Картинката не може да има празен alt атрибут; името на файла е Иновации.jpg

В периода 10 март – 10 април 2023 година Регионалното управление на образованието – Велико Търново организира „Месец на иновациите“.

В рамките на един месец ще се осъществи обмен на добри иновативни практики между училищата в областта, в следните направления:

  1. МОДУЛ 1 – Провеждане и споделяне на открити педагогически практики от учители в иновативните училища.
  2. МОДУЛ 2 – Представяне на презентации, съдържащи информация за прилагани иновативни подходи в обучението.
  3. МОДУЛ 3 – Споделяне на опит за прилагане на иновативни ресурси и технологии.
  4. МОДУЛ 4 – Организиране на „STEM – ден в училище“ – онлайн представяне на учебни дейности в STEM – пространства.

Като част от „Месеца на иновациите“, е организиран Форум на тема „Иновации в училището на XXI век“, който е в рамките на Национална програма „Иновации в действие“ на МОН. Форумът ще се проведе в периода 28 – 29.03.2023 г. в СУ „Емилиян Станев“, Велико Търново и ще включва участници от университети и иновативни училища в областите Велико Търново, Габрово, Русе, Силистра и Разград.

Областната програма на месеца на иновациите – изтегли

съобщения

Сигнали за корупция, жалби:

Велико Търново
ул. Арх. Георги Козаров 1,
стая №8, тел. 062/616314 rio_vt@ruo-vt.bg

Подаване на сигнали по вътрешен канал – изтегли