Пета поредна година, в периода 26.03.2024 г. – 26.04.2024 г. Регионално управление на образованието – Велико Търново провежда кампания за кариерно ориентиране на учениците под наслов „Мисля за моето бъдеще“.

В инициативите ще се включат ученици от I до ХII клас от област Велико Търново, съвместно с учители, родители, работодатели и кариерни консултанти от Център за подкрепа за личностно развитие – Общински детски комплекс, гр. Велико Търново.

КАТЕГОРИИ ДЕЙНОСТИ:

I. За ученици от начален и прогимназиален етап на училищата:

 „Професията, за която мечтая“ – представяне на професията чрез макет.          

Инициативата има за цел да запознае учениците от начален етап с различни професии и ползата от тях, да създаде възможности за изява на всеки ученик, да окаже подкрепа за развитие на личностни и социални умения, свързани с мечти и проекти, насочени към бъдещата реализация. Идеята е учениците да представят по нестандартен и креативен начин професии, към които проявяват интерес – да покажат как изглежда работното място, какви инструменти, техника или пособия се използват в работата. За изработването на макета се използват достъпни материали – картон, цветни листи, бои, флумастери, лепило, платове, пластмасови и други подходящи детайли, части и елементи.

„Кариерен лексикон“

Инициативата е насочена към учениците от прогимназиален етап с цел запознаване със специалисти от различни сфери, мотивиране към избраната от тях професия и разширяване на познанията за нея, информиране за възможностите за реализация и подпомагане на образователния избор. Учениците провеждат срещи с избрани от тях специалисти, като им предоставят за попълване предварително изготвени бланки с въпроси. Чрез отговорите на въпросите трябва получат информация каква е упражняваната професия, как протича един работен ден, какви са най-важните качества и умения, необходими за упражняването ѝ. Кариерният лексикон се създава като общ проект на класа – на хартиен или в електронен вариант, оформя се по ефектен и креативен начин.

Индивидуални и групови срещи с консултанти и участие в други дейности за кариерно ориентиране, организирани от ЦПЛР – ОДК Велико Търново за ученици от V, VI и VII класове.

Дейностите имат за цел да запознаят учениците с професии и специалности, съобразени с техните потребностите и интереси, да ги подкрепят в кариерното им ориентиране и бъдещата им професионална реализация.

II. За професионални гимназии, за обединени училища и за профилирани гимназии и средни училища с професионални паралелки: 

          Създаване на видео подкаст

Целта на подкаста е да се проучат и представят успешно реализирали се в практиката по професията, по която са се обучавали в училище възпитаници на училището и/или други вдъхновяващи за успех и кариерно ориентиране личности.

 През „Месеца на кариерното ориентиране“ ще се осъществят и различни, съобразени с възрастта на учениците, училищни инициативи Програма тук

съобщения

Сигнали за корупция, жалби:

Велико Търново
ул. Арх. Георги Козаров 1,
стая №8, тел. 062/616314 rio_vt@ruo-vt.bg

Подаване на сигнали по вътрешен канал – изтегли