Резултатите от първото класиране след VII клас са публикувани на адрес: https://infopriem.mon.bg/

Проверката се осъществява с входящия номер и код от служебната бележка на ученика.

Справка за минимален и максимален бал по паралелки – първо класиране, 2023 г. – изтегли

Учениците, класирани по ПЪРВО желание след първи етап на класиране, се записват в училището, в което са приети – в срок от 13.07.2023г. до 17.07.2023 г.

Учениците, които не са удовлетворени от класирането си на първи етап, може да подадат в училището, в което са класирани, заявление за участие във втори етап на класирането в срок от 13.07.2023г. до 17.07.2023 г. Желанията не се пренареждат и кандидатът може да се класира на втори етап САМО на по-предно желание или на това което е приет на първо класиране. Ако няма възможности за по-предно класиране, кандидатът запазва мястото си от първия етап на класирането.

НЕКЛАСИРАНИТЕ по нито едно желание на първи етап на класиране ученици участват АВТОМАТИЧНО във втори етап на класиране. 

съобщения

Сигнали за корупция, жалби:

Велико Търново
ул. Арх. Георги Козаров 1,
стая №8, тел. 062/616314 rio_vt@ruo-vt.bg

Подаване на сигнали по вътрешен канал – изтегли