Годишен план за дейността на РУО – Велико Търново, 2022-2023 учебна година – изтегли

Отчет за дейността на РУО – Велико Търново, 2021-2022 учебна годинаизтели

Годишен план за дейността на РУО – Велико Търново, 2021-2022 учебна година – изтегли

Отчет за дейността на РУО – Велико Търново, 2020-2021 учебна годинаизтели

Годишен план за дейността на РУО – Велико Търново, 2020-2021 учебна година – изтегли

Отчет за дейността на РУО – Велико Търново, 2019-2020 учебна годинаизтели

Годишен план за дейността на РУО – Велико Търново, 2019-2020 учебна годинаизтели