График за преминаване към ротационно обучение от разстояние в електронна среда за период от две календарни седмици, считано от 25.10.2021 г.  до 05.11.2021 г. за училищата от община Велико Търново, община Горна Оряховица, община Златарица и община Лясковец – изтегли

съобщения

Сигнали за корупция, жалби:

Велико Търново
ул. Арх. Георги Козаров 1,
стая №8, тел. 062/616314 rio_vt@ruo-vt.bg