Резултатите от Националното външно оценяване за десетокласниците са публикувани на https://infopriem.mon.bg/.

Проверката се извършва с входящ номер и идентификационен код (от служебната бележка).

Учениците могат да се запознаят с индивидуалната си работа от НВО в края на Х клас в периода 24 – 26 юни 2024 г. от 14,00 часа до 17,30 часа по места, както следва:

по български език и литература в оценителски център в СПГИ „Д-р Петър Аладжов“, гр. Велико Търново, ул. „Панарет Рашев“ №24;

по математика  в оценителски център в ОУ „Бачо Киро“, гр. Велико Търново, ул „Филип Тотю“ №20;

– по чужд език в стая №3 на Регионално управление на образованието, ул. Арх. Г. Козаров“ №1;

по информационни технологии за измерване на дигитални компетентности/част 2 в оценителски център в ПМГ „Васил Друмев“, гр. Велико Търново, ул. „Вела Благоева“ №10.

съобщения

Сигнали за корупция, жалби:

Велико Търново
ул. Арх. Георги Козаров 1,
стая №8, тел. 062/616314 rio_vt@ruo-vt.bg

Подаване на сигнали по вътрешен канал – изтегли