Пета поредна година, в периода 26.03.2024 г. – 26.04.2024 г. Регионално управление на образованието – Велико Търново провежда кампания за кариерно ориентиране на учениците под наслов „Мисля за моето бъдеще“. В инициативите ще се включат ученици от I до ХII клас от област Велико Търново, съвместно с учители, родители, работодатели и кариерни консултанти от Център…

В периода 27 март – 27 април 2024 година Регионалното управление на образованието – Велико Търново организира „Месец на иновациите“. Като част от „Месеца на иновациите“ на 19 април 2024 г. е организирана VIII Кръгла маса на тема „Популяризиране на опита на училищата и добрите педагогически практики в образователните институции“ с участници от области Велико…

Проект на заповед за утвърждаване на държавен план-прием за учебната 2024-2025 година за общинските профилирани и професионални гимназии, за държавните професионални гимназии, за паралелките с профилирана подготовка в средните училища и за паралелките с професионална подготовка в средните училища и профилираните гимназии, както и за професионална паралелка в обединени училища от област Велико Търново и…

Резултати от проведен конкурс за длъжността „директор“ на училище, обявен със заповед № РД06-1/04.01.2024 г. на началника на РУО – Велико Търново – изтегли

На 13.03.2024 г. в зала 3 на Регионално управление на образованието се състоя тържествено награждаване на отличените проекти в Националният ученически конкурс „Наследник съм на …..“. Конкурсът  е част от националните чествания на 110 години от Балканските войни и е организиран от Министерството на отбраната и Централно военно окръжие съвместно с Министерството на образованието и…

1 2 3 58

съобщения

Сигнали за корупция, жалби:

Велико Търново
ул. Арх. Георги Козаров 1,
стая №8, тел. 062/616314 rio_vt@ruo-vt.bg

Подаване на сигнали по вътрешен канал – изтегли