В периода 15 февруари – 15 март 2022 година Регионалното управление на образованието – Велико Търново организира „Месец на иновациите“.

В рамките на един месец ще се осъществи онлайн обмен на добри практики между училищата в областта, под формата на:

  • Представяне на открити педагогически практики в реално време в Teams или на запис. Откритите практики ще могат да бъдат посетени от педагогически специалисти в други институции чрез предоставен код за достъп в Областната програма на месеца на иновациите;
  • Представяне на презентации, подготвени от иновативните училища в област Велико Търново, съдържащи информация за прилагани иновативни методи в обучението;
  • Онлайн обмен на добри практики – работни срещи, състезания, публични изяви, представяне на видеоматериали, практикуми за учители; 
  • Провеждане на виртуална Кръгла маса в Microsoft Teams, посветена на „Месеца на иновациите“ с модератори от РУО – Велико Търново. Целта на събитието е  споделяне на иновативни разработки, иновативни практики и електрони учебни помагала, създадени от педагогически колективи в област Велико Търново.

Областната програма на месеца на иновациите – изтегли

съобщения

Сигнали за корупция, жалби:

Велико Търново
ул. Арх. Георги Козаров 1,
стая №8, тел. 062/616314 rio_vt@ruo-vt.bg

Подаване на сигнали по вътрешен канал – изтегли