Годишен план за дейността на РУО – Велико Търново, 2023-2024 учебна година – изтегли

Отчет за дейността на РУО – Велико Търново, 2022-2023 учебна годинаизтели

Годишен план за дейността на РУО – Велико Търново, 2022-2023 учебна година – изтегли

Отчет за дейността на РУО – Велико Търново, 2021-2022 учебна годинаизтели

Годишен план за дейността на РУО – Велико Търново, 2021-2022 учебна година – изтегли

Отчет за дейността на РУО – Велико Търново, 2020-2021 учебна годинаизтели

Годишен план за дейността на РУО – Велико Търново, 2020-2021 учебна година – изтегли

Отчет за дейността на РУО – Велико Търново, 2019-2020 учебна годинаизтели

Годишен план за дейността на РУО – Велико Търново, 2019-2020 учебна годинаизтели

съобщения

Сигнали за корупция, жалби:

Велико Търново
ул. Арх. Георги Козаров 1,
стая №8, тел. 062/616314 rio_vt@ruo-vt.bg

Подаване на сигнали по вътрешен канал – изтегли