УВАЖАЕМИ УЧЕНИЦИ И РОДИТЕЛИ,

Може да проверите резултатите от националните външни оценявания в Х клас по български език и литература,  математика и чужд език..

Проверката става с входящ номер и код за достъп на адрес: http://priem.mon.bg

Съгласно заповед №РД06-619/23.06.2022 г. на началника на Регионално управление на образованието – Велико Търново запознаването на учениците от Х клас с индивидуалната им писмена работа по български език и литература /БЕЛ/, математика, чужд език и информационни технологии може да се извърши на 29 юни (сряда) и 30 юни (четвъртък) 2022 г. от 8:30 до 17:30 часа в сградата на Регионално управление на образованието – Велико Търново.

Запознаването с оценената индивидуална работа на ученика от Национално външно оценяване в Х клас става чрез влизане в системата с определени права на достъп, като:

– ученикът вижда сканираната и оценена изпитна работа с присъдени точки за всеки един отговор;

– сканираното изображение не може да бъде снимано, записвано, отпечатвано и изнасяно от залата;

– не се допуска разглеждане на други изпитни работи.

съобщения

Сигнали за корупция, жалби:

Велико Търново
ул. Арх. Георги Козаров 1,
стая №8, тел. 062/616314 rio_vt@ruo-vt.bg

Подаване на сигнали по вътрешен канал – изтегли