Конкурс за заемане на длъжността „директор” на училище от област Велико Търново – Заповед

Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати до конкурс за длъжността „директор” на  училище на територията на област Велико Търново, обявен със заповед №  РД06-1/04.01.2024 г. на началника на РУО – Велико Търново – изтегли

Заявление за участие – изтегли

СПИСЪК на нормативните актове, които кандидатите за длъжността „директор“ на държавните и общинските училища трябва да познават и прилагат – изтегли

Срок за подаване на документи от 11.01.2024 до 12.02.2024 включително

съобщения

Сигнали за корупция, жалби:

Велико Търново
ул. Арх. Георги Козаров 1,
стая №8, тел. 062/616314 rio_vt@ruo-vt.bg

Подаване на сигнали по вътрешен канал – изтегли