на качванеучилище/детска градина/ЦПЛРработно мястообявадата
2022-2023 учебна година, от 01.01.2023 до 30.06.2023 
26.06.2023 г.ПГМСС „Н. Златарски“ – ЗлатарицаТехнически сътрудник – 0,5 щатотвори28.06.2023 г.
26.06.2023 г.ПГЖПТ „Н. Й. Вапцаров“ – Горна ОряховицаЧистач/хигиенистотвори28.06.2023 г.
22.06.2023 г.ДГ „Ален Мак“ – Горна ОряховицаУчител в детска градинаотвори26.06.2023 г.
 Национален инспекторат по образованието ОБЯВЯВА конкурс за експертна длъжност „главен инспектор“ – обява  23.06.2023 г.
20.06.2023 г.ОУ „Св. П. Евтимий“ – Велико Търново1. Работник в кухня в ученически стол; 2. Домакин в ученически стол.отвори21.07.2023 г.
16.06.2023 г.ПЕГ „Проф. д-р Асен Златаров“ – Велико Търново1. Заместник-директор по учебната дейност; 2. Заместник-директор по административно-стопанска дейност.отвори27.06.2023 г.
14.06.2023 г.ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ – АсеновоЧистач/хигиенистотвори19.06.2023 г.
12.06.2023 г.Център за специална образователна подкрепа „Теодосий Търновски“ – Велико ТърновоЧистач-хигиенист – 05 щатотвори14.06.2023 г.
06.06.2023 г.СУ „Георги Измирлиев“ – Горна Оряховица Хигиенистотвори09.06.2023 г.
30.05.2023 г.СУ „Цанко Церковски“ – Полски ТръмбешЗавеждащ административна служба отвори01.06.2023 г.
05.05.2023 г.СУ „Николай Катранов“ – СвищовХигиенист чрез вътрешен подбор на кандидатиотвори16.05.2023 г.
26.04.2023 г.ОУ „П. Р. Славейков“ – Велико ТърновоУчител в група за целодневна организация на учебния ден в прогимназиален етапотвори27.04.2023 г.
11.04.2023 г.СУ „Димитър Благоев“ – СвищовПазач-портиеротвори11.04.2023 г.
05.04.2023 г.ПГАТ „Цанко Церковски“ – ПавликениТехнически секретаротвори28.04.2023 г.
28.03.2023 г.СУ „Св. Кл. Охридски“ – КаменУчител в начален етапотвори30.03.2023 г.
28.03.2023 г.СУ „Георги Измирлиев“ – Горна ОряховицаКасиеротвори05.04.2023 г.
27.03.2023 г.ПЕГ „Проф. д-р Асен Златаров“ – Велико ТърновоУчител по английски езикотвори13.04.2023 г.
27.03.2023 г.ЧОУ „Димитър Екимов“ – РусаляДиректоротвори30.04.2023 г.
24.03.2023 г.ДГ „Буратино“ – СтамболовоУчител в детска градинаотвори29.03.2023 г.
24.03.2023 г.ДГ „Щастливо детство“ – Горна ОряховицаУчител в детска градинаотвори29.03.2023 г.
20.03.2023 г.ОУ „Иван Вазов“ – Горна ОряховицаУчител в група за целодневна организация на учебния ден в начален етапотвори22.03.2023 г.
17.03.2023 г.СУ „Св. Кл. Охридски“ – Камен Учител по български език и литератураотвори22.03.2023 г.
17.03.2023 г.ОУ „Васил Левски“ – ВърбицаСчетоводител – 0,5 щатотвори04.04.2023 г.
14.03.2023 г.ОУ „Николай  Райнов“ – КесаревоУчител в начален етапотвори14.03.2023 г.
10.03.2023 г.СПГ по икономика „Д-р Петър Аладжов“ – Велико ТърновоУчител по информатика и информационни технологииотвори14.03.2023 г.
08.03.2023 г.ПГСАГ „Ангел Попов“ – Велико ТърновоРаботник поддръжкаотвори14.03.2023 г.
06.03.2023 г.СУ „Владимир Комаров“ – Велико Търново Образователен медиатор във връзка с НП „Подкрепа за образователните медиатори и социалните работници“отвори10.03.2023 г.
06.03.2023 г.СПГ по икономика „Д-р Петър Аладжов“ – Велико ТърновоУчител по информатика и информационни технологииотвори10.03.2023 г.
01.03.2023 г.СУ „Николай Катранов“ – СвищовСекретаротвори08.03.2023 г.
01.03.2023 г.Център за специална образователна подкрепа „Теодосий Търновски“ – Велико ТърновоЛектор по професионално обучение (теория и практика на ученици със СОП), гимназиален етап, ПН „Растениевъдство и животновъдство” с квалификация „аграрен инженер“ -място на работа — сградата на ДЦДМУ „Сърчице“, с. Горски Сеновецудължаване на срока на обявата06.03.2023 г.
28.02.2023 г.СУ „Владимир Комаров“ – гр. Велико ТърновоУчител по математика и информатикаотвори02.03.2023 г.
24.02.2023 г.ОУ „Св. св. Кирил и Методий“ – с. АсеновоУчител по математика и информационни технологииотвори01.03.2023 г.
24.02.2023 г.Център за специална образователна подкрепа „Теодосий Търновски“ – Велико ТърновоЛектор по професионално обучение (теория и практика на ученици със СОП), гимназиален етап, ПН „Растениевъдство и животновъдство” с квалификация „аграрен инженер“ -място на работа — сградата на ДЦДМУ „Сърчице“, с. Горски Сеновец отвори28.02.2023 г.
21.02.2023 г.ПГАТ „Цанко Церковски“ – ПавликениУчител по английски езикотвори24.02.2023 г.
20.02.2023 г.ОУ „П. Р. Славейков“ – Велико Търново1. Учител в група за целодневна организация на учебния ден – начален етап; 2. Учител в група за целодневна организация на учебния ден – прогимназиален етап;отвори22.02.2023 г.
17.02.2023 г.СУ „Св. Климент Охридски“ – КаменЧистач/хигиенистотвори21.02.2023 г.
14.02.2023 г.ЧОУ „Димитър Екимов“ – Русаля1. Учител по български език и литература; 2. Учител по математика; 3. Учител по компютърно моделиране и информационни технологии; 4. Лектор по история и цивилизация.отвори02.03.2023 г.
13.02.2023 г.ПГЛПИ „Атанас Буров“ – Горна ОряховицаУчител по математика и информационни технологииотвори15.02.2023
13.02.2023 г.СУ „Вичо Грънчаров“ – Горна Оряховица1. Учител по музика; 2. Работник поддръжкаотвори23.02.2023
13.02.2023 г.ОУ „Св. Кл. Охридски“ – ВиноградУчител по история и цивилизация и география и икономика (с допълване на часове по физическо възпитание и спорт и технологии и предприемачество)отвори16.02.2023
10.02.2023  г.БСУ „Христо Ботев“ – град Братислава, СловакияГлавен счетоводителзаповед №РД09-249/02.02.2023 г. на министъра на образованието и науката07.03.2023 г.
08.02.2023 г.Център за специална образователна подкрепа „Теодосий Търновски“ – Велико ТърновоУчител на деца с умствена изостаналост в подготвителна група в  изнесена група в ЦСОП в сградата на ДЦДМУ „Сърчице“ – Горски Сеновецотвори10.02.2023
08.02.2023 г.СУ „Бачо Киро“ – ПавликениУчител в група за целодневна организация на учебния ден – начален етапотвори10.02.2023
07.02.2023 г.СПГ по икономика „Д-р Петър Аладжов“ – Велико ТърновоРъководител направление „Информационни и комуникационни технологии“отвори13.02.2023
02.02.2023 г.ПГМСС „Н. Златарски“ – ЗлатарицаЛектор по английски език – 94 часаотвори06.02.2023
02.02.2023 г.ОУ „П. Р. Славейков“ – Велико ТърновоУчител в група за целодневна организация на учебния ден – начален етапотвори10.02.2023
30.01.2023 г.ПГЕ „А. С. Попов“ – Велико ТърновоОбразователен медиатор във връзка с НП „Подкрепа за образователните медиатори и социалните работници“отвори03.02.2023
30.01.2023 г.ОУ „Васил Левски“ – Средно селоУчител в начален етапотвори01.02.2023
27.01.2023 г.ОУ „Филип Тотю“ – ВърбовкаУчител подготвителна групаотвори02.02.2023
27.01.2023 г.ОУ „Елин Пелин“ – ПървомайциУчител по български език и литература – 0,5 щатотвори31.01.2023
25.01.2023 г.СУ „Вичо Грънчаров“ – Горна ОряховицаРаботник поддръжкаотвори03.02.2023
25.01.2023 г.ЧОУ „Димитър Екимов“ – РусаляУчител по компютърно моделиране и информационни технологии – 0,5 щат или лектор отвори30.01.2023
20.01.2023 г.СУ „Цанко Церковски“ – Полски ТръмбешУчител в група за целодневна организация на учебния ден – начален етапотвори25.01.2023
20.01.2023 г.ПГЛПИ „Атанас Буров“ – Горна ОряховицаГлавен счетоводителотвори27.01.2023
19.01.2023 г.СУ „Георги Измирлиев“ – Горна ОряховицаУчител по изобразително изкуствоотвори27.01.2023
16.01.2023 г.ПГЕ „А. С. Попов“ – Велико Търново Учител по английски езикотвори20.01.2023
12.01.2023 г.СУ „Св. Кл. Охридски“ – Сухиндол1. Учител в група за целодневна организация на учебния ден – прогимназиален етап; 2. Образователен медиатор във връзка с НП „Подкрепа за образователните медиатори и социалните работници“ – 0,5 щатотвори   отвори31.01.2023
12.01.2023 г.ДГ „Здравец“ – Горна ОряховицаЛогопедотвори20.01.2023
10.01.2023 г.СУ „Николай Катранов“ – СвищовЛогопедотвори27.01.2023
09.01.2023 г.ДГ „Божур“ – Горна ОряховицаУчител в детска градинаотвори31.01.2023
09.01.2023 г.ДГ „Радост“ – ЦаревецГотвач за изнесена група в с. Козловецотвори10.01.2023
06.01.2023 г.ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ – ПоликраищеСчетоводителотвори12.01.2023
05.01.2023 г.ПГАТ „Цанко Церковски“ – ПавликениОбразователен медиатор във връзка с НП „Подкрепа за образователните медиатори и социалните работници“отвори10.01.2023
03.01.2022 г.Център за специална образователна подкрепа „Теодосий Търновски“ – Велико ТърновоУчител в група за целодневна организация на учебния денотвори05.01.2023
03.01.2022 г.СУ „Владимир Комаров“ – Велико ТърновоОбразователен медиатор във връзка с НП „Подкрепа за образователните медиатори и социалните работници“отвори10.01.2023
03.01.2022 г.ПГЛПИ „Атанас Буров“ – Горна ОряховицаУчител по английски езикотвори05.01.2023
 на качванеучилище/детска градина/ЦПЛРработно мястообявадата
2022-2023 учебна година, от 19.09.2022 до 31.12.2022 
21.12.2022 г.БСУ „Христо Ботев“ – град Братислава, СловакияУчител по изобразително изкуство с допълване на часове по технологии и предприемачествозаповед №РД09-5939/20.12.2022 г. на министъра на образованието и науката27.01.2023 г.
19.12.2022 г.Център за специална образователна подкрепа „Теодосий Търновски“ – Велико Търново1. Учител на деца с умствена изостаналост, прогимназиален етап в паралелка в ЦСОП – сградата на ДЦДМУ „Дъга“ – Велико Търново; 2. Учител на деца с умствена изостаналост, начален етап в паралелка в ЦСОП – сградата на ДЦДУ  – Горна Оряховицаотвори   отвори21.12.2022
19.12.2022 г.НУ „Иларион Макариополски“Учител в група за целодневна организация на учебния ден – начален етапотвори23.12.2022
16.12.2022 г.ОУ „Св. Кл. Охридски“ – ПавликениУчител в група за целодневна организация на учебния ден – начален етапотвори19.12.2022
16.12.2022 г.ПГМСС „Н. Златарски“ – ЗлатарицаГлавен счетоводителотвори21.12.2022
14.12.2022 г.ОУ „Филип Тотю“ – ВърбовкаУчител по български език и литератураотвори21.12.2022
12.12.2022 г.СУ „Вичо Грънчаров“ – Горна ОряховицаУчител по български език и литератураотвори16.12.2022
08.12.2022 г.Център за специална образователна подкрепа „Теодосий Търновски“ – Велико ТърновоУчител на деца с умствена изостаналост в подготвителна група в ЦСОПотвори12.12.2022
06.12.2022 г.СУ „Владимир Комаров“ – Велико ТърновоЗавеждащ административна службаотвори23.12.2022
02.12.2022 г.ОУ „Христо Ботев“ – РесенУчител в група за целодневна организация на учебния ден в прогимназиален етапотвори07.12.2022
01.12.2022 г.СПГ по икономика „Д-р Петър Аладжов“ – Велико ТърновоУчител по математика, информатика и информационни технологииотвори16.12.2022
01.12.2022 г.СУ „Вичо Грънчаров“ – Горна Оряховица 1. Технически секретар; 2. Работник поддръжкаотвори05.12.2022
30.11.2022 г.ОУ „Св. св. Кирил и Методий“ – Горна ОряховицаУчител в подготвителна групаотвори01.12.2022
29.11.2022 г.СУ „Димитър Благоев“ – СвищовУчител в група за целодневна организация на учебния ден в прогимназиален етапотвори02.12.2022
24.11.2022 г.ОУ „Св. Кл. Охридски“ – ПавликениПомощник-учителотвори30.11.2022
18.11.2022 г.ЧПГ „АК-Аркус“ ЕООД – Велико ТърновоУчител по биология и здравно образованиеотвори17.12.2022
18.11.2022 г.ПТГ „Васил Левски“ – Горна ОряховицаСчетоводителотвори23.11.2022
15.11.2022 г.СУ „Димитър Благоев“ – СвищовУчител по математикаотвори23.11.2022
15.11.2022 г.СУ „Емилиян Станев“ – Велико ТърновоУчител по изобразително изкуствоотвори17.11.2022
14.11.2022 г.ПГЛПИ „Атанас Буров“ – Горна ОряховицаУчител по български език и  литератураотвори16.11.2022
14.11.2022 г.ПГ по моден дизайн – Велико ТърновоЛектор по философия – 114 часаотвори17.11.2022
11.11.2022 г.ДГ „Калина Малина“ – СвищовУчител в детска градинаотвори16.11.2022
09.11.2022 г.ПГЕ „А. С. Попов“ – Велико Търново Учител по английски езикотвори14.11.2022
05.11.2022 г.ОУ „Св. св. Кирил и Методий“ – АсеновоУчител по математика и информационни технологииотвори10.11.2022
05.11.2022 г.ОУ „Христо Смирненски“ – СамоводенеУчител по български език и литератураотвори08.11.2022
28.10.2022 г. СУ „Св. кл. Охридски“ – Камен Счетоводител – 0,5 щатотвори07.11.2022
26.10.2022 г.ПМГ „Васил Друмев“ – Велико ТърновоЧистач/хигиенистотвори31.10.2022
25.10.2022 г.ПГЕ „А. С. Попов“ – Велико Търново1. Преподавател – инженер по специални предмети- „Компютърна техника и технологии“- VIII – XII клас – 1 място по чл. 67, ал. 1, т. 1 и 1 място по чл. 68, ал. 1, т. 3; 2. Организатор-охранаотвори отвори отвори03.11.2022
25.10.2022 г.ДГ „Пролет“ – Велико ТърновоУчител по музика в детска градина – 0,5 щат в ДГ „Пролет“ и 0,5 щат в ДГ „Рада Войвода“ отвори28.10.2022
20.10.2022 г.Център за специална образователна подкрепа – с. Ново селоВъзпитател на деца със СОП с нощни дежурстваотвори26.10.2022
20.10.2022 г.ДГ „Слънце“ – Велико Търново ДГ „Здравец“ – Велико ТърновоУчител по музика в детска градина – 0,5 щат в ДГ „Слънце“ и 0,5 щат в ДГ „Здравец“ отвори25.10.2022
19.10.2022 г.НУ „Иван Вазов“ – Царски изворУчител в група за целодневна организация на учебния ден в начален етапотвори21.10.2022
18.10.2022 г.СУ „Димитър Благоев“ – СвищовПазач-портиеротвори24.10.2022
18.10.2022 г.ПХГ „Св. Св. Кирил и Методий“ – Велико Търново1. Психолог; 2. Чистач/хигиенист – 0,5 щатотвори отвори25.10.2022
17.10.2022 г.ПГЕ „А. С. Попов“ – Велико ТърновоПреподавател – инженер по специални предмети- „Компютърна техника и технологии“- VIII – XII класотвори19.10.2022
17.10.2022 г.ПДТГ „Д. Хадживасилев“ – СвищовОгняротвори19.10.2022
11.10.2022 г.ОУ „Христо Ботев“ – Велико ТърновоЛектор по музика – 280 часаотвори26.10.2022
11.10.2022 г.ОУ „Св. Кл. Охридски“ – ПавликениРаботник в кухняотвори13.10.2022
10.10.2022 г.СУ „Цанко Церковски“ – Полски ТръмбешУчител по философияотвори13.10.2022
10.10.2022 г.Регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование – област Велико ТърновоРесурсен учителотвори12.10.2022
06.10.2022 г.ОУ „Иван Вазов“ – Горна ОряховицаУчител по математикаотвори10.10.2022
05.10.2022 г.ОУ Св. Св. Кирил и Методий“ – БатакУчител в начален етап (I – IV клас)отвори07.10.2022
04.10.2022 г.СУ „Г. С. Раковски“ – Велико ТърновоЧистач-хигиенистотвори07.10.2022
04.10.2022 г.ПГСАГ „Ангел Попов“ – Велико ТърновоПедагогически съветникотвори05.10.2022
04.10.2022 г.СУ „Св. Кл. Охридски“ – КаменУчител по история и цивилизации и география и икономикаотвори07.10.2022
04.10.2022 г.ДГ „Цветни мечти“ – Върбовка1. Помощник на учителя по проект BG05M2OP001-3.005 – 0004 „Активно приобщаване в системата на предучилищното образование”, Дейност 2; 2. Психолог по проект BG05M2OP001-3.005 – 0004 „Активно приобщаване в системата на предучилищното образование”, Дейност 2 – 0,5 щат.отвори05.10.2022
29.09.2022 г.СУ „Св. Кл. Охридски“ – КаменУчител по математика и информационни технологииотвори07.10.2022
29.09.2022 г.ОУ „П. Р. Славейков“ – Велико ТърновоРаботник в кухня – 4 часа, чистач – 4 часаотвори05.10.2022
28.09.2022 г.ПГМСС „Н. Златарски“ – ЗлатарицаЛектор по английски език – 202 часаотвори30.09.2022
26.09.2022 г.СУ „Бачо Киро“ – ПавликениПомощник на учителя, във връзка с изпълнение на дейности по BG05M2ОP001-3.018-0001 „Подкрепа за приобщаващо образование“отвори05.10.2022
26.09.2022 г.ПМГ „Васил Друмев“ – Велико Търново
Учител по информатика и информационни технологии
отвори30.09.2022 г.
26.09.2022 г.СУ „Св. Кл. Охридски“ – КаменУчител по математика и информационни технологииотвори28.09.2022
23.09.2022 г.Център за специална образователна подкрепа „Св. Теодосий Търновски“ – Велико ТърновоУчител в група за целодневна организация на учебния ден в начален етапотвори27.09.2022
21.09.2022 г.СУ „Г. С. Раковски“ – Велико ТърновоОбщ работникотвори27.09.2022
21.09.2022 г.ОУ „П. Р. Славейков“ – Велико ТърновоОгняротвори26.09.2022
19.09.2022 г.ПМГ „Васил Друмев“ – Велико ТърновоУчител по информатика и информационни технологииотвори23.09.2022
 на качванеучилище/детска градина/ЦПЛРработно мястообявасрок за кандидатстване
2022-2023 учебна година, от юни до 16.09.2022 
16.09.2022 г.ОУ „Петко Рачев Славейков“ – Велико ТърновоУчител по музика – външен лектор, Учител по руски език – външен лекторотвори19.09.2022
16.09.2022ОУ „Иван Вазов“ – гр. Горна ОряховицаУчител в група за ЦДО – начален етапотвори20.09.2022
16.09.2022 г.Спортно училище „Георги Живков“ –  гр. Велико ТърновоУчител по математикаотвори16.09.2022
15.09.2022 г.ОУ „Филип Сакелариевич“ – СвищовОбразователен медиатор във връзка с НП „Подкрепа за образователните медиатори и социалните работници“отвори19.09.2022
14.09.2022 г.ПМГ „Васил Друмев“ – Велико ТърновоУчител по информатика и информационни технологииотвори16.09.2022
13.09.2022 г.СПГ „Алеко Константинов“ – СвищовПазач, невъоръжена охранаотвори16.09.2022
13.09.2022 г.ОУ „Св. св. Кирил и Методий“ – МораваУчител в група за целодневна организация на учебния ден в начален етапотвори14.09.2022
12.09.2022г.ОУ „Св. св. Кирил и Методий“ – Горна ОряховицаЧистач/хигиенист – удължаване на срокотвори отвори16.09.2022
09.09.2022 г.ПГТ „Васил Друмев“ – Стражица1. Учител по английски език – 0,5 щат; 2. Учител, практическо обучение в ПН „Подемно-транспортна техника, монтирана на пътни транспортни средства“; 3. Лектор, професионално обучение в ПН „Производство на месо, месни продукти и риба“ – 250 часа. отвори13.09.2022
09.09.2022 г.ДГ „Пчелица“ – ЛясковецПсихолог по проект BG05M2OP001-3.005 – 0004 „Активно приобщаване в системата на предучилищното образование”, Дейност 2отвори13.09.2022
08.09.2022 г.ОУ „Филип  Тотю“ – ВърбовкаУчител в група за целодневна организация на учебния ден в начален етапотвори13.09.2022
08.09.2022 г.ОУ „Св. св. Кирил и Методий“ – БатакУчител в група за целодневна организация на учебния ден в начален етапотвори13.09.2022
08.09.2022 г.СУ „Св. Кл. Охридски“ – СухиндолУчител по теория, направление „Транспортни услуги“ – 0,5 щатотвори09.09.2022
07.09.2022 г.Център за специална образователна подкрепа – Велико ТърновоЛектор, професионално обучение, ПН „Растениевъдство и животновъдство“ – 288 часа (с. Горски Сеновец)отвори09.09.2022
07.09.2022 г.СУ „Г. С. Раковски“ – Велико ТърновоУчител в група за целодневна организация на учебния ден в начален етапотвори09.09.2022
07.09.2022 г.Регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование – област Велико ТърновоРесурсен учителотвори09.09.2022
07.09.2022 г.ОУ „Климент Охридски“ – ДрагановоУчител по математика, компютърно моделиране и информационни технологии. (Учителят ще допълва норматива с часове по ФВС и предприемачество)отвори13.09.2022
07.09.2022 г.СУ „Цанко Церковски“ – Полски Тръмбеш1. Учител по български език и литература; 2. Учител по география и икономика.отвори13.09.2022
07.09.2022 г.СУ „Димитър Благоев“ – СвищовПазач-портиеротвори12.09.2022
07.09.2022 г.СУ „Св. Кл. Охридски“  – Камен1. Учител по математика и информационни технологии; 2. Учител по музика – 0,5 щат; 3. Чистач/хигиенист.отвори12.09.2022
07.09.2022 г.СУ „Владимир Комаров“ – Велико ТърновоУчител по математика и информатикаотвори09.09.2022
07.09.2022 г.ОУО „К. Фичето“ – Велико ТърновоПсихологотвори12.09.2022
07.09.2022 г.ДГ „Ангел Каралийчев“ – СтражицаУчител в детска градина  (за с. Бряговица)отвори09.09.2022
05.09.2022 г.ОУ „Св. П. Евтимий“ – Велико ТърновоУчител по английски езикотвори12.09.2022
05.09.2022 г.ОУ „Димитър Благоев“ – Велико ТърновоУчител в група за целодневна организация на учебния ден в начален етапотвори15.09.2022
05.09.2022 г.ПМГ „Васил Друмев“ – Велико ТърновоУчител по информатика и информационни технологииотвори09.09.2022
05.09.2022 г.СУ „Емилиян Станев“ – Велико ТърновоУчител по изобразително изкуствоотвори12.09.2022
05.09.2022 г.Център за подкрепа за личностно развитие Общински детски комплекс, гр. Велико Търново1. Кариерен консултант; 2. Учител, чужд език в център за подкрепа за личностно развитие (изнесени групи в детски градини); 3. Лекторски часове: Учител, чужд език в център за подкрепа за личностно развитие (изнесени групи в детски градини); Учител, музика в център за подкрепа за личностно развитие (272 уч. часа годишно – народни инструменти).отвори23.09.2022
05.09.2022 г.ПЕГ „Проф. д-р Асен Златаров“ – Велико ТърновоХигиенистотвори13.09.2022
05.09.2022 г.ОУ „Св. св. Кирил и Методий“ – Горна Оряховица1. Учител по математика и информационни технологии; 2. Чистач/хигиенист.отвори08.09.2022
02.09.2022 г.ОУ „Св .Кл. Охридски“ – ПавликениУчител на деца с умствена изостаналост и множество уврежданияотвори05.09.2022
02.09.2022 г.ОУ „Христо Ботев“ – РесенУчител по български език и литература (допълване с часове по изобразително изкуство)отвори07.09.2022
02.09.2022 г.НУ „Цани Гинчев“ – Лясковец1. Учител на деца с умствена изостаналост; 2. Учител по чужд език (английски език) в начален етап (I-IV клас).отвори05.09.2022
02.09.2022 г.ДГ „Чиполино“ – СвищовПомощник-възпитател по проект BG05M2OP001-3.005 – 0004 „Активно приобщаване в системата на предучилищното образование”, Дейност 2отвори08.09.2022
01.09.2022 г.ОУ „Неофит Рилски“ – КилифаревоУчител в група за целодневна организация на учебния ден в прогимназиален етап и лектор по география и икономика – 208 часаотвори05.09.2022
01.09.2022 г.ПГЕЕ „М. В. Ломоносов“ – Горна ОряховицаУчител по английски езикотвори09.09.2022
01.09.2022 г.ОУ „Бачо Киро“ – Бяла черкваУчител в начален етапотвори05.09.2022
01.09.2022 г.СУ „Димитър Благоев“ – СвищовРъководител на направление „Информационни и комуникационни технологии“отвори05.09.2022
01.09.2022 г.Детска градина – с. ВодолейУчител в детска градинаотвори05.09.2022
31.08.2022 г.ПХГ „Св. Св. Кирил и Методий“ – Велико ТърновоУчител по Биология и здравно образование и Химия и опазване на околната средаотвори05.09.2022
31.08.2022 г.СПГ „Алеко Константинов“ – СвищовУчител, практическо обучение – направление „Хотелиерство, ресторантьорство и кетъринг“отвори05.09.2022
31.089.2022 г.ПГАТ „Цанко Церковски“ – ПавликениУчител по полиграфияотвори02.09.2022
31.08.2022 г.ПГХТ „Проф. д-р Асен Златаров“ – Горна ОряховицаУчител, професионална подготовка, гимназиален етап по Обществено хранене и хладилна техникаотвори05.09.2022
30.08.2022 г.СУ „Цветан Радославов“ – СвищовУчител по математикаотвори02.09.2022
30.08.2022 г.СУ „Бачо Киро“ – Павликени1. Учител по български език и литература – 0,5 щат; 2. Лектор по немски език – 144 часа.отвори02.09.2022
30.08.2022 г.ПГЕ „А. С. Попов“ – Велико Търново1. Учител по биология и здравно образование; 2.  Учител по английски език; 3.  Учител теоретично и практическо обучение;отвори02.09.2022
30.08.2022 гПГ по моден дизайн – Велико Търново1. Учител по испански език – 0,5 щат; 2. Лектор по химия и опазване на околната среда – 162 часа; 3. Лектор по философия – 144 часа.отвори01.09.2022
30.08.2022 г.СУ „Емилиян Станев“ – Велико ТърновоУчител по химия и опазване на околната среда и биология и здравно образованиеотвори05.09.2022
30.08.2022 г.ПГХТ „Проф. д-р Асен Златаров“ – Горна ОряховицаУчител по математика,  информатика и физика (допълнена)отвори нова05.09.2022
30.08.2022 г.ПДТГ „Д. Хадживасилев“ – Свищов1. Учител по френски език и допълване с часове по философия; 2. Учител теоретично обучение, професионално направление „Приложна информатика”; 3. Лектор по английски език – 274 часа; 4. Лектор по електроника – 18 часа.отвори05.09.2022
30.08.2022 г.СУ „Св. Кл. Охридски“ – КаменСчетоводител – 0,5 щатотвори01.09.2022
30.08.2022 г.ДГ „Здравец“ – ПървомайциПомощник-възпитателотвори07.09.2022
29.08.2022 г.Спортно училище „Георги Живков“ – Велико ТърновоУчител по математика и информационни технологииотвори31.08.2022
29.08.2022 г.СУ „Цветан Радославов“ – СвищовУчител в група за целодневна организация на учебния ден в начален етапотвори31.08.2022
29.08.2022 г.СУ „Владимир Комаров“ – Велико Търново1. Учител по биология и здравно образование; 2. Учител в група за целодневна организация на учебния ден – прогимназиален етап.отвори02.09.2022
29.08.2022 г.ОУ „Д-р Петър Берон“ – ДебелецЧистач/хигиенистотвори01.09.2022
26.08.2022 г.ОУ „Васил Левски“ – ЛеденикУчител в начален етап на основното образование (слят клас I-II)отвори02.09.2022
26.08.2022 г.ПЕГ „Проф. д-р Асен Златаров“ – Велико ТърновоУчител по история и цивилизации и чужд език (английски език)отвори02.09.2022
26.08.2022 г.ОУ „Св. П. Хилендарски“ – Горна ОряховицаУчител по английски езикотвори30.08.2022
26.08.2022 г.ОУ „Елин Пелин“ – ПървомайциУчител по математика (с допълване на часове по компютърно моделиране, информационни технологии и технологии и предприемачество)отвори31.08.2022
25.08.2022 г.ПМГ „Васил Друмев“ – Велико Търново1. Учител по английски език; 2. Учител по информатика и информационни технологии; 3. Лектор по география и икономика – 270 часа; 4. Лектор по музика – 234 часа; 5. Педагогически съветник.отвори01.09.2022
25.08.2022 г.ОУ „Васил Левски“ – ВърбицаУчител по математика и информационни технологии (непълен норматив) удължава срока на обявеното свободно работно мястоотвори09.09.2022
25.08.2022 г.СУ „Цанко Церковски“ – Полски Тръмбеш1. Учител по икономика; 2. Шофьор на училищен автобус – 2 места.отвори31.08.2022
25.08.2022 г.СПГ „Алеко Константинов“ – СвищовУчител, практическо обучение – проф. направление „Хотелиерство, ресторантьорство и кетъринг“отвори29.08.2022
24.08.2022 г.ПГСАГ „Ангел Попов“ – Велико ТърновоЧистач/хигиенистотвори26.08.2022
24.08.2022 г.ОУ „Св. П. Хилендарски“ – Горна ОряховицаУчител по английски езикотвори26.08.2022
24.08.2022 г.СУ „Вичо Грънчаров“ – Горна Оряховица1. Лектор по народно пеене – 180 часа; 2. Лектор по пиано – 72 часа; 3. Лектор по гъдулка – 72 часа; 4. Учител в група за целодневна организация на учебния ден – прогимназиален етап; 5. Учител по изобразително изкуство – 0,5 щат; 6. Учител по биология и здравно образование – 0,5 щат.  отвори29.08.2022
24.08.2022 г.ПГЕЕ „М. В. Ломоносов“ –  Горна ОряховицаУчител – методикотвори26.08.2022
24.08.2022 г.ОУ „Св. Кл. Охридски“ – Павликени1. Лектор по физика и астрономия – 108 часа; 2. Лектор по руски език – 108 часа; 3. Шофьор на училищен автобус; 4. Помощник-учител, във връзка с изпълнение на дейности по BG05M2ОP001-3.018-0001 „Подкрепа за приобщаващо образование“отвори отвори09.09.2022
24.08.2022 г.ОУ „Св. св. Кирил и Методий“ – БатакУчител по математика и информационни технологииотвори30.08.2022
24.08.2022 г.СУ „Николай Катранов“ – СвищовПортиеротвори29.08.2022
23.08.2022 г.ПЕГ „Проф. д-р Асен Златаров“ – Велико ТърновоУчител по френски езикотвори29.08.2022
23.08.2022 г.ДГ „Радост“ – Лясковец1. Технически сътрудник – 0,5 щат; 2. Помощник на учител; 3. Учител в детска градина – 0,5 щат.отвори26.08.2022
22.08.2022 г.СУ „Емилиян Станев“ – Велико Търново1. Учител в подготвителна група; 2. Заместник–директор по учебната дейност.отвори25.08.2022
22.08.2022 г.ПГСАГ „Ангел Попов“- Велико Търново1. Учител, теоретично обучение в професионално направление „Строителство“; 2. Лектор по музика – 216 часа.отвори26.08.2022
22.08.2022 г.ПГТ „Д-р Васил Берон“ – Велико Търново1. Готвач;  2. Педагогически съветник; 3. Учител по изобразително изкуство.отвори26.08.2022
22.08.2022 г.ПГАТ „Цанко Церковски“ – Павликени1. Възпитател в училищно общежитие;  2. Учител по учебна практика, направление „Механизация на селското стопанство“ – 2 места; 3. Учител по информатика и информационни технологии. отвори30.08.2022
22.08.2022 г.ДГ „Детски свят“ – Церова кория1. Домакин – 0,5 щат; 2. Завеждащ, административна служба – 0,5 щат. отвори30.08.2022
19.08.2022 г.СУ „Иван Н. Момчилов“ – Елена 1. Учител по изобразително изкуство – 0,5 щат; 2. Учител по физическо възпитание и спорт – 0,5 щат;отвори30.08.2022
19.08.2022 г.ОУ „Иван Вазов“ – Горна ОряховицаУчител в група за целодневна организация на учебния ден – начален етап (I-IV клас)отвори24.08.2022
19.08.2022 г.СПГ по икономика – Велико ТърновоУчител по български език и литератураотвори26.08.2022
19.08.2022 г.ОУ „П. Р. Славейков“ – Велико ТърновоВъншен лектор по хореография – 164 часаотвори26.08.2022
18.08.2022 г.ПДТГ „Д. Хадживасилев“ – СвищовЗаместник–директор по учебната дейностотвори31.08.2022
18.08.2022 г.ЧПГ „АК-Аркус“ ЕООД – Велико ТърновоЛектор по изобразително изкуство – 300 часаотвори01.09.2022
18.08.2022 г.ПХГ „Св. Св. Кирил и Методий“ – Велико ТърновоУчител по философияотвори26.08.2022
17.08.2022 г.ОУ „Св. П. Хилендарски“ – Горна ОряховицаУчител по математикаотвори26.08.2022
17.08.2022 г.ПХГ „Св. Св. Кирил и Методий“ – Велико ТърновоУчител по английски езикотвори26.08.2022
16.08.2022 г.СПГ по икономика – Велико Търново1. Учител по философия – 0,5 щат; 2. Учител по икономически дисциплини – 0,5 щат.отвори19.08.2022
16.08.2022 г.ЧПГ „АК-Аркус“ ЕООД – Велико ТърновоУчител по български език и литератураотвори01.09.2022
12.08.2022 г.СУ „Вела Благоева“ – Велико ТърновоУчител по английски езикотвори26.08.2022
12.08.2022 г.СУ „Г. С. Раковски“ – Велико ТърновоУчител по математика с допълване на часове по човекът и природата,  компютърно моделиране ив III-V клас и часове по самоподготовкаотвори19.08.2022
12.08.2022 г.ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ – АсеновоУчител в група за целодневна организация на учебния ден – начален етап (I-IV клас)отвори17.08.2022
10.08.2022 г.ЧПГ „АК-Аркус“ ЕООДУчител по английски езикотвори01.09.2022
10.08.2022 г. ОУ „Отец Паисий“ – Константин 1. Учител в начален етап (I-IV клас); 1. Учител в група за целодневна организация на учебния ден – начален етап (I-IV клас);отвори26.08.2022
10.08.2022 г.НУ „Иван Вазов“ – Царски извор1. Учител в група за целодневна организация на учебния ден – начален етап (I-IV клас); 2. Чистач/хигиенист – 0,5 щат; 3. Образователен медиатор във връзка с НП „Подкрепа за образователните медиатори и социалните работици“ – 0,5 щат.отвори отвори26.08.2022
10.08.2022 г.ДГ „Елена Грънчарова“ – Горна Оряховица1. Помощник-възпитател за филиал „Детски свят“; 2. Помощник на учителя по проект BG05M2OP001-3.005 – 0004 „Активно приобщаване в системата на предучилищното образование”, Дейност 2отвори отвори26.08.2022
08.08.2022 г.1. БСУ „Д-р Петър Берон“ – гр. Прага, Чехия; 2. БСУ „Христо Ботев“ – град Братислава, Словакия.1. Учител по информатика и информационни технологии с допълване с часове по математика (гимназиален етап); 2. Учител по математика с допълване на часове по информатика и информационни технологии (гимназиален етап).заповед №РД09-3772/05.08.2022 г. на министъра на образованието и науката07.09.2022
05.08.2022 г.Старопрестолна гимназия по икономика – Велико ТърновоУчител по математика, информатика и информационни технологииотвори19.08.2022
05.08.2022 г.СУ „Бачо Киро“ – Павликени1. Учител по български език и литература в гимназиален етап; 2. Ръководител на направление „Информационни и комуникационни технологии“; 3. Чистач/хигиенист – 2 местаотвори26.08.2022
04.08.2022 г.ОУО „К. Фичето“ – Велико ТърновоЧистач/хигиенист (с допълнителни задължения) отвори 11.08.2022
03.08.2022 г.ПГАТ „Цанко Церковски“ – ПавликениЗаместник-директор по учебната дейностотвори18.08.2022
03.08.2022 г.ОУ „Васил Левски“ – ВърбицаУчител по математика и информационни технологии (непълен норматив)отвори19.08.2022
03.08.2022 г.ДГ „Ангел Каралийчев“ – СтражицаУчител в детска градинаотвори12.08.2022
02.08.2022 г.СПГ „Алеко Константинов“ – Свищов1. Учител, теоретично обучение – 2 места; 2. Чистач/хигиенист – 0,5 щат.отвори24.08.2022
02.08.2022 г.ЧОУ „Димитър Екимов“ – РусаляУчител по български език и литератураотвори08.08.2022
01.08.2022 г.ПЕГ „Проф. д-р Асен Златаров“ – Велико Търново1. Учител по български език и литература; 2. Учител по френски език – 2 места; 3. Учител по немски език – 0,5 щат; 4. Учител по математика с чужд език (английски език); 5. Лектор по музика – 270 часа.отвори05.08.2022
01.08.2022 г.ОУ „Бачо Киро“ – Велико ТърновоУчител в група за целодневна организация на учебния ден – начален етап (I-IV клас)отвори05.08.2022
01.08.2022 г.СУ „СВ. Кл. Охридски“ – КаменСчетоводител – 0,5 щатотвори12.08.2022
29.07.2022 г.СУ „СВ. Кл. Охридски“ – Камен1. Учител в начален етап на основното образование (I-IV клас); 2. Учител по история и цивилизация и география и икономика; 3. Учител по физическо възпитание и спорт; 4. Лектор по музика – 330 часа.отвори25.08.2022
29.07.2022 г.ЧОУ „Димитър Екимов“ – Русаля1. Учител по английски език в прогимназиален етап (с часове и в начален етап и допълване с часове по музика/технологии и предприемачество/ФВС); 2. Учител в група за целодневна организация на учебния ден – начален етап (I-IV клас); 3. Учител в група за целодневна организация на учебния ден – прогимназиален етап (V-VII клас); 4. Лектор по биология и здравно образование,  химия и опазване на околната среда и физика и астрономияотвори04.08.2022
27.07.2022 г.ПГАТ „Цанко Церковски“ – Павликени1. Учител по математика и информатика; 2. Учител по руски език; 3. Учител по учебна практика, направление „Селско стопанство“; 4. Механик, гараж за транспортни средства; 5. Шофьор на автобус; 6. Чистач, производствени помещения – 2 места.отвори16.08.2022
27.07.2022 г.ОУО „К. Фичето“ – Велико ТърновоЧистач/хигиенистотвори11.08.2022
27.07.2022 г.ПГЖПТ „Н. Й. Вапцаров“ – Горна ОряховицаЛектор по биология и здравно образование и химия и опазване на околната среда – 324 часаотвори01.09.2022
27.07.2022 г.СУ „Димитър Благоев“ – Свищов1. Работник поддръжка на сгради; 2. Пазач, невъоръжена охранаотвори03.08.2022
27.07.2022 г.ДГ „Буратино“ – с. СтамболовоУчител в детска градинаотвори29.07.2022
27.07.2022 г.ОУ „Св. Кл. Охридски“ – Павликени1. Заместник-директор по учебната дейност; 2. Учител в начален етап на основното образование (I-IV клас); 3. Учител по математика; 4. Учител по английски език; 5. Учител по музика – 0,5 щат; 6. Чистач/хигиенист – 2 места.отвори15.08.2022
25.07.2022 г.СУ „Владимир Комаров“ – Велико Търново1. Лектор по музика – 244 часа; 2. Лектор по професионална подготовка – 316 часаотвори04.09.2022
25.07.2022 г.ПТГ „Васил Левски“ – Горна ОряховицаЗаместник-директор, административно-стопанската дейностотвори29.07.2022
25.07.2022 г.ПГМСС „Н. Златарски“ – ЗлатарицаУчител  по български език и литература с допълване с часове по английски езикотвори15.08.2022
22.07.2022 г.СУ „Св. Кл. Охридски“ – КаменСчетоводител – 0,5 щатотвори27.07.2022
21.07.2022 г.ОУ „Христо Ботев“ – БебровоУчител в група за целодневна организация на учебния ден – начален етап (I-IV клас) – 0,5 щатотвори07.09.2022
21.07.2022 г.СУ „Вичо Грънчаров“ – Горна Оряховица1.  Учител по математика и информационни технологии;  2. Ресурсен учител; 3. Учител по български език и литература; 4. Учител по английски език и испански език; 5. Учител по философия – 0,5 щат.отвори26.07.2022
21.07.2022 г.ОУ „Св. П. Евтимий“ – Велико ТърновоУчител по математика – удължаване на срокотвори удължаване на срок01.09.2022
18.07.2022 г.ДГ „Здравец“ – Велико Търново1. Логопед; 2. Помощник-възпитател – 3 места; 3. Работник в кухняотвори26.07.2022
18.07.2022 г.ПГАТ „Цанко Церковски“ – ПавликениОбразователен медиатор във връзка с НП „Подкрепа за образователните медиатори и социалните работнициотвори20.07.2022
15.07.2022 г.Спортно училище „Георги Живков“ – град Велико Търново1. Учител по математика и информационни технологии; 2. Възпитател в общежитие.отвори22.08.2022
14.07.2022 г.ПГСАГ „Ангел Попов“ – Велико Търново Чистач/хигиенистотвори20.07.2022
13.07.2022 г.Професионална гимназия по моден дизайн – Велико ТърновоОбразователен медиатор във връзка с НП „Подкрепа за образователните медиатори и социалните работнициотвори15.07.2022
12.07.2022 г.БСУ „Д-р Петър Берон“ – гр. Прага, Чешка република1. Учител по български език и литература;  2. Учител по английски език с допълване с часове по български език и литература; 3.  Учител по информатика и информационни технологии с допълване с часове по математика.заповед №РД09-3511/11.07.2022 г. на министъра на образованието и науката22.07.2022
12.07.2022 г.БСУ „Христо Ботев“ – град Братислава, СловакияУчител по математика с допълване на часове по информатика и информационни технологиизаповед №РД09-3510/11.07.2022 г. на министъра на образованието и науката22.07.2022
12.07.2022 г.СУ „Бачо Киро“ – Павликени 1. Заместник директор по административно-стопанската дейност; 2.  Учител в група за целодневна организация на учебния ден – начален етап (I-IV клас); 3. Логопед – 0,5 щат.отвори15.07.2022
12.07.2022 г.ПГМСС „Н. Златарски“ – Златарица1. Учител практическо обучение – инструктор на водачи МПС; 2. Шофьор на автобус. отвори30.07.2022
12.07.2022 г.СУ „Г. С. Раковски“ – Велико Търново1. Учител по английски език с допълване на часове по български език и литература; 2. Учител по математика с допълване на часове по човекът и природата и компютърно моделиране и информационни технологии – 0,5 щат; 3. Лектор по история и цивилизации и география и икономика – 119 часа; 4. Лектор по физическо възпитание и спорт – 249 часа; 5. Лектор по изобразително изкуство – 68 часа; 6. Лектор по музика – 68 часа;отвори15.07.2022
06.07.2022 г.ОУ „П. Р. Славейков“ – Велико Търново1. Учител по български език и литература; 2. Учител по математика; 3. Учител в група за целодневна организация на учебния ден – прогимназиален етап (V-VII клас).отвори13.07.2022
05.07.2022 г.ОУ „Св. П. Евтимий“ – Велико ТърновоУчител по математикаотвори24.07.2022
05.07.2022 гСУ „Вела Благоева“ – Велико ТърновоУчител по математикаотвори22.07.2022
04.07.2022 г. СУ „Георги Измирлиев“ – Горна Оряховица1. Учител по английски език; 2. Учител по музика в начален етап (I-IV клас); 3. Ръководител на направление „Информационни и комуникационни технологии“; 4. Учител в група за целодневна организация на учебния ден – начален етап (I-IV клас) – 3 места.отвори08.07.2022
01.07.2022 г.СУ „Вичо Грънчаров“ – Горна ОряховицаТехнически секретаротвори06.07.2022
01.07.2022 г.СУ „Емилиян Станев“ – Велико Търново1. Учител по математика – 2 места; 2. Учител по изобразително изкуство (непълен норматив); 3. Учител в група за целодневна организация на учебния ден – начален етап (I-IV клас)отвори15.07.2022
01.07.2022 г.ПГАТ „Цанко Церковски“ – ПавликениОбразователен медиатор във връзка с НП „Подкрепа за образователните медиатори и социалните работници“отвори05.07.2022
29.06.2022 г.НУ „Цани Гинчев“ – ЛясковецСоциален работник във връзка с НП „Подкрепа за образователните медиатори и социалните работници“отвори30.06.2022
29.06.2022 г.НУ „Иван Вазов“ – Царски изворОбразователен медиатор във връзка с НП „Подкрепа за образователните медиатори и социалните работници“ – 0,5 щатотвори30.06.2022
29.06.2022 г. СУ „Владимир Комаров“ – Велико ТърновоОбразователен медиатор във връзка с НП „Подкрепа за образователните медиатори и социалните работници“отвори29.06.2022
28.06.2022 г.ОУ „Бачо Киро“ – Велико ТърновоУчител в група за целодневна организация на учебния ден – начален етап (I-IV клас)отвори01.07.2022
28.06.2022 г.ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ – МораваОбразователен медиатор във връзка с НП „Подкрепа за образователните медиатори и социалните работици“отвори29.06.2022
24.06.2022 г.ДГ „Радост“ – ЕленаУчител в детска градина – 2 свободни местаотвори05.08.2022
24.06.2022 г.СУ „Николай Катранов“ – СвищовОбразователен медиатор във връзка с НП „Подкрепа за образователните медиатори и социалните работици“отвори29.06.2022
21.06.2022 г.ПГЕЕ „М. В. Ломоносов“ – Горна Оряховица Учител по физика и астрономия и часове по математика и информатикаотвори23.06.2022

съобщения

Сигнали за корупция, жалби:

Велико Търново
ул. Арх. Георги Козаров 1,
стая №8, тел. 062/616314 rio_vt@ruo-vt.bg

Подаване на сигнали по вътрешен канал – изтегли