УВАЖАЕМИ УЧЕНИЦИ И РОДИТЕЛИ,

Подаване на Заявления за участие в първи етап на класиране за прием на ученици в VIII клас се извършва от 05.07.2023 г. до 07.07.2023 г.

Всеки седмокласник с родител:

  • Може онлайн на сайта https://infopriem.mon.bg входящия си номер и персонален код (от служебна бележка) да подаде по едно заявление във всяка една област в РБългария, за кандидатстване в съответните нейни училища. В сайта е приложено подробно ръководство за подаване на заявление.
  • Може да отиде в училище-гнездо за област Велико Търново и там да подаде заявление на хартия, което ще бъде обработено и въведено в системата.

За кандидатстване в друга област може да се подаде заявление онлайн (т.1), или да се отиде в училище-гнездо в съответната област.

ПОДРЕДБАТА НА ЖЕЛАНИЯТА Е МНОГО ВАЖНА  – ПОДРЕЖДАЙТЕ ПАРАЛЕЛКИТЕ В НИЗХОДЯЩ РЕД  (ЗАПОЧНЕТЕ ОТ НАЙ-ЖЕЛАНАТА), ЗАЩОТО КАНДИДАТЪТ ЩЕ БЪДЕ КЛАСИРАН ПО НАЙ-ПРЕДНОТО ЖЕЛАНИЕ, ЗА КОЕТО МУ Е СТИГНАЛ БАЛЪТ.

НЯМА ОГРАНИЧЕНИЕ ЗА ЗАЯВЕНИТЕ ЖЕЛАНИЯ! Учениците могат да кандидатстват за прием в неограничен брой училища. Като отделно желание трябва да се записва всяка избрана паралелка, а не само избраното училище.

Списък на паралелките за област Велико Търново  

Документи за участие в първи етап на класиране за всички училища с утвърден държавен план-прием в VIII клас в област Велико Търново се приемат от 8.00 до 18.00 часа в следните приемни места:

  • ОУ „Св. Патриарх Евтимий“ – гр. Велико Търново – от 05.07.2023 г. до 07.07.2023 г. включително;
  • ОУ „Иван Вазов“ – гр. Горна Оряховица – от 05.07.2023 г. до 07.07.2023 г. включително;
  • ОУ „Св. Климент Охридски“ – гр. Павликени – от 05.07.2023 г. до 06.07.2023 г. включително;
  • ОУ „Филип Сакелариевич“ – гр. Свищов – от 05.07.2023 г. до 06.07.2023 г. включително.

За Ваша информация публикуваме достигнатите минимални и максимални балове по профили/специалности при кандидатстване през учебната 2021-2022 година:

Минимален и максимален бал – 1 етап на класиране;

Минимален и максимален бал – 2 етап на класиране;

Минимален и максимален бал – 3 етап на класиране.

съобщения

Сигнали за корупция, жалби:

Велико Търново
ул. Арх. Георги Козаров 1,
стая №8, тел. 062/616314 rio_vt@ruo-vt.bg

Подаване на сигнали по вътрешен канал – изтегли