УВАЖАЕМИ УЧЕНИЦИ И РОДИТЕЛИ,

Резултатите от първото класиране след VII клас са публикувани на адрес: https://infopriem.mon.bg/

Проверката се осъществява с входящия номер и код от служебната бележка на ученика.

Справка за минимален и максимален бал по паралелки – първо класиране, 2024 г. – изтегли

1. Учениците, класирани по ПЪРВО желание след първи етап на класиране, се записват в училището, в което са приети – в срок от 15.07.2024 г. до 17.07.2024 г.
2. Учениците, които не са удовлетворени от класирането си на първи етап, следва да подадат в училището, в което са класирани, заявление за участие във втори етап на класирането в срок от 15.07.2024 г. до 17.07.2024 г.
Желанията не се пренареждат и кандидатът може да се класира на втория етап САМО на по-предно желание или на това което е приет на първо класиране. Ако няма възможности за по-предно класиране, кандидатът запазва мястото си от първия етап на класирането (след като е подал заявление за участие във втория етап на класиране).


НЕКЛАСИРАНИТЕ по нито едно желание на първи етап на класиране ученици участват АВТОМАТИЧНО във втори етап на класиране. 

Със заповед №РД06-703/11.07.2024 г. на началника на РУО – Велико Търново се закриват следните паралелки:

1. Професионална гимназия по лека промишленост и икономика „Атанас Буров“, гр. Горна Оряховица – 0,5 паралелка професия код 343010 „Финансист“, специалност код 3430101 „Банково дело“;

2. Професионална гимназия по лека промишленост и икономика „Атанас Буров“, гр. Горна Оряховица – 0,5 паралелка професия код 344030 „Оперативен счетоводител“, специалност код 3440301 „Оперативно счетоводство“;

3. Средно училище „Иван Николов Момчилов“, гр. Елена – 1 паралелка професия код 811060 „Ресторантьор“, специалност код 8110602 „Производство и обслужване в заведенията за хранене и развлечение“;

4. Обединено училище „Петко Рачев Славейков“, с. Джулюница, общ. Лясковец – 1 паралелка професия код 811090 „Работник в заведенията за хранене и развлечения“, специалност код 8110901 „Работник в производството на кулинарни изделия в заведенията за хранене и развлечения “.


Подаване на Заявления за участие в първи етап на класиране за прием на ученици в VIII клас се извършва от 08.07.2024 г. до 10.07.2024 г.

Всеки седмокласник с родител:

  • Може онлайн на сайта https://infopriem.mon.bg с входящия си номер и персонален код (от служебна бележка) да подаде по едно заявление във всяка една област в РБългария, за кандидатстване в съответните нейни училища. В сайта е приложено подробно ръководство за подаване на заявление.
  • Може да отиде в училище-гнездо за област Велико Търново и там да подаде заявление на хартия, което ще бъде обработено и въведено в системата.

За кандидатстване в друга област може да се подаде заявление онлайн (описано по-горе), или да се отиде в училище-гнездо в съответната област.

ПОДРЕДБАТА НА ЖЕЛАНИЯТА Е МНОГО ВАЖНА  – ПОДРЕЖДАЙТЕ ПАРАЛЕЛКИТЕ В НИЗХОДЯЩ РЕД  (ЗАПОЧНЕТЕ ОТ НАЙ-ЖЕЛАНАТА), ЗАЩОТО КАНДИДАТЪТ ЩЕ БЪДЕ КЛАСИРАН ПО НАЙ-ПРЕДНОТО ЖЕЛАНИЕ, ЗА КОЕТО МУ Е СТИГНАЛ БАЛЪТ.

НЯМА ОГРАНИЧЕНИЕ ЗА ЗАЯВЕНИТЕ ЖЕЛАНИЯ! Учениците могат да кандидатстват за прием в неограничен брой училища. Като отделно желание трябва да се записва всяка избрана паралелка, а не само избраното училище.

Обръщаме внимание, че за професионалните паралелки е необходимо да има медицинско свидетелство, издадено от общопрактикуващия лекар на ученика.

Цялата необходима информация относно оценки ще бъде отразена по служебен път преди да се пристъпи към балообразуване и класиране. Поради огромния обем информацията се прехвърля поетапно и е възможно все още да не е видима в момента на попълване на заявление за участие в първи етап на класиране.

Списък на паралелките за област Велико Търново  

Минималните и максималните балове от кандиадтставенто през миналата учебна година може да видите в https://ruo-vt.bg/priem/darzhaven-priem/

Документи за участие в първи етап на класиране за всички училища с утвърден държавен план-прием в VIII клас в област Велико Търново могат да се подават от 8.00 до 18.00 часа в следните приемни места:

  • ОУ „Бачо Киро“ – гр. Велико Търново – от 08.07.2024 г. до 10.07.2024 г. включително;
  • ОУ „Иван Вазов“ – гр. Горна Оряховица – от 08.07.2024 г. до 09.07.2024 г. включително;
  • ОУ „Св. Климент Охридски“ – гр. Павликени – на 08.07.2024 г. ;
  • ОУ „Филип Сакелариевич“ – гр. Свищов – на 08.07.2024 г.

съобщения

Сигнали за корупция, жалби:

Велико Търново
ул. Арх. Георги Козаров 1,
стая №8, тел. 062/616314 rio_vt@ruo-vt.bg

Подаване на сигнали по вътрешен канал – изтегли