• 29.06.2022

Подаване на заявления за допускане до ДЗИ/ДИППК за сесия август-септември на учебната 2021-2022 година:

27.06.2022 г. – 08.07.2022 г.

Заявленията се подават в училището, в което ученикът се е обучавал.