За четвърта поредна година, в периода 18 април – 22 май 2023 г.,  Регионално управление на образованието – Велико Търново провежда кампания за кариерно ориентиране на учениците под наслов „Мисля за моето бъдеще“.

В инициативите ще се включат ученици от I до ХII клас от област Велико Търново, съвместно с учители, родители, работодатели и кариерни консултанти от Център за подкрепа за личностно развитие – Общински детски комплекс, гр. Велико Търново.

КАТЕГОРИИ ДЕЙНОСТИ:

  1. За ученици от начален и прогимназиален етап на училищата:
  1. Създаване на проект на класа „Моята първа книжка – професии на нашите родители“.

               Инициативата има за цел да запознае учениците от начален етап с различни професии, чрез изпълнение от тях на проектно базирани задачи: проучвания и подготовка на текст, съчинение, кратък разказ, стихотворение, песен, рисунка, фотоколаж и др. Идеята е учениците, с помощта на техните родители и близки, да изработят проект на илюстрована книжка в хартиен или електронен вариант, в който по иновативен и креативен начин да представят различни професии, включително и професиите на бъдещето.

  • „Интервю с професионалист“.

               Изготвяне на кратък видеофилм, анимирана презентация или статия за вестник/списание, чрез които да се представят различни професии, знанията, уменията и качествата които се изискват за тяхното упражняване. Учениците, съвместно със своите учители осъществяват посещение на реални работни места, където провеждат интервю, запознават се с условията и особеностите на работа в избраната фирма.

            Инициативата е насочена към учениците от прогимназиален етап с цел мотивиране към избраната от тях професия, създаване на адекватна самооценка, разширяване на познанията за професиите, информиране за възможностите и подпомагане на образователния избор.

  • Групови и индивидуални online срещи с консултанти от ЦПЛР – ОДК Велико Търново и ученици от V, VI и VII класове

          Подкрепа на учениците и техните родители за кариерното им ориентиране и бъдещата професионална реализация.

II. За професионални гимназии, за обединени училища и за профилирани гимназии и средни училища с професионални паралелки: конкурс за есе на тема „Готов ли съм да стартирам собствен бизнес или да продължа семейния бизнес?“

          В конкурса могат да участват ученици от І и ІІ гимназиален етап. Конкурсът има за цел да покаже докoлĸo ca пoдгoтвeни млaдитe хора за стартиране на собствен бизнес или за участие в семейния бизнес, каква е тяхната мотивация, готови ли са да откликнат на предизвикателствата пред тях.

 През „Месеца на кариерното ориентиране“ ще се осъществят и различни, съобразени с възрастта на учениците, училищни инициативи Програма тук

Вярваме, че заедно отново ще успеем да направим Месеца на кариерното ориентиране „Мисля за моето бъдеще“ едно незабравимо преживяване за ученици, учители и родители!

съобщения

Сигнали за корупция, жалби:

Велико Търново
ул. Арх. Георги Козаров 1,
стая №8, тел. 062/616314 rio_vt@ruo-vt.bg

Подаване на сигнали по вътрешен канал – изтегли