Във връзка с писмо на Министерството на образованието и науката с изх. № 9105-95/06.04.2023 г. Ви уведомяваме, че електронната платформа „Книговище.бг“ обявява третото издание на своето Априлско състезание по четене с разбиране, в което могат да участват ученици на възраст от 6 до 14 години.

Отговорни за съдържанието на платформата – всички текстове и съответните въпроси към тях, са създателите на „Книговище.бг“.

Училищата от областта могат да се включат в състезанието, след като направят предварителна преценка на предлаганото съдържание и на качеството на задаваните въпроси.

Изборът на конкретен текст е личен избор на ученика и/или на учителя.

Електронната платформа „Книговище.бг“ е достъпна на адрес https://www.knigovishte.bg/.

(публикувано на 11.04.2023 г.)


Протокол за резултатите от регионален конкурс по природни науки и екология и по чужд език за изработка на дигитален постер и устна презентация на английски език на тема „Енергийната ефективност на моя дом“, проведен на 15.06.2021 г. – изтегли

РЕГИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО
РЕГИОНАЛНА БИБЛИОТЕКА „П. Р. СЛАВЕЙКОВ”
ВЕЛИКО ТЪРНОВО

 ОБЯВЯВАТ
КОНКУРС
за детско-юношеско творчество в областите литература и изобразително изкуство под надслов
„МОЯТ РОДЕН ГРАД”
на тема
„Героизмът на Април – 1876”

Темата на конкурса е посветена на 145 г. от избухването на Априлското въстание, с акцент отбелязване на събитията във Великотърновския революционен окръг – гр.Бяла Черква, с. Мусина, с. Русаля, с. Дичин и Дряновския манастир

повече информация


Конкурс за детско-юношеско творчество в областите  литература и изобразително изкуство под надслов „Моят роден град“ на тема „Велико Търново – културна и духовна столица на България“ – изтегли


Национален конкурс „Иноватори в образованието“ на Министерството на образованието и науката на тема „За учителите, които вдъхновяват“

Конкурс за учители, които вдъхновяват и мотивират учениците си да постигат по-добри резултати, организира за първи път Министерството на образованието и науката. Той е продължение на политиката за създаване на култура на иновации в училищата и предоставяне на повече свобода на педагозите да прилагат нови методи на преподаване. В него може да участват отделни учители, директори или цели екипи. Ще се оценява положителният опит от новаторските практики, чрез които уроците стават по-интересни, както и дали учителите успяват да стимулират учениците да бъдат творци и да мислят критично. Във фокуса на конкурса ще бъдат още целодневната организация на учебния ден, извънучебното време и работата с родителите.

Регламент – изтегли
 
Номинационен формуляр за директори и управленски училищни екипи – изтегли
 
Номинационен формуляр за учители и учителски екипи – изтегли
 
Декларация за информираност и съгласие – изтегли

съобщения

Сигнали за корупция, жалби:

Велико Търново
ул. Арх. Георги Козаров 1,
стая №8, тел. 062/616314 rio_vt@ruo-vt.bg

Подаване на сигнали по вътрешен канал – изтегли