Служителят от РИО-Велико Търново, който отговаря за този проект е:

инж. Таня Димитрова – стая №2 – тел: 062/61 63 86

Повече информация за проекта може да намерите тук

съобщения

Сигнали за корупция, жалби:

Велико Търново
ул. Арх. Георги Козаров 1,
стая №8, тел. 062/616314 rio_vt@ruo-vt.bg

Подаване на сигнали по вътрешен канал – изтегли