дата на качванеучилище/детска градина/ЦПЛРработно мястообяваактивна до дата
2022-2023 учебна година, от юни до 30.09.2022 
01.08.2022 г.ПЕГ „Проф. д-р Асен Златаров“ – Велико Търново1. Учител по български език и литература; 2. Учител по френски език – 2 места; 3. Учител по немски език – 0,5 щат; 4. Учител по математика с чужд език (английски език); 5. Лектор по музика – 270 часа.отвори05.08.2022
01.08.2022 г.ОУ „Бачо Киро“ – Велико ТърновоУчител в група за целодневна организация на учебния ден – начален етап (I-IV клас)отвори05.08.2022
01.08.2022 г.СУ „СВ. Кл. Охридски“ – КаменСчетоводител – 0,5 щатотвори12.08.2022
29.07.2022 г.СУ „СВ. Кл. Охридски“ – Камен1. Учител в начален етап на основното образование (I-IV клас); 2. Учител по история и цивилизация и география и икономика; 3. Учител по физическо възпитание и спорт; 4. Лектор по музика – 330 часа.отвори25.08.2022
29.07.2022 г.ЧОУ „Димитър Екимов“ – Русаля1. Учител по английски език в прогимназиален етап (с часове и в начален етап и допълване с часове по музика/технологии и предприемачество/ФВС); 2. Учител в група за целодневна организация на учебния ден – начален етап (I-IV клас); 3. Учител в група за целодневна организация на учебния ден – прогимназиален етап (V-VII клас); 4. Лектор по биология и здравно образование,  химия и опазване на околната среда и физика и астрономияотвори04.08.2022
27.07.2022 г.ПГАТ „Цанко Церковски“ – Павликени1. Учител по математика и информатика; 2. Учител по руски език; 3. Учител по учебна практика, направление „Селско стопанство“; 4. Механик, гараж за транспортни средства; 5. Шофьор на автобус; 6. Чистач, производствени помещения – 2 места.отвори16.08.2022
27.07.2022 г.ОУО „К. Фичето“ – Велико ТърновоЧистач/хигиенистотвори11.08.2022
27.07.2022 г.ПГЖПТ „Н. Й. Вапцаров“ – Горна ОряховицаЛектор по биология и здравно образование и химия и опазване на околната среда – 324 часаотвори01.09.2022
27.07.2022 г.СУ „Димитър Благоев“ – Свищов1. Работник поддръжка на сгради; 2. Пазач, невъоръжена охранаотвори03.08.2022
27.07.2022 г.ДГ „Буратино“ – с. СтамболовоУчител в детска градинаотвори29.07.2022
27.07.2022 г.ОУ „Св. Кл. Охридски“ – Павликени1. Заместник-директор по учебната дейност; 2. Учител в начален етап на основното образование (I-IV клас); 3. Учител по математика; 4. Учител по английски език; 5. Учител по музика – 0,5 щат; 6. Чистач/хигиенист – 2 места.отвори15.08.2022
25.07.2022 г.СУ „Владимир Комаров“ – Велико Търново1. Лектор по музика – 244 часа; 2. Лектор по професионална подготовка – 316 часаотвори04.09.2022
25.07.2022 г.ПТГ „Васил Левски“ – Горна ОряховицаЗаместник-директор, административно-стопанската дейностотвори29.07.2022
25.07.2022 г.ПГМСС „Н. Златарски“ – ЗлатарицаУчител  по български език и литература с допълване с часове по английски езикотвори15.08.2022
22.07.2022 г.СУ „Св. Кл. Охридски“ – КаменСчетоводител – 0,5 щатотвори27.07.2022
21.07.2022 г.ОУ „Христо Ботев“ – БебровоУчител в група за целодневна организация на учебния ден – начален етап (I-IV клас) – 0,5 щатотвори07.09.2022
21.07.2022 г.СУ „Вичо Грънчаров“ – Горна Оряховица1.  Учител по математика и информационни технологии;  2. Ресурсен учител; 3. Учител по български език и литература; 4. Учител по английски език и испански език; 5. Учител по философия – 0,5 щат.отвори26.07.2022
21.07.2022 г.ОУ „Св. П. Евтимий“ – Велико ТърновУчител по математика – удължаване на срокотвори удължаване на срок01.09.2022
18.07.2022 г.ДГ „Здравец“ – Велико Търново1. Логопед; 2. Помощник-възпитател – 3 места; 3. Работник в кухняотвори26.07.2022
18.07.2022 г.ПГАТ „Цанко Церковски“ – ПавликениОбразователен медиатор във връзка с НП „Подкрепа за образователните медиатори и социалните работнициотвори20.07.2022
15.07.2022 г.Спортно училище „Георги Живков“ – град Велико Търново1. Учител по математика и информационни технологии; 2. Възпитател в общежитие.отвори22.08.2022
14.07.2022 г.ПГСАГ „Ангел Попов“ – Велико Търново Чистач/хигиенистотвори20.07.2022
13.07.2022 г.Професионална гимназия по моден дизайн – Велико ТърновоОбразователен медиатор във връзка с НП „Подкрепа за образователните медиатори и социалните работнициотвори15.07.2022
12.07.2022 г.БСУ „Д-р Петър Берон“ – гр. Прага, Чешка република1. Учител по български език и литература;  2. Учител по английски език с допълване с часове по български език и литература; 3.  Учител по информатика и информационни технологии с допълване с часове по математика.заповед №РД09-3511/11.07.2022 г. на министъра на образованието и науката22.07.2022
12.07.2022 г.БСУ „Христо Ботев“ – град Братислава, СловакияУчител по математика с допълване на часове по информатика и информационни технологиизаповед №РД09-3510/11.07.2022 г. на министъра на образованието и науката22.07.2022
12.07.2022 г.СУ „Бачо Киро“ – Павликени 1. Заместник директор по административно-стопанската дейност; 2.  Учител в група за целодневна организация на учебния ден – начален етап (I-IV клас); 3. Логопед – 0,5 щат.отвори15.07.2022
12.07.2022 г.ПГМСС „Н. Златарски“ – Златарица1. Учител практическо обучение – инструктор на водачи МПС; 2. Шофьор на автобус. отвори30.07.2022
12.07.2022 г.СУ „Г. С. Раковски“ – Велико Търново1. Учител по английски език с допълване на часове по български език и литература; 2. Учител по математика с допълване на часове по човекът и природата и компютърно моделиране и информационни технологии – 0,5 щат; 3. Лектор по история и цивилизации и география и икономика – 119 часа; 4. Лектор по физическо възпитание и спорт – 249 часа; 5. Лектор по изобразително изкуство – 68 часа; 6. Лектор по музика – 68 часа;отвори15.07.2022
06.07.2022 г.ОУ „П. Р. Славейков“ – Велико Търново1. Учител по български език и литература; 2. Учител по математика; 3. Учител в група за целодневна организация на учебния ден – прогимназиален етап (V-VII клас).отвори13.07.2022
05.07.2022 г.ОУ „Св. П. Евтимий“ – Велико ТърновоУчител по математикаотвори24.07.2022
05.07.2022 гСУ „Вела Благоева“ – Велико ТърновоУчител по математикаотвори22.07.2022
04.07.2022 г. СУ „Георги Измирлиев“ – Горна Оряховица1. Учител по английски език; 2. Учител по музика в начален етап (I-IV клас); 3. Ръководител на направление „Информационни и комуникационни техологии“; 4. Учител в група за целодневна организация на учебния ден – начален етап (I-IV клас) – 3 места.отвори08.07.2022
01.07.2022 г.СУ „Вичо Грънчаров“ – Горна ОряховицаТехнически секретаротвори06.07.2022
01.07.2022 г.СУ „Емилиян Станев“ – Велико Търново1. Учител по математика – 2 места; 2. Учител по изобразително изкуство (непълен норматив); 3. Учител в група за целодневна организация на учебния ден – начален етап (I-IV клас)отвори15.07.2022
01.07.2022 г.ПГАТ „Цанко Церковски“ – ПавликениОбразователен медиатор във връзка с НП „Подкрепа за образователните медиатори и социалните работници“отвори05.07.2022
29.06.2022 г.НУ „Цани Гинчев“ – ЛясковецСоциален работник във връзка с НП „Подкрепа за образователните медиатори и социалните работници“отвори30.06.2022
29.06.2022 г.НУ „Иван Вазов“ – Царски изворОбразователен медиатор във връзка с НП „Подкрепа за образователните медиатори и социалните работници“ – 0,5 щатотвори30.06.2022
29.06.2022 г. СУ „Владимир Комаров“ – Велико ТърновоОбразователен медиатор във връзка с НП „Подкрепа за образователните медиатори и социалните работници“отвори29.06.2022
28.06.2022 г.ОУ „Бачо Киро“ – Велико ТърновоУчител в група за целодневна организация на учебния ден – начален етап (I-IV клас)отвори01.07.2022
28.06.2022 г.ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ – МораваОбразователен медиатор във връзка с НП „Подкрепа за образователните медиатори и социалните работици“отвори29.06.2022
24.06.2022 г.ДГ „Радост“ – ЕленаУчител в детска градина – 2 свободни местаотвори05.08.2022
24.06.2022 г.СУ „Николай Катранов“ – СвищовОбразователен медиатор във връзка с НП „Подкрепа за образователните медиатори и социалните работици“отвори29.06.2022
21.06.2022 г.ПГЕЕ „М. В. Ломоносов“ – Горна Оряховица Учител по физика и астрономия и часове по математика и информатикаотвори23.06.2022