УВАЖАЕМИ УЧЕНИЦИ И РОДИТЕЛИ, Резултатите от първото класиране след VII клас са публикувани на адрес: https://infopriem.mon.bg/ Проверката се осъществява с входящия номер и код от служебната бележка на ученика. Справка за минимален и максимален бал по паралелки – първо класиране, 2024 г. – изтегли 1. Учениците, класирани по ПЪРВО желание след първи етап на класиране, се записват…

Резултатите от Националното външно оценяване за седмокласниците са публикувани на https://infopriem.mon.bg/. Проверката се извършва с входящ номер и идентификационен код (от служебната бележка). Статистика на успеваемостта по БЕЛ Статистика на успеваемостта по математика Статистика на успеваемост по БЕЛ и математика Запознаването с оценените писмени работи от национално външно оценяване (НВО) по български език и литература, по…

Резултатите от Националното външно оценяване за десетокласниците са публикувани на https://infopriem.mon.bg/. Проверката се извършва с входящ номер и идентификационен код (от служебната бележка). Учениците могат да се запознаят с индивидуалната си работа от НВО в края на Х клас в периода 24 – 26 юни 2024 г. от 14,00 часа до 17,30 часа по места, както…

Във връзка с изпълнението и организацията на дейностите по Национална програма „Квалификация на педагогическите специалисти“ 2024 г., приета с РМС № 295/24.04.2024 г. Ви информирам следното: Модул 2 на НП „Квалификация на педагогическите специалисти“ 2024 г. е изцяло насочен към обучение на действащи учители, които могат да се включат в програмата за придобиване на допълнителна…

1 2 3 60

съобщения

Сигнали за корупция, жалби:

Велико Търново
ул. Арх. Георги Козаров 1,
стая №8, тел. 062/616314 rio_vt@ruo-vt.bg

Подаване на сигнали по вътрешен канал – изтегли