**************************************************************************************************************************************************************************************

eulogo985

ПРОЕКТ „СИСТЕМА ЗА КАРИЕРНО ОРИЕНТИРАНЕ В УЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ”

Стартиране на проект „Система за кариерно ориентиране в училищното образование“ – РИО-Велико Търново