етап) – 0,5 щат – Обявата не е актуална (доклад №327/17.08.2021 г. от директора на ОУ „Христо Ботев“ – Беброво)

2. Учител в група за целодневна организация на учебния ден (прогимназиален етап) – 0,5 щат;

отвори
13.08.2021 г. СУ „Емилиян Станев“ – Велико Търново  Учител по физическо възпитание и спорт отвори
11.08.2021 г. ПГАТ „Цанко Церковски“ – Павликени Учител по полиграфия – 2 места отвори
09.08.2021 г. БСУ „Христо Ботев“ – град Братислава, Словакия Директор заповед №РД09-1595/06.08.2021 г. на министъра на образованието и науката
09.08.2021 г. ДГ „Калинка“ – Кесарево Учител в детска градина (група в с. Владислав) отвори
09.08.2021 г. ПХГ „Св. Св. Кирил и Методий“ – Велико Търново Учител практическо обучение, професионално направление „Терапия и рехабилитация“ отвори
09.08.2021 г. БСУ „Христо Ботев“ – град Братислава, Словакия Директор заповед №РД09-1595/06.08.2021 г. на министъра на образованието и науката
09.08.2021 г. ДГ „Калинка“ – Кесарево Учител в детска градина (група в с. Владислав) отвори
16.07.2021 г. БСУ „Д-р Петър Берон“ – гр. Прага, Чешка република Главен счетоводител

Заповед № РД09-1403/12.07.2021 г. на министъра на образованието и науката

17.06.2021 г. ОУ „Иван Вазов“ – Горна Оряховица Учител в група за целодневна организация на учебния ден – начален етап отвори

съобщения

Сигнали за корупция, жалби:

Велико Търново
ул. Арх. Георги Козаров 1,
стая №8, тел. 062/616314 rio_vt@ruo-vt.bg