График за преминаване към ротационно обучение от разстояние в електронна среда за период от две календарни седмици, считано от 25.10.2021 г.  до 05.11.2021 г. за училищата от община Велико Търново, община Горна Оряховица, община Златарица и община Лясковец – изтегли

От октомври до декември 2021 г. са планирани обучения на 350 учители на тема: „Методи за оценяване в международното изследване PISA 2022“. Обученията се включени в Национална програма „Квалификация“ на МОН. Изследването PISA (Programme for International Student Assessment) – Програмата за международно оценяване на учениците, оценява 15 годишните ученици в три области: функционална грамотност при…

Национално многоезично състезание по английски, испански, италиански, немски, руски и френски език през учебната 2021/2022 година – областен кръг Областният кръг на Национално многоезично състезание по английски, испански, италиански, немски, руски и френски език през учебната 2021/2022 година ще се проведе на 16.10.2021 г. (събота) от 10:00 часа в Профилирана хуманитарна гимназия „Св. св. Кирил…

Подбор за участие на учители в уебинар, свързан с историята на Холокоста и антисемитизма, организиран от МОН и Мемориалния център за жертвите и героите на Холокоста „Яд Вашем“ В изпълнение Националната програма“Квалификация“ 2021 г., приета с Решение №188 от 05.03.2021 г. на Министерски съвет, тематично направление 5. Международно сътрудничество в областта на квалификацията на педагогическите…

1 2 3 41

съобщения

Сигнали за корупция, жалби:

Велико Търново
ул. Арх. Георги Козаров 1,
стая №8, тел. 062/616314 rio_vt@ruo-vt.bg