Управляващият орган на Програма „Образование“ 2021-2027 г. организира провеждането на информационен ден по процедура чрез подбор на проектни предложения BG05SFPR001-1.004 „Утвърждаване на интеркултурното образование чрез култура, наука и спорт“ по Приоритет 1 „Приобщаващо образование и образователна интеграция“ на Програма „Образование“ 2021 – 2027 г. Информационният ден ще се проведе онлайн на 21.02.2024 г., сряда, от 10:00…

Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати до конкурс за длъжността „директор” на  училище на територията на област Велико Търново, обявен със заповед №  РД06-1/04.01.2024 г. на началника на РУО – Велико Търново – изтегли Заповед за прекратяване на конкурс за заемане на длъжността „директор” на следните училища на територията на област Велико Търново, поради липса…

                „КАЛЕЙДОСКОП НА МЕЧТИТЕ“    Сред истинска феерия от цветове и много настроение премина празникът на изкуствата и спорта, организиран от Регионално управление на образованието – Велико Търново на 12 февруари 2024 г. Ученици на различни възрасти танцуваха, пяха, твориха и демонстрираха технически спортни умения, превръщайки инициативата в истински калейдоскоп, сглобен от мечти, надежди, стремежи и…

Срок за подаване на заявления за допускане до ДЗИ/ЗДИППК: 06.02.2024 г. – 21.02.2024 г. Срок за подаване на заявления за явяване на изпит по чужд език в VII клас: 01.02.2024 г. – 16.02.2024 г.  Срок за подаване на заявления за явяване на изпит по чужд език и за оценяване на дигиталните компетентности в Х клас:…

  • 31.01.2024

Управляващият орган на ПО обявява за кандидатстване процедура чрез подбор на проектни предложения „Утвърждаване на интеркултурното образование чрез култура, наука и спорт“

1 2 3 57

съобщения

Сигнали за корупция, жалби:

Велико Търново
ул. Арх. Георги Козаров 1,
стая №8, тел. 062/616314 rio_vt@ruo-vt.bg

Подаване на сигнали по вътрешен канал – изтегли