Шестото изложение конкурс на младежкото техническо творчество се откри на 14.04.2022 г. в Горна Оряховица. Около 200 ученици и студенти от професионални гимназии и технически университети от страната, както и фирми показват най-новото, което са изобретили през годината.  ПРОГРАМА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ КОНКУРС – ИЗЛОЖЕНИЕ НА „МЛАДЕЖКО ТЕХНИЧЕСКО ТВОРЧЕСТВО“ (МТТ) НА 14-ТИ И 15-ТИ АПРИЛ 2022Г….

Конкурс за длъжността „старши експерт по професионално образование и обучение“ в отдел „Организационно-методическа дейност и контрол” (ОМДК), Регионално управление на образованието (РУО) – Велико Търново. Система за определяне на резултатите при провеждането на конкурс (публ. 08.04.2022 г.) Списък на допуснатите и недопуснати кандидити (публ. 08.04.2022 г.) Повече информация Срок за подаване на документи до 01.04.2022…

Конкурс за длъжността „старши експерт за обучението в начален етап“ в отдел „Организационно-методическа дейност и контрол” (ОМДК), Регионално управление на образованието (РУО) – Велико Търново. Система за определяне на резултатите при провеждането на конкурс (публ. 08.04.2022 г.) Списък на допуснатите и недопуснати кандидити (публ. 08.04.2022 г.) Повече информация Срок за подаване на документи до 01.04.2022…

Проект на заповед за утвърждаване на държавен план-прием за учебната 2022/2023 година за общинските профилирани и професионални гимназии, за държавните професионални гимназии, за паралелките с профилирана подготовка в средните училища и за паралелките с професионална подготовка в средните училища и профилираните гимназии, както и за професионална паралелка в обединени училища от област Велико Търново и…

В периода 15 февруари – 15 март 2022 година Регионалното управление на образованието – Велико Търново организира „Месец на иновациите“. В рамките на един месец ще се осъществи онлайн обмен на добри практики между училищата в областта, под формата на: Представяне на открити педагогически практики в реално време в Teams или на запис. Откритите практики…

1 2 3 4 45