Национално многоезично състезание по английски, испански, италиански, немски, руски и френски език през учебната 2021/2022 година – областен кръг Областният кръг на Национално многоезично състезание по английски, испански, италиански, немски, руски и френски език през учебната 2021/2022 година ще се проведе на 16.10.2021 г. (събота) от 10:00 часа в Профилирана хуманитарна гимназия „Св. св. Кирил…

Подбор за участие на учители в уебинар, свързан с историята на Холокоста и антисемитизма, организиран от МОН и Мемориалния център за жертвите и героите на Холокоста „Яд Вашем“ В изпълнение Националната програма“Квалификация“ 2021 г., приета с Решение №188 от 05.03.2021 г. на Министерски съвет, тематично направление 5. Международно сътрудничество в областта на квалификацията на педагогическите…

Основната цел на инициативата „Конференция за бъдещето на Европа“ е осигуряване на публично пространство, в което се дава възможност на европейските граждани да обсъдят предизвикателствата и приоритетите на Европа и да изразят своето мнение, включително да се насърчи гражданската активност на децата и младите хора. Инициативата ще бъде активна до пролетта на 2022 година. Европейските…

1 2 3 41

съобщения

Сигнали за корупция, жалби:

Велико Търново
ул. Арх. Георги Козаров 1,
стая №8, тел. 062/616314 rio_vt@ruo-vt.bg