Служителят от РИО-Велико Търново, който отговаря за този проект е:

инж. Таня Димитрова – стая №2 – тел: 062/61 63 86

Повече информация за проекта може да намерите тук