Резултати от проведен конкурс за длъжността „директор“ на училище, обявен със заповед № РД06-1/04.01.2024 г. на началника на РУО – Велико Търново
изтегли

Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати до конкурс за длъжността „директор” на  училище на територията на област Велико Търново, обявен със заповед №  РД06-1/04.01.2024 г. на началника на РУО – Велико Търново – изтегли

Заповед за прекратяване на конкурс за заемане на длъжността „директор” на следните училища на територията на област Велико Търново, поради липса на подадени заявления за участие:

Основно училище „Васил Левски“ , с. Леденик, общ. Велико Търново

Основно училище „Св. Климент Охридски“, с. Виноград, общ. Стражица

Средно училище „Св. Климент Охридски“, с. Камен, общ. Стражица

Средно училище „Св. Климент Охридски“, гр. Сухиндол, общ. Сухиндол

Конкурс за заемане на длъжността „директор” на училище от област Велико Търново – Заповед

Заявление за участие – изтегли

СПИСЪК на нормативните актове, които кандидатите за длъжността „директор“ на държавните и общинските училища трябва да познават и прилагат – изтегли

Срок за подаване на документи от 11.01.2024 до 12.02.2024 включително

съобщения

Сигнали за корупция, жалби:

Велико Търново
ул. Арх. Георги Козаров 1,
стая №8, тел. 062/616314 rio_vt@ruo-vt.bg

Подаване на сигнали по вътрешен канал – изтегли