Анкетна карта за проучване на мнението на гражданите относно административното обслужване в РУО – попълни онлайн