На 22 май 2023 г. в сградата на Регионално управление на образованието – Велико Търново беше открита изложба „Моята първа книжка – професии на нашите родители“. Изложбата е част от инициираните дейности от кампанията за кариерно ориентиране на учениците под наслов „Мисля за моето бъдеще“. На изложбата са представени проекти на класове на ученици от начален етап на обучение,  от 27 училища в област Велико Търново.

Учениците, със съдействието на своите класни ръководители, родители и близки изработиха илюстровани книжки в хартиен или електронен вариант, в които по иновативен и креативен начин представиха над 160  професии. Чрез рисунки, стихчета, гатанки, вдъхновяващи разкази и забавни истории те разказаха за  професиите на баба и дядо, на мама и тате, на кака и бате, на свои близки и роднини; споделиха професията, за която мечтаят; надникнаха и в бъдещето, където виждат потребност от нови професии, като: архитект на „зелени“ градове и интелигентни домове, архитект по боклука, градски фермер, пилот на космически кораб и др.  

От изработените проекти и споделените емоции се убедихме, че за пореден път заедно успяхме да направим месеца на кариерното ориентиране едно незабравимо и полезно преживяване за учениците от начален етап, за техните учители и родители!

съобщения

Сигнали за корупция, жалби:

Велико Търново
ул. Арх. Георги Козаров 1,
стая №8, тел. 062/616314 rio_vt@ruo-vt.bg

Подаване на сигнали по вътрешен канал – изтегли