Срок за подаване на заявления за допускане до ДЗИ/ЗДИППК: 06.02.2024 г. – 21.02.2024 г.

Срок за подаване на заявления за явяване на изпит по чужд език в VII клас: 01.02.2024 г. – 16.02.2024 г. 

Срок за подаване на заявления за явяване на изпит по чужд език и за оценяване на дигиталните компетентности в Х клас: 01.02.2024 г. – 16.02.2024 г. 

съобщения

Сигнали за корупция, жалби:

Велико Търново
ул. Арх. Георги Козаров 1,
стая №8, тел. 062/616314 rio_vt@ruo-vt.bg

Подаване на сигнали по вътрешен канал – изтегли