Реализиране на кампания за кариерно ориентиране на учениците „Мисля за моето бъдеще“, учебна 2023-2024 година

За пета поредна година, в периода 26 март – 26 април 2024 г.  Регионално управление на образованието – Велико Търново организира и проведе кампания за кариерно ориентиране на учениците под наслов „Мисля за моето бъдеще“.

В инициативите се включиха ученици от I до ХII клас от област Велико Търново, съвместно с учители, родители, работодатели и кариерни консултанти от Център за подкрепа за личностно развитие – Общински детски комплекс, гр. Велико Търново.

 • Категория: представяне на „Професията, за която мечтая“ чрез изработване на макет:

В РУО – Велико Търново са изложени 85 атрактивни проекта, представящи по нестандартен и креативен начин 54 професии, към които проявяват интерес ученици от  I, II, III и IV клас от 29 училища в областта. Чрез изработени от тях проекти учениците показват професиите за които мечтаят: лекар, зъболекар, зъботехник, ветеринарен лекар, ветеринарен асистент, учител, фармацевт, програмист, строител, комбайнер, плувец, футболист, треньор, акушер-гинеколог, животновъд, тракторист, маникюрист, фризьор, еколог, инженер пътно строителство, орнитолог, фермер, сладкар, автомонтьор, моден дизайнер, геймър, пожарникар, балерина, художник, пианист, актьор, шивач, астронавт, космонавт, полицай, стюардеса, военен, лаборант, готвач, археолог, певец, пчелар, багерист, медицинска сестра, електромонтьор, оптичен сплайсър, професионален шофьор, предприемач, агроном, градинар – озеленител, механик, часовникар.

За изработването на макетите са използвани достъпни материали – картон, цветни листи, бои, флумастери, лепило, платове, пластмасови и други подходящи детайли, части и елементи.

 • Категория: „Кариерен лексикон“:

В инициативата участваха ученици от прогимназиален етап на образование от 23 училища от област Велико Търново. Учениците проведоха срещи с избрани от тях специалисти, предоставиха им за попълване предварително изготвени бланки с въпроси каква е упражняваната от тях професия, как протича един работен ден, какви са най-важните качества и умения, необходими за упражняването и. Осъществено бе организирано посещение на реални работни места, където учениците проведоха интервю, запознаха се на място с условията и особеностите на работа.

Създадени са 28 кариерни лексикони на хартиен носител и 8 в електронен вариант. Един от лексиконите е посветен на професиите на бъдещето: архитект на изкуствен интелект, VR инженер, генетичен инженер, космически инженер, дизайнер на домашни роботи.

 • Категория: „Създаване на видео подкаст“.     

Ученици от гимназиален етап на обучение от 13 училища от област Велико Търново представят 44 успешно реализирали се в практиката по професията, по която са се обучавали в училище възпитаници на училището и/или други вдъхновяващи за успех и кариерно ориентиране личности: ТВ журналист – репортер и водещ на телевизия, мениджър на интернационален екип в областта на туризма, учител в професионално направление „Туризъм“, директор на отдел в голяма туристическа верига, представител за Югоизточна Европа на голяма хотелиерска компания с хотели в над 20 страни, координатор производство, председател на винарна изба, предприемач, фризьор, моден дизайнер, автомонтьори в автосервиз, кулинар-сладкар, управител на ресторант, докторант в Технически университет – Пловдив, председател на младежко сдружение; ръководител транспорт в компания – партньор на училището в практическото обучение на учениците;  мениджър човешки ресурси – в компания – партньор на училището при провеждане на дуално обучение, професор в ТУ – Габрово, преподавател в Нов български университет в областта на електрониката, преподавател в катедра „Компютърни системи и технологии“, програмист на изкуствен интелект и преподавател в международна организация по мехатроника; софтуерен инженер в английска компания; служител в международна компания за изграждане на офшорни ветропаркове във Великобритания, главен инженер експлоатация, локомотивен инструктор, началник цех ремонт на електрически локомотиви, ръководител движение, строителен инженер, графичен дизайнер, управител на учебна фирма, шофьор на тежкотоварен автомобил, координатор обучение и развитие на персонала във фирма, преподавател на деца в школа за народни танци, както и по професии: „Икономист-информатик“, „Оперативен счетоводител“, „Организатор интернет приложения“, „Финансист“ и др.

Създадените епизоди от подкасти са публикувани в сайта на съответното училище, в рубрика за кариерно ориентиране на учениците.

     През „Месеца на кариерното ориентиране“ са осъществени и други, съобразени с възрастта на учениците училищни инициативи в следните направления:

 • „Панорама на образованието“ –  форум с участие на над 18 училища от област Велико Търново;
 • Гостуване на родители и кариерни говорители в училище и представяне на професиите им пред учениците;
 • Професиографски екскурзии – посещения на работни места в местни фирми, институции, общини, медии и др.;
 • Карнавал на професиите;
 • Викторини за професиите;
 • Дни на професиите и талантите;
 • Дни на отворените врати на училището;
 • Изложба на ученически проекти, свързани с различни професии;
 • Конкурси и състезания по професии;
 • Срещи с вдъхновяващи лидери и професионалисти.

          В ЦПЛР – ОДК Велико Търново за учениците от V, VI и VII класове се проведоха  индивидуални и групови срещи с кариерни консултанти.

съобщения

Сигнали за корупция, жалби:

Велико Търново
ул. Арх. Георги Козаров 1,
стая №8, тел. 062/616314 rio_vt@ruo-vt.bg

Подаване на сигнали по вътрешен канал – изтегли