Картинката не може да има празен alt атрибут; името на файла е Иновации.jpg

В периода 27 март – 27 април 2024 година Регионалното управление на образованието – Велико Търново организира „Месец на иновациите“.

Като част от „Месеца на иновациите“ на 19 април 2024 г. е организирана VIII Кръгла маса на тема „Популяризиране на опита на училищата и добрите педагогически практики в образователните институции“ с участници от области Велико Търново, Бургас, Варна, Габрово, Русе.

Областната програма на месеца на иновациите – изтегли

съобщения

Сигнали за корупция, жалби:

Велико Търново
ул. Арх. Георги Козаров 1,
стая №8, тел. 062/616314 rio_vt@ruo-vt.bg

Подаване на сигнали по вътрешен канал – изтегли