На 25 октомври 2022 г. и в чест на 1 ноември – Деня на народните будители Регионално управление на образованието – Велико Търново организира на ежегодното тържествено отбелязване на празника с презентиране на живота и делото на личности – будители от по-ново време, които са родени на територията на област Велико Търново и са допринесли по свой начин за духовното израстване на българския народ. Създадените презентации и видеофилми са резултат от съвместните проучвания на ученици, учители, представители на читалища, музеи и библиотеки от област Велико Търново.

Обединени от общата тема „Горди потомци на святи и достойни деди – будители от родния край“, 8 училищни екипи представиха даскал Васил Неделчев, основател на читалището в Сухиндол, пламенният родолюбец Тодор Лефтеров (ПГАТ „Цанко Церковски“, Павликени), емблематичните писатели Алеко Константинов (СПГ „Алеко Константинов“, Свищов) и Емилиян Станев (СУ „Емилиян Станев, Велико Търново), потомствените будители Христаки Павлович, Цвятко Радославов, Николай Павлович и авторът на българския химн Цветан Радославов (СУ „Цветан Радославов“, Свищов), незабравимият Константин Кисимов,   наследник на видните търновски дейци Пандели Кисимов и Евгения Кисимова, пресъздал пет пъти образа на Странджата (ЧПГ „АК – Аркус“ ЕООД, Велико Търново), видни художници като Борис Денев и Рафаил Попов (ПГТ „Д-р Васил Берон“, Велико Търново), основателят на първите художествени провинциални изложби в България Недялко Каранешев (ОУ „Иван Вазов“, Горна Оряховица) и човекът проектирал старото военно училище – Леон Филипов ( ПГСАГ „Ангел Попов“ – Велико Търново).

В духа на възрожденските традиции доц. д-р Калина Иванова, директор на Регионална библиотека „П. Р. Славейков“ запозна присъстващите ученици с личността на Моско Москов,  един от първите наши археолози, заслужил учител и читалищен деец, историк, писател, преводач, организатор на туристическото движение. Училищните екипи отнесоха като подарък за своите училищни библиотеки екземпляр от неговия „Пътеводител на град Велико Търново и околността му”.

Празникът бе уважен от г-жа Пенка Игнатова, директор на дирекция „Образование, младежки дейности и спорт“, община Велико Търново, г-жа Румяна Кузева, началник на отдел „Образование“ към община Свищов, г-жа Ивелина Върбанова, специалист „Образование“, община Горна Оряховица, доц. д-р Калина Иванова, директор на Регионална библиотека „П. Р. Славейков“, Велико Търново, д-р Иван Александров, общински съветник във Великотърновски общински съвет, д-р Деница Александрова, уредник на Художествена галерия „Недялко Каранешев“, Горна Оряховица, директори на училища от областта и родители. 

Тук може да видите представените от учениците материали

УчилищеЛинк към представянето
ПГСАГ „Ангел Попов“ – Велико Търновоклип с презентация
ПГТ „Д-р Васил Берон“ – Велико Търновоклип с презентация
ЧПГ „АК-Аркус“ ЕООД – Велико Търновоклип
ОУ „Иван Вазов“ – Горна Оряховицаклип
ПГАТ „Цанко Церковски“ – Павликенилинк към представянето
СУ „Цветан Радославов“ – Свищовлинк към представянето
СПГ „Алеко Константинов“ – Свищовлинк към представянето

съобщения

Сигнали за корупция, жалби:

Велико Търново
ул. Арх. Георги Козаров 1,
стая №8, тел. 062/616314 rio_vt@ruo-vt.bg

Подаване на сигнали по вътрешен канал – изтегли