Служителите от РИО-Велико Търново, които отговарят за този проект са:

инж. Розалия Личева – регионален координатор – стая №7 – тел: 062/61 63 15

Милка Михайлова – национален консултант по валидиране –  стая №4 – тел:062/ 61 63 20

инж. Таня Димитрова – експерт-оценител –  стая №2 – тел: 062/61 63 86

Нова възможност за моето бъдеще – сайт на МОН

 

съобщения

Сигнали за корупция, жалби:

Велико Търново
ул. Арх. Георги Козаров 1,
стая №8, тел. 062/616314 rio_vt@ruo-vt.bg

Подаване на сигнали по вътрешен канал – изтегли