Възможност за психологическа подкрепа на ученици, родители и педагогически специалисти от дистанция

За осигуряване на психологическа подкрепа в създалата се ситуация с COVID-19 и в условията на обучение от разстояние за преодоляване на последиците от кризата, породена от пандемията, Регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование – Велико Търново (РЦПППО) разкрива самостоятелна телефонна линия с номер: 0888553601 за осъществяване на психологически консултации. Подкрепата и професионалното психологическо консултиране от дистанция, психолозите ще извършват по график от 9.30 часа до 15.30 часа:

График на работната група за психологическа консултация

в  РЦПППО – Велико Търново

30.11.2020 г. – 23.11.2020 г. (понеделник и сряда)

Ден/дата Специалист/час Специалист/час
Понеделник

30.11.2020 г.

 

Илияна Василева

09.30 – 11.30 часа

Валери Бисеров

13.30 – 15.30 часа

Сряда

02.12.2020 г.

 

Силвия Стефанова

09.30 – 11.30 часа

Венцислава Димитрова

13.30 – 15.30 часа

Понеделник

07.12.2020 г.

 

Фатме Етемова

09.30 – 11.30 часа

Илияна Василева

13.30 – 15.30 часа

Сряда

09.12.2020 г.

 

Венцислава Димитрова

09.30 – 11.30 часа

Силвия Стефанова

13.30 – 15.30 часа

Понеделник

14.12.2020 г.

 

Валери Бисеров

09.30 – 11.30 часа

Фатме Етемова

13.30 – 15.30 часа

Сряда

16.12.2020 г.

 

Илияна Василева

09.30 – 11.30 часа

Венцислава Димитрова

13.30 – 15.30 часа

Понеделник

21.12.2020 г.

 

Силвия Стефанова

09.30 – 11.30 часа

Валери Бисеров

13.30 – 15.30 часа

Сряда

23.12.2020 г.

 

Фатме Етемова

09.30 – 11.30 часа

Илияна Василева

13.30 – 15.30 часа

 Заповед №РД-01-124/13.03.2020 г. на министъра на здравеопазването за въвеждане на противоепидемични мерки 

Заповед №РД-01-154/26.03.2020 г. за изменение на Заповед №РД-01-124/13.03.2020 г.


Брошура на НЦЗПБ на Министерство на здравеопазването

ДГ „Ален мак“ – група „Мики Маус“

ОСТАНИ СИ ВКЪЩИ

Подкрепа за деца в извънредна ситуация

Постери и брошури, свързани с COVID-19

съобщения

Сигнали за корупция, жалби:

Велико Търново
ул. Арх. Георги Козаров 1,
стая №8, тел. 062/616314 rio_vt@ruo-vt.bg