В периода 18.04.2022 г. – 20.05.2022 г. Регионално управление на образованието – Велико Търново за трета поредна година провежда кампания „Месец на кариерното ориентиране“. В инициативите ще се включат ученици от I до ХII клас на всички училища в  област Велико Търново, съвместно с учители, родители, работодатели и кариерни консултанти от Център за подкрепа за…

УВАЖАЕМИ УЧЕНИЦИ И РОДИТЕЛИ, Уведомяваме Ви, че ученици с хронични заболявания, с физически и сензорни увреждания по тяхно искане се приемат за учебната 2022/2023 година по документи за профили, специалности от професии, които не са противопоказни на здравословното им състояние. Ученици от домове за деца, лишени от родителска грижа, от центровете за настаняване от семеен…

Заповед за утвърждаване на държавен план-прием за учебната 2022/2023 година за общинските профилирани и професионални гимназии, за държавните професионални гимназии, за паралелките с профилирана подготовка в средните училища и за паралелките с професионална подготовка в средните училища и профилираните гимназии, както и за професионална паралелка в обединени училища от област Велико Търново и местата за…

1 2 3 45