2021-2022 учебна година

УЧЕНИЦИ И УЧИТЕЛИ ПОЛУЧАВАТ ПСИХОЛОГИЧЕСКА ПОДКРЕПА ПО ТЕЛЕФОНА

„Повече от 40 училищни психолози помагат доброволно на ученици, родители, учители и непедагогически специалисти, стресирани от пандемията от COVID-19. Те дежурят на безплатни телефонни линии в шест областни центъра в страната, за да отговорят на притесненията и демотивацията за учене в онлайн среда, да съдействат при депресивни състояния вследствие на дългата изолация и при адаптацията към присъствените занятия след продължителен учебен процес от дистанция. Специалистите могат да окажат психологическа подкрепа също за преодоляване на страха от вируса или при загубата на близки хора.

Министерството на образованието и науката (МОН) за трети път откри безплатни горещи телефонни линии за нуждаещите се деца и работещи в системата на образованието (виж в края на текста). Освен доброволците – училищни психолози, на позвъняванията при необходимост ще реагират също техни колеги от Националната мобилна група за психологическа подкрепа към МОН.

Линиите работят от понеделник до петък от 8.30 до 16.30 часа. Те са отворени за всички ученици, родители, педагогически и непедагогически специалисти от цялата страна. Препоръчително е да се използват телефонните номера в най-близкото населено място. Така при преценка психолозите могат да насочат нуждаещите се хора към услуги за подкрепа в общността.

Организацията за предоставяне на психологическа подкрепа е създадена съвместно с регионалните управления на образованието, регионалните центрове за подкрепа на процеса на приобщаващото образование и директори на училища. Планирано е телефонните линии да са отворени до 31 март 2022 г.

Горещи телефонни линии за психологическа подкрепа:

БУРГАС – 0893 631 573

ВАРНА – 0877 566 696

ВЕЛИКО ТЪРНОВО – 0882 247 454

ПЛОВДИВ – 0800 16 793

СОФИЯ-ГРАД – 0877 183 133

СТАРА ЗАГОРА – 042/210-089 

В периода 23-30.12.2021 г. работата на линиите ще бъде редуцирана – от 10.00 до 13.00 часа. 


2020-2021 учебна година

Възможност за психологическа подкрепа на ученици, родители и педагогически специалисти от дистанция

За осигуряване на психологическа подкрепа в създалата се ситуация с COVID-19 и в условията на обучение от разстояние за преодоляване на последиците от кризата, породена от пандемията, Регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование – Велико Търново (РЦПППО) разкрива самостоятелна телефонна линия с номер: 0888553601 за осъществяване на психологически консултации. Подкрепата и професионалното психологическо консултиране от дистанция, психолозите ще извършват по график от 9.30 часа до 15.30 часа:

График на работната група за психологическа консултация

в  РЦПППО – Велико Търново

30.11.2020 г. – 23.11.2020 г. (понеделник и сряда)

Ден/дата Специалист/час Специалист/час
Понеделник

 

30.11.2020 г.

 

Илияна Василева

 

09.30 – 11.30 часа

Валери Бисеров

 

13.30 – 15.30 часа

Сряда

 

02.12.2020 г.

 

Силвия Стефанова

 

09.30 – 11.30 часа

Венцислава Димитрова

 

13.30 – 15.30 часа

Понеделник

 

07.12.2020 г.

 

Фатме Етемова

 

09.30 – 11.30 часа

Илияна Василева

 

13.30 – 15.30 часа

Сряда

 

09.12.2020 г.

 

Венцислава Димитрова

 

09.30 – 11.30 часа

Силвия Стефанова

 

13.30 – 15.30 часа

Понеделник

 

14.12.2020 г.

 

Валери Бисеров

 

09.30 – 11.30 часа

Фатме Етемова

 

13.30 – 15.30 часа

Сряда

 

16.12.2020 г.

 

Илияна Василева

 

09.30 – 11.30 часа

Венцислава Димитрова

 

13.30 – 15.30 часа

Понеделник

 

21.12.2020 г.

 

Силвия Стефанова

 

09.30 – 11.30 часа

Валери Бисеров

 

13.30 – 15.30 часа

Сряда

 

23.12.2020 г.

 

Фатме Етемова

 

09.30 – 11.30 часа

Илияна Василева

 

13.30 – 15.30 часаЗаповед №РД-01-124/13.03.2020 г. на министъра на здравеопазването за въвеждане на противоепидемични мерки 

Заповед №РД-01-154/26.03.2020 г. за изменение на Заповед №РД-01-124/13.03.2020 г.


Брошура на НЦЗПБ на Министерство на здравеопазването

ДГ „Ален мак“ – група „Мики Маус“

ОСТАНИ СИ ВКЪЩИ

Подкрепа за деца в извънредна ситуация

Постери и брошури, свързани с COVID-19

съобщения

Сигнали за корупция, жалби:

Велико Търново
ул. Арх. Георги Козаров 1,
стая №8, тел. 062/616314 rio_vt@ruo-vt.bg

Подаване на сигнали по вътрешен канал – изтегли