УВАЖАЕМИ УЧЕНИЦИ И РОДИТЕЛИ, Уведомяваме Ви, че ученици с хронични заболявания, с физически и сензорни увреждания по тяхно искане се приемат за учебната 2022/2023 година по документи за профили, специалности от професии, които не са противопоказни на здравословното им състояние. Ученици от домове за деца, лишени от родителска грижа, от центровете за настаняване от семеен…

Заповед за утвърждаване на държавен план-прием за учебната 2022/2023 година за общинските профилирани и професионални гимназии, за държавните професионални гимназии, за паралелките с профилирана подготовка в средните училища и за паралелките с професионална подготовка в средните училища и профилираните гимназии, както и за професионална паралелка в обединени училища от област Велико Търново и местата за…

Шестото изложение конкурс на младежкото техническо творчество се откри на 14.04.2022 г. в Горна Оряховица. Около 200 ученици и студенти от професионални гимназии и технически университети от страната, както и фирми показват най-новото, което са изобретили през годината.  ПРОГРАМА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ КОНКУРС – ИЗЛОЖЕНИЕ НА „МЛАДЕЖКО ТЕХНИЧЕСКО ТВОРЧЕСТВО“ (МТТ) НА 14-ТИ И 15-ТИ АПРИЛ 2022Г….

Конкурс за длъжността „старши експерт по професионално образование и обучение“ в отдел „Организационно-методическа дейност и контрол” (ОМДК), Регионално управление на образованието (РУО) – Велико Търново. Система за определяне на резултатите при провеждането на конкурс (публ. 08.04.2022 г.) Списък на допуснатите и недопуснати кандидити (публ. 08.04.2022 г.) Повече информация Срок за подаване на документи до 01.04.2022…

Конкурс за длъжността „старши експерт за обучението в начален етап“ в отдел „Организационно-методическа дейност и контрол” (ОМДК), Регионално управление на образованието (РУО) – Велико Търново. Система за определяне на резултатите при провеждането на конкурс (публ. 08.04.2022 г.) Списък на допуснатите и недопуснати кандидити (публ. 08.04.2022 г.) Повече информация Срок за подаване на документи до 01.04.2022…

1 2 3 4 5 46