• 16.08.2023

Свободни места след четвърти етап на класиране в VIII клас за учебната 2023/2024 година и срокове за попълването им – изтегли

съобщения

Сигнали за корупция, жалби:

Велико Търново
ул. Арх. Георги Козаров 1,
стая №8, тел. 062/616314 rio_vt@ruo-vt.bg

Подаване на сигнали по вътрешен канал – изтегли