Заповед за утвърждаване на държавен план-прием за учебната 2022/2023 година за общинските профилирани и професионални гимназии, за държавните професионални гимназии, за паралелките с профилирана подготовка в средните училища и за паралелките с професионална подготовка в средните училища и профилираните гимназии, както и за професионална паралелка в обединени училища от област Велико Търново и местата за ученици по профили, професии и специалности – изтегли (публикувано 26.04.2022 г.)


Заповед за утвърждаване на допълнителен държавен план-прием за учебната 2022/2023 година за учениците, завършили първи гимназиален етап на средно образование от обединените училища – изтегли (публикувано 26.04.2022 г.)