На 08.06.2023 г. Регионално управление на образованието – Велико Търново връчи награди в системата на предучилищното и училищното образование в област Велико Търново за учебната 2022/2023 година. Тържественото събитие по традиция се провежда през месец юни.

За цялостна професионална дейност в системата на предучилищното и училищното образование инж. Розалия Личева връчи отличия по Статута за присъждане и връчване на награди в системата на предучилищното и училищното образование в област Велико Търново, утвърден със заповед №РД 06-408/13.04.2018 г. на началника на РУО – Велико Търново. За настоящата учебна година награди получават: Радка Станева, директор на ОУ „Св. Климент Охридски“, гр. Павликени в категория „Директор на училище“, Валентина Найденова, зам.-директор на ОУ „Бачо Киро“, гр. Велико Търново в категория „Заместник-директор на училище“, Магдалена Алексиева, директор на ДГ „8-ми март“, гр. Павликени в категория „Директор на детска градина“. За начален етап е отличена Людмила Тодорова, учител в ОУ „Димитър Благоев“, гр. Велико Търново, а за  прогимназиален – Грета Гюнева-Косева от ОУ „Петко Рачев Славейков“, гр. Велико Търново. В категория „Учител в гимназиален етап“ с отличния бяха удостоени инж. Красимир Николов от Професионална техническа гимназия „Васил Левски“, гр. Горна Оряховица, Юра Лужецка от Средно училище „Бачо Киро“, гр. Павликени и Илияна Василева, психолог в Регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование – област Велико Търново.

За високи постижения на национални олимпиади и състезания и принос в издигане престижа на образователната система на област Велико Търново бяха наградени екипи от ученици и учители на 13 училища. През настоящата учебна година това са 38 ученици и 26 учители.

Д-р Евгения Илиева, директор на Професионална гимназия по строителство, архитектура и геодезия „Ангел Попов“, гр. Велико Търново получи грамота за номинацията ѝ за наградата „Св. Иван Рилски“, учредена от Министерството на образованието и науката, а 13 педагогически специалисти бяха наградени с почетното отличие „Неофит Рилски“ на МОН.

съобщения

Сигнали за корупция, жалби:

Велико Търново
ул. Арх. Георги Козаров 1,
стая №8, тел. 062/616314 rio_vt@ruo-vt.bg

Подаване на сигнали по вътрешен канал – изтегли