Конкурс за длъжността „старши експерт по предучилищно образование“ в отдел „Организационно-методическа дейност и контрол” (ОМДК), Регионално управление на образованието (РУО) – Велико Търново. Повече информация Заявление по чл. 17 ал. 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители (НПКПМДС) Примерна Декларация за участие в конкурс по чл. 17, ал….

На 22 май 2023 г. в сградата на Регионално управление на образованието – Велико Търново беше открита изложба „Моята първа книжка – професии на нашите родители“. Изложбата е част от инициираните дейности от кампанията за кариерно ориентиране на учениците под наслов „Мисля за моето бъдеще“. На изложбата са представени проекти на класове на ученици от…

Информация за резултати от проведен конкурс за заемане на длъжността „старши експерт за обучението в начален етап”, отдел „Организационно-методическа дейност и контрол”, Регионално управление на образованието – Велико Търново (публ. 22.05.2023 г.) Конкурсната процедура за заемане на длъжността „старши експерт за обучението в начален етап“ в отдел „Организационно-методическа дейност и контрол”, Регионално управление на образованието…

  • 03.05.2023

УВАЖАЕМИ УЧЕНИЦИ И РОДИТЕЛИ, Уведомяваме Ви, че ученици с хронични заболявания, с физически и сензорни увреждания по тяхно искане се приемат за учебната 2023/2024 година по документи за профили, специалности от професии, които не са противопоказни на здравословното им състояние. Ученици от домове за деца, лишени от родителска грижа, от центровете за настаняване от семеен…

1 2 3 52