Шестото изложение конкурс на младежкото техническо творчество се откри на 14.04.2022 г. в Горна Оряховица.

Около 200 ученици и студенти от професионални гимназии и технически университети от страната, както и фирми показват най-новото, което са изобретили през годината. 

ПРОГРАМА

ЗА ПРОВЕЖДАНЕ КОНКУРС – ИЗЛОЖЕНИЕ

НА „МЛАДЕЖКО ТЕХНИЧЕСКО ТВОРЧЕСТВО“ (МТТ) НА 14-ТИ И 15-ТИ АПРИЛ 2022Г.

В ГР. ГОРНА ОРЯХОВИЦА СПОРТНА ЗАЛА „НИКОЛА ПЕТРОВ“

14.04.2022г.
11:00ч. Музикална програма на Джуниър Бенд от СУ „Емилиан Станев“ В.Търново
11:30ч. Официално откриване на Изложението
12:00ч.до 17:00ч. Изложението е отворено за посетители

15.04.2022г.
09:30ч. Отваряне Изложението за посетители
15:30ч. Журито обявява резултатите и наградените в Конкурса
16:30ч. Закриване на Изложението

съобщения

Сигнали за корупция, жалби:

Велико Търново
ул. Арх. Георги Козаров 1,
стая №8, тел. 062/616314 rio_vt@ruo-vt.bg

Подаване на сигнали по вътрешен канал – изтегли