Пета поредна година, в периода 26.03.2024 г. – 26.04.2024 г. Регионално управление на образованието – Велико Търново провежда кампания за кариерно ориентиране на учениците под наслов „Мисля за моето бъдеще“.

В инициативите ще се включат ученици от I до ХII клас от област Велико Търново, съвместно с учители, родители, работодатели и кариерни консултанти от Център за подкрепа за личностно развитие – Общински детски комплекс, гр. Велико Търново.

КАТЕГОРИИ ДЕЙНОСТИ:

I. За ученици от начален и прогимназиален етап на училищата:

 „Професията, за която мечтая“ – представяне на професията чрез макет.          

Инициативата има за цел да запознае учениците от начален етап с различни професии и ползата от тях, да създаде възможности за изява на всеки ученик, да окаже подкрепа за развитие на личностни и социални умения, свързани с мечти и проекти, насочени към бъдещата реализация. Идеята е учениците да представят по нестандартен и креативен начин професии, към които проявяват интерес – да покажат как изглежда работното място, какви инструменти, техника или пособия се използват в работата. За изработването на макета се използват достъпни материали – картон, цветни листи, бои, флумастери, лепило, платове, пластмасови и други подходящи детайли, части и елементи.

„Кариерен лексикон“

Инициативата е насочена към учениците от прогимназиален етап с цел запознаване със специалисти от различни сфери, мотивиране към избраната от тях професия и разширяване на познанията за нея, информиране за възможностите за реализация и подпомагане на образователния избор. Учениците провеждат срещи с избрани от тях специалисти, като им предоставят за попълване предварително изготвени бланки с въпроси. Чрез отговорите на въпросите трябва получат информация каква е упражняваната професия, как протича един работен ден, какви са най-важните качества и умения, необходими за упражняването ѝ. Кариерният лексикон се създава като общ проект на класа – на хартиен или в електронен вариант, оформя се по ефектен и креативен начин.

Индивидуални и групови срещи с консултанти и участие в други дейности за кариерно ориентиране, организирани от ЦПЛР – ОДК Велико Търново – за ученици от V, VI и VII класове.

Дейностите имат за цел да запознаят учениците с професии и специалности, съобразени с техните потребностите и интереси, да ги подкрепят в кариерното им ориентиране и бъдещата им професионална реализация.

II. За професионални гимназии, за обединени училища и за профилирани гимназии и средни училища с професионални паралелки: 

          Създаване на видео подкаст

Целта на подкаста е да се проучат и представят успешно реализирали се в практиката по професията, по която са се обучавали в училище възпитаници на училището и/или други вдъхновяващи за успех и кариерно ориентиране личности.

 През „Месеца на кариерното ориентиране“ ще се осъществят и различни, съобразени с възрастта на учениците, училищни инициативи Програма тук


На 22 май 2023 г. в сградата на Регионално управление на образованието – Велико Търново беше открита изложба „Моята първа книжка – професии на нашите родители“. Изложбата е част от инициираните дейности от кампанията за кариерно ориентиране на учениците под наслов „Мисля за моето бъдеще“. На изложбата са представени проекти на класове на ученици от начален етап на обучение,  от 27 училища в област Велико Търново.

Учениците, със съдействието на своите класни ръководители, родители и близки изработиха илюстровани книжки в хартиен или електронен вариант, в които по иновативен и креативен начин представиха над 160  професии. Чрез рисунки, стихчета, гатанки, вдъхновяващи разкази и забавни истории те разказаха за  професиите на баба и дядо, на мама и тате, на кака и бате, на свои близки и роднини; споделиха професията, за която мечтаят; надникнаха и в бъдещето, където виждат потребност от нови професии, като: архитект на „зелени“ градове и интелигентни домове, архитект по боклука, градски фермер, пилот на космически кораб и др.  

От изработените проекти и споделените емоции се убедихме, че за пореден път заедно успяхме да направим месеца на кариерното ориентиране едно незабравимо и полезно преживяване за учениците от начален етап, за техните учители и родители!


Четвърта поредна година, в периода 18 април – 22 май 2023 г.,  Регионално управление на образованието – Велико Търново провежда кампания за кариерно ориентиране на учениците под наслов „Мисля за моето бъдеще“.

В инициативите ще се включат ученици от I до ХII клас от област Велико Търново, съвместно с учители, родители, работодатели и кариерни консултанти от Център за подкрепа за личностно развитие – Общински детски комплекс, гр. Велико Търново.

КАТЕГОРИИ ДЕЙНОСТИ:

 1. За ученици от начален и прогимназиален етап на училищата:
 1. Създаване на проект на класа „Моята първа книжка – професии на нашите родители“.

               Инициативата има за цел да запознае учениците от начален етап с различни професии, чрез изпълнение от тях на проектно базирани задачи: проучвания и подготовка на текст, съчинение, кратък разказ, стихотворение, песен, рисунка, фотоколаж и др. Идеята е учениците, с помощта на техните родители и близки, да изработят проект на илюстрована книжка в хартиен или електронен вариант, в който по иновативен и креативен начин да представят различни професии, включително и професиите на бъдещето.

 • „Интервю с професионалист“.

               Изготвяне на кратък видеофилм, анимирана презентация или статия за вестник/списание, чрез които да се представят различни професии, знанията, уменията и качествата които се изискват за тяхното упражняване. Учениците, съвместно със своите учители осъществяват посещение на реални работни места, където провеждат интервю, запознават се с условията и особеностите на работа в избраната фирма.

            Инициативата е насочена към учениците от прогимназиален етап с цел мотивиране към избраната от тях професия, създаване на адекватна самооценка, разширяване на познанията за професиите, информиране за възможностите и подпомагане на образователния избор.

 • Групови и индивидуални online срещи с консултанти от ЦПЛР – ОДК Велико Търново и ученици от V, VI и VII класове

          Подкрепа на учениците и техните родители за кариерното им ориентиране и бъдещата професионална реализация.

II. За професионални гимназии, за обединени училища и за профилирани гимназии и средни училища с професионални паралелки: конкурс за есе на тема „Готов ли съм да стартирам собствен бизнес или да продължа семейния бизнес?“

          В конкурса могат да участват ученици от І и ІІ гимназиален етап. Конкурсът има за цел да покаже докoлĸo ca пoдгoтвeни млaдитe хора за стартиране на собствен бизнес или за участие в семейния бизнес, каква е тяхната мотивация, готови ли са да откликнат на предизвикателствата пред тях.

 През „Месеца на кариерното ориентиране“ ще се осъществят и различни, съобразени с възрастта на учениците, училищни инициативи Програма тук

Вярваме, че заедно отново ще успеем да направим Месеца на кариерното ориентиране „Мисля за моето бъдеще“ едно незабравимо преживяване за ученици, учители и родители!


В Месеца на кариерното ориентиране „Мисля за моето бъдеще”, организиран от Регионално управление на образованието, се включиха 62 училища с над 12000 ученици, над 2000 родители и 200 представители на бизнеса от област Велико Търново.

Във връзка с продължаващата епидемична обстановка, свързана с разпространението на COVID-19, кампанията се проведе през месец април в електронна среда.

В рамките на кампанията се проведоха много съвместни инициативи, в които участваха родители и представители на бизнеса:

– в 29 училища се проведоха викторини по професионално ориентиране;

– в 16 училища – Дни на отворените врати;

– в 38 училища – Дни на професиите;

– в 45 училища – състезания и конкурси по професионална подготовка;

– 19 училища представиха изделия, изработени от ученици в професионални паралелки;

– в 16 училища родители гостуваха във виртуални открити уроци на тема „Професиите на моите родители“.

Проведоха се и много виртуални празници на училищата, срещи разговори с известни личности и представители на бизнеса, дискусии, забавни игри, презентации.

На голям интерес се радваха и обявените от РУО – Велико Търново дейности.

 • В инициативата „Моето родословно професионално дърво“ участваха ученици от I до  VII клас от 37 училища с над 800 изделия.
 • Действащи макети, изработени в домашни условия, за конкурса „Млад изобретател“ представиха 11 ученици от V до XII клас от средни училища и професионални гимназии.
 • Във виртуалната изложба „Моята професия – минало и бъдеще“ са представени изделия, изработени от ученици от 15 училища от областта.

На най-добре представилите се участници в различните инициативи инж. Розалия Личева, началник на РУО – Велико Търново връчи грамоти.

Регионално управление на образованието – Велико Търново за трета поредна година стартира кампания за кариерно ориентиране на учениците през 2021 година.

Във връзка с продължаващата извънредна епидемиологична обстановка в страната, свързана с разпространението на COVID-19, кампанията и тази година ще се проведе в електронна среда.

В инициативите ще се включат ученици от I до ХII клас от област Велико Търново, съвместно с учители, родители, работодатели и кариерни консултанти от Център за подкрепа за личностно развитие – Общински детски комплекс, гр. Велико Търново.

Областните дейности, инициирани от РУО – Велико Търново, са предвидени в две категории:

I. За ученици от начален и прогимназиален етап на училищата

1. „Моето родословно професионално дърво“ – инициативата има за цел да запознае най-малките ученици с различни професии. Идеята е децата, с помощта на техните родители и близки, да изработят родословно дърво на семейството си.

2. „Интервю с професионалисти“ – инициативата е насочена към учениците от прогимназиален етап с цел мотивиране към избраната от тях професия. Учениците, с помощта на своите учители, трябва да се свържат със специалист по конкретна професия, според техните интереси и възможности. Идеята е учениците да проведат интервю-разговор с избраната личност, за да научат за неговата професия – предварително да съберат информация за своя събеседник, да подберат самостоятелно подходящи въпроси, да изберат стил на говорене, да дообогатят своите знания за професията.

3. Групови и индивидуални срещи online срещи с консултанти от ЦПЛР – ОДК Велико Търново и ученици от V, VI и VII клас за запознаване с професии и специалности, съобразени с потребностите и интересите на децата. Тази дейност ще подкрепи учениците и техните родители за кариерното им ориентиране и бъдещата професионална реализация.

II. За професионални гимназии, за обединени училища и за профилирани гимназии и средни училища с професионални паралелки:

1. „Панорама на професиите“ – в тази дейност се предвижда училищата с професионални паралелки да изготвят кратък видеоматериал или презентация (с продължителност до 3 минути) за представяне на всяка от новите специалности, по които ще се извършва обучение през учебната 2021/2022 година в училището.

2. Изложба на тема „Моята професия – минало и бъдеще“ – проект за развитието на професията през годините. В тази рубрика ученик или група ученици, които изучават една и съща професия ще изготвят и представят, рисунка, комикс, фотография с историята на своята професия през годините.

3. Конкурс „Моята мечтана професия“ за изработване на действащ макет/модел в часовете за практически дейности, учебна/лабораторна практика и за заниманията по интереси.

III. Училищни инициативи през Месеца на кариерното ориентиране „Мисля за моето бъдеще“ – те могат да бъдат в следните направления:

 • викторини;
 • Дни на отворените врати;
 • Дни на професиите;
 • състезания, конкурси;
 • изложения на изделия, изработени от ученици в професионални паралелки;
 • други инициативи.

Участието на родителите във всеки етап от предложените дейности е от съществено значение за успеха на инициативите.

Вярваме, че заедно ще успеем да направим Месеца на кариерното ориентиране „Мисля за моето бъдеще“ в извънредната епидемична обстановка отново едно незабравимо преживяване за ученици, учители и родители.


В Месеца на кариерното ориентиране „Мисля за моето бъдеще”, организиран от Регионално управление на образованието, се включиха 50 училища с над 3500 ученици, над 700 родители и 52 представители на бизнеса от област Велико Търново.

Във връзка с обявеното от Народното събрание извънредно положение в страната, свързано с разпространението на COVID-19, кампанията се проведе през месец май в електронна среда.

В рамките на кампанията се проведоха много съвместни инициативи, в които участваха родители и представители на бизнеса. В 10 училища се проведоха викторини по професионално ориентиране, в 15 училища – Дни на отворените врати, в 26 училища – Дни на професиите, в 32 училища – състезания и конкурси по професионална подготовка, 13 училища представиха изделия, изработени от ученици в професионални паралелки. В 18 училища родители гостуваха във виртуални открити уроци на тема „Професиите на моите родители“. Проведоха се и много виртуални празници на училищата, срещи разговори с известни личности и представители на бизнеса, дискусии, забавни игри, презентации.

На голям интерес се радваха и обявените от РУО – Велико Търново дейности. В конкурса за рисунка или съчинение „Професия на бъдещето“ участваха ученици от I до  VII клас от 27 училища. Действащи макети, изработени в домашни условия, за конкурса „Млад изобретател“ представиха 12 ученици от V до XII клас от средни училища и професионални гимназии.

Във виртуалната изложба „Моята професия“ са представени изделия, изработени от ученици от 13 училища от областта.

На най-добре представилите се участници в различните инициативи инж. Розалия Личева, началник на РУО – Велико Търново връчи грамоти.


Скъпи седмокласници,

Предстои да направите важен избор за продължаване на образованието си.

Представяме на Вашето внимание „Панорама на професиите“ в професионалните гимназии, обединените училища, профилираните гимназии и средните училища с професионални паралелки в област Велико Търново.

Направете Вашия избор осъзнато и мотивирано, за да сбъднете мечти си!

ПАНОРАМА НА ПРОФЕСИИТЕ
СПЕЦИАЛНОСТ УЧИЛИЩЕ, НАСЕЛЕНО
МЯСТО
ЛИНК КЪМ ПРЕДСТАВЯ-
НЕТО НА СПЕ-ЦИАЛНОСТТА 
ЛИНК КЪМ ВИРТУАЛНА РАЗХОДКА В УЧИЛИЩЕТО ЛИНК КЪМ ИНФОРМАЦИЯ ЗА РАБОТО-ДАТЕЛИТЕ
Автоматизирани системи СУ „Владимир Комаров“, Велико Търново  отвори  отвори  отвори
Автотранспортна техника Професионална техническа гимназия „Васил Левски“, Горна Оряховица  отвори   отвори  
СУ „Св. св. Кирил и Методий“, Златарица  отвори   отвори  
Свищовска ПГ „Алеко Константинов“, Свищов   отвори     отвори
ПГ по транспорт „В. Друмев“, Стражица   отвори    
Административно обслужване СУ “ Цанко Церковски“, Полски Тръмбеш   отвори   отвори   отвори
Архитектурна реставрация ПГ по строителство, архитектура и геодезия „А. Попов“, Велико Търново  отвори   отвори   отвори
Банково дело ПГ по лека промишленост и икономика „А. Буров“, Горна Оряховица  отвори   отвори   отвори
Водно
строителство
ПГ по строителство, архитектура и геодезия „А. Попов“, Велико Търново  отвори   отвори   отвори
Горско и ловно стопанство СУ „Иван Николов Момчилов“, Eлена  отвори   отвори  
Графичен дизайн СУ „Емилиян Станев“, Велико Търново  отвори   отвори   отвори
Деловодство
и архив
ОУ „П. Р. Славейков“, с. Джулюница  отвори   отвори  
Екскурзоводство ПГ по туризъм „Д-р Васил Берон“, Велико Търново  отвори   отвори   отвори
Експлоатация и поддържане на хладилна и климатична
техника в ХВП
ПГ по хранителни технологии „Проф. д-р А. Златаров“, Горна Оряховица  отвори    
Експлоатация
на автомобилния транспорт
ПГ по лека промишленост и икономика „А. Буров“, Горна Оряховица  отвори   отвори   отвори
Електрически машини и апарати СУ „Св. Кл. Охридски“, Сухиндол  отвори    
Електроенер-
гетика
ПГ по електротехника и електроника „М. В. Ломоносов“, Горна Оряховица  отвори   отвори   отвори
Електронна търговия Старопрестолна ПГ по икономика, Велико Търново  отвори   отвори отвори
ПГ по лека промишленост и икономика „А. Буров“, Горна Оряховица   отвори  отвори   отвори
ПДТГ „Димитър
Хадживасилев“, Свищов
  отвори  отвори   отвори
Електрообза-
веждане на производство
ПГ по електротехника и електроника „М. В. Ломоносов“, Горна Оряховица  отвори   отвори   отвори
Свищовска ПГ „Алеко Константинов“, Свищов   отвори    
Електрообза-
веждане на транспортна техника
ПГ по електроника „А. С. Попов“, Велико Търново  отвори   отвори   отвори
Земеделец СУ “ Цанко Церковски“, Полски Тръмбеш  отвори   отвори   ЗП Емил Стамов
ЗП Филю Георгиев Майсторов
Извършване на термални процедури в балнеоло-
гични и други възстанови-
телни центрове
Профилирана хуманитарна гимназия „Св. св. Кирил и Методий“, Велико Търново  отвори   отвори  
Икономическа информатика Старопрестолна ПГ по икономика, Велико Търново  отвори   отвори   отвори

отвори

отвори

отвори

Интериорен
дизайн
ПГ по строителство, архитектура и геодезия „А. Попов“, Велико Търново  отвори   отвори  
Кетъринг ПГ по туризъм „Д-р Васил Берон“, Велико Търново  отвори   отвори   отвори
Свищовска ПГ „Алеко Константинов“, Свищов  отвори     отвори
Компютърна графика СУ „Бачо Киро“, Павликени  отвори    
СУ „Димитър Благоев“, Свищов   отвори    
Компютърна техника и технологии ПГ по електроника „А. С. Попов“, Велико Търново  отвори   отвори   отвори
ПГ по електротехника и електроника „М. В. Ломоносов“, Горна Оряховица   отвори  отвори   отвори
Свищовска ПГ „Алеко Константинов“, Свищов   отвори  отвори  
Локомотиви и вагони ПГ по железопътен транспорт „Н. Й. Вапцаров“, Горна Оряховица  отвори   отвори   отвори
Машини и
системи с ЦПУ
ПГ по аграрни технологии „Ц. Церковски“, Павликени  отвори   отвори   отвори
Мебелно производство Свищовска ПГ „Алеко Константинов“, Свищов  отвори     отвори
Металообра-
ботващи машини
ПГ по МСС „Никола Златарски“, Златарица  отвори   отвори  
Механизация на селското
стопанство
ПГ по МСС „Никола Златарски“, Златарица  отвори   отвори  отвори
ПГ по аграрни технологии „Ц. Церковски“, Павликени   отвори  отвори   отвори

отвори

СУ „Св. Кл. Охридски“, с. Камен   отвори    
Моден дизайн ПГ по моден дизайн, Велико Търново  отвори    отвори   отвори

отвори

Оперативно счетоводство ПГ по лека промишленост и икономика „А. Буров“, Горна Оряховица  отвори   отвори  отвори
Организация и технология на фризьорските услуги ПГ по моден дизайн, Велико Търново  отвори   отвори   отвори

отвори

Организация на обслужването в хотелиерството ПГ по туризъм „Д-р Васил Берон“, Велико Търново  отвори   отвори   отвори
Организация на туризма и свободното време ПГ по туризъм „Д-р Васил Берон“, Велико Търново  отвори   отвори   отвори
Осигурителни и комуникационни системи в ж.п.инфра-
структура
ПГ по железопътен транспорт „Н. Й. Вапцаров“, Горна Оряховица  отвори   отвори   отвори
Парково строителство и озеленяване ПГ по строителство, архитектура и геодезия „А. Попов“, Велико Търново  отвори   отвори  
Подемно-транспортна техника, монтирана на пътни транспортни средства ПГ по транспорт „В. Друмев“, Стражица  отвори     отвори
Полиграфия ПГ по хранителни технологии „Проф. д-р А. Златаров“, Горна Оряховица  отвори    
ПГ по аграрни технологии „Ц. Церковски“, Павликени   отвори  отвори   отвори
Помощник-треньор по вид спорт Спортно училище „Георги Живков“, Велико Търново  отвори    
Приложно програмиране Природо-математическа гимназия „Васил Друмев“, Велико Търново  отвори    
Приложно програмиране ПГ по електротехника и електроника „М. В. Ломоносов“, Горна Оряховица  отвори   отвори   отвори
Производство и обслужване в заведенията за хранене и развлечения ПГ по туризъм „Д-р Васил Берон“, Велико Търново  отвори   отвори   отвори
ПГ по хранителни технологии „Проф. д-р А. Златаров“, Горна Оряховица   отвори    
СУ „Иван Николов Момчилов“, Eлена   отвори  отвори  
Производство и преработка на мляко и млечни продукти ПГ по аграрни технологии „Ц. Церковски“, Павликени  отвори   отвори   отвори
Производство на кулинарни изделия и напитки Свищовска ПГ „Алеко Константинов“, Свищов  отвори   отвори   отвори
Производство на месо, месни продукти и риба СУ „Максим Райкович“, Лясковец  отвори    отвори
Производство на облекло от текстил СУ „Максим Райкович“, Лясковец  отвори     отвори
Производство на сладкарски изделия СУ „Св. св. Кирил и Методий“, Златарица  отвори   отвори  
Производство на хляб и хлебни изделия СУ „А. Каралийчев“, Стражица  отвори   отвори   отвори
СУ „Св. Кл. Охридски“, Сухиндол   отвори    
Работник в производство на кулинарни изделия в заведения за хранене и развлечения Обединено училище „Отец Паисий“, с. Майско  отвори    
Рекламна графика ПГ по туризъм „Д-р Васил Берон“, Велико Търново  отвори   отвори   отвори
Ръководител движение ПГ по железопътен транспорт „Н. Й. Вапцаров“, Горна Оряховица  отвори   отвори   отвори
Системно програмиране ПДТГ „Димитър
Хадживасилев“, Свищов
 отвори   отвори   отвори
Строителство и архитектура ПГ по строителство, архитектура и геодезия „А. Попов“, Велико Търново  отвори   отвори   отвори
Съдебна администрация Старопрестолна ПГ по икономика, Велико Търново  отвори   отвори   отвори

отвори

Технологичен и микробиологичен контрол в хранително-вкусови производства Профилирана хуманитарна гимназия „Св. св. Кирил и Методий“, Велико Търново  отвори   отвори  
Трайни насаждения ПГ по хранителни технологии „Проф. д-р А. Златаров“, Горна Оряховица   отвори    

съобщения

Сигнали за корупция, жалби:

Велико Търново
ул. Арх. Георги Козаров 1,
стая №8, тел. 062/616314 rio_vt@ruo-vt.bg

Подаване на сигнали по вътрешен канал – изтегли