Педагогически практики, споделени на конференция Национална конференция “Водим бъдещето за ръка”, 04 – 05 юли 2022 г. Велико ТърновоКампания за популяризиране на четенето в училищата от общини Златарица, Полски Тръмбеш и Елена „Четем заедно“

 


Линк към онлайн издание на „Най-дългата приказка“, създадена от ученици от СУ „Ангел Каралийчев“, гр. Стражица:
http://sou-euprojects.info/karaliichevidni/naidalgataprikazka/

Линк към онлайн издание на „Творя и пиша вярна и четливо“ – НУ „Цани Гинчев“, гр. Лясковец: https://read.bookcreator.com/wjiCZeZA71dgC9VBH0js0SdgwyI2/xryJsWxjT62SlScnsWmCdQ

Линк към онлайн издание на „Творя и пиша вярна и четливо“ – НУ „Иларион Макариополски“, гр. Елена: https://read.bookcreator.com/KIQcI2wr4iaWru03da9zyLUTak53/X8nnIrLSTea3p92nxw08_g?fbclid=IwAR296ah1TBvLXjhFFlEFE9u72K2GvE0lyKuR2QW42FB0TU-K8I7AS77z4zg

– Сайт на Мария Кокаланова, учител по  математика и информационни технологии в ОУ „Бачо Киро“ – Велико Търново– http://kokalanova.weebly.com/

– Сайт на Илка Гайдарова, учител по  математика в ОУ „Бачо Киро“ – Велико Търново –https://sites.google.com/site/mathit567/

– Безплатни платформи за дистанционно обучение;

– Сайтове на Георги Игнатов, учител по ИИТ в ПМГ „Васил Друмев“ – Велико Търново в помощ на дистанционното обучението по ИИТ – уроци, тестове, полезни връзки и др.: http://uroci.pmgvt.org/index.php и http://www.hardware.byethost4.com/


– Сайт със споделени разработки на открити уроци и и други полезни материали на д-р Петя Белева-Димитрова, ОУ „Христо Смирненски“, Самоводене – http://pbeleva.com/;

– Сайт на Георги Игнатов, ПМГ „Васил Друмев“, Велико Търново  за електронно учебно съдържание, електронни упражнения, полезни връзки, проекти на ученици, линкове към безплатен образователен софтуер – http://ignatov.vimpel.bg/;

– „Мултимедиен учебно-методически комплекс за изучаване на учебното съдържание по геометрия в IX клас“ разработен от д-р маргарита Белчева, ПЕГ „Проф. д-р Асен Златаров“, Велико Търново – http://onlineworkbook.info/

– Урок по математика в V клас  „Деление на десетична дроб с десетична дроб“, Магдалена Чернакова, ОУ „д-р Петър Берон“, Дебелец – отвори

– Възможности за творческо изразяване на представи, преживявания и чувства чрез словото – отвори

– Иновационни технологии, развиващи комуникативните умения на учениците за създаване на писмени текстове в V и VI клас – отвори

– Историята на едно училище в интервюта, репортажи и очерци ( клуб „Спортна журналистика“, Спортно училище – град Велико Търново) – отвори


– Използване на ИКТ в обучението по чужд език – отвори

– Сайт за информатика и информационни технологии, Валентина Петкова, ПЕГ „Проф. д-р Асен Златаров“, Велико Търново – https://petkovaegvtnvodigcomp.weebly.com/

– Открит урок по математика в VI клас , ОУ „Иван Вазов“, Горна Оряховица – отвори

– Представяне на дейностите и резултатите от обучението по математика в групи по проект „Твоят час“, СУ „Георги Измирлиев“, Горна Оряховица – отвори

– Представяне на дейностите и резултатите от обучението по български език и литература в групи по проект „Твоят час“, ПГМД, Велико Търново – отвори

– Работата на литературен клуб „Пегас“, Стражица – отвори

– Сайт със споделени разработки на открити уроци от Лилия Станева,ПГМД, Велико Търново – https://sites.google.com/site/lista1959portfolio/ix-otkriti-uroci

– Открит урок по математика в VII клас, Цветелина Мирославова, ОУ „Д. Благоев“, Велико Търново – отвори

– Сайт за информатика и информационни технологии, Димитринка Атанасова, СУ „Ц. Церковски“, П. Тръмбеш – http://daupp.weebly.com/

– Съставянето на тестове с възможностите на Office 365, ОУ „Бачо Киро“, Велико Търново – отвори

– Представяне на дейностите и резултатите от обучението по математика в групи по проект „Твоят час“, СУ „Бачо Киро“, Павликени – отвори;

– Тестове по математика, ОУ „Бачо Киро“, Велико Търново и СУ „Н. Катранов“, Свищов – отвори.съобщения

Сигнали за корупция, жалби:

Велико Търново
ул. Арх. Георги Козаров 1,
стая №8, тел. 062/616314 rio_vt@ruo-vt.bg

Подаване на сигнали по вътрешен канал – изтегли