Резултати от проведен конкурс за длъжността „директор“ на училище, обявен със заповед № РД06-1/04.01.2024 г. на началника на РУО – Велико Търновоизтегли

Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати до конкурс за длъжността „директор” на  училище на територията на област Велико Търново, обявен със заповед №  РД06-1/04.01.2024 г. на началника на РУО – Велико Търново – изтегли

Заповед за прекратяване на конкурс за заемане на длъжността „директор” на следните училища на територията на област Велико Търново, поради липса на подадени заявления за участие:

Основно училище „Васил Левски“ , с. Леденик, общ. Велико Търново

Основно училище „Св. Климент Охридски“, с. Виноград, общ. Стражица

Средно училище „Св. Климент Охридски“, с. Камен, общ. Стражица

Средно училище „Св. Климент Охридски“, гр. Сухиндол, общ. Сухиндол

съобщения

Сигнали за корупция, жалби:

Велико Търново
ул. Арх. Георги Козаров 1,
стая №8, тел. 062/616314 rio_vt@ruo-vt.bg

Подаване на сигнали по вътрешен канал – изтегли