Национални програми 2021

Одобрени с  Решение № 188 от 5 март 2021 г. на Министерския съвет


Национални програми 2020

Одобрени с  Решение № 285 от 30 април 2020 г. на Министерския съвет

съобщения

Сигнали за корупция, жалби:

Велико Търново
ул. Арх. Георги Козаров 1,
стая №8, тел. 062/616314 rio_vt@ruo-vt.bg

Подаване на сигнали по вътрешен канал – изтегли