УВАЖАЕМИ УЧЕНИЦИ И РОДИТЕЛИ,

От 13.06.2022 г. до 16.06.2022 г. зрелостниците лично може да се запознаят със своите оценени изпитни работи срещу документ за самоличност и в присъствието на представители на училищната зрелостна комисия.

Запознаването се извършва в училището, в което са се обучавали учениците.