Към настоящия момент Регионално управление на образованието (РУО) – Велико Търново няма обявени обществени поръчки

Вътрешни правила по ЗОП