Със заповед №РД06-621/15.08.2023 г. на началника на РУО – Велико Търново се закриват следните паралелки:

1. Половин (0,5) паралелка – професия код 523070 Техник по автоматизация, специалност 5230704 Осигурителни и комуникационни системи в железопътната инфраструктура в Професионална гимназия по железопътен транспорт „Никола Йонков Вапцаров“, гр. Горна Оряховица;

2. Половин (0,5) паралелка – професия код 525070 Техник по железопътна техника, специалност код 5250701 Локомотиви и вагони в Професионална гимназия по железопътен транспорт „Никола Йонков Вапцаров“, гр. Горна Оряховица.


Резултатите от четвърто класиране след VII клас са публикувани на адрес: https://infopriem.mon.bg/

Проверката се осъществява с входящия номер и код от служебната бележка на ученика.

Справка за минимален и максимален бал по паралелки – четвърто класиране, 2023 г. – изтегли

Записване на приетите ученици на четвърти етап на класиране се извършва в периода 11-14 август 2023 г.

Обявяване на незаетите места след четвърти етап на класиране до 16 август 2023 г.


Заявления за участие в четвърти етап на класиране ще се подават онлайн или в гнездо ОУ „Св. П. Евтимий” – Велико Търново в периода 7-8 август 2023 г.

В заявлението за четвърти етап на класиране ученикът може да промени и пренареди желанията си, съобразно с обявените незаети места след трети етап на класиране, като НЕ ЗАПАЗВА мястото си от по-преден етап на класиране.

Свободни места за четвърти етап на класиране – изтегли

съобщения

Сигнали за корупция, жалби:

Велико Търново
ул. Арх. Георги Козаров 1,
стая №8, тел. 062/616314 rio_vt@ruo-vt.bg

Подаване на сигнали по вътрешен канал – изтегли