Днес, 12.11.2021 г. в РУО – Велико Търново бяха доставени 12700 теста за COVID-19. Те ще бъдат предадени на директорите на училищата от областта до 15.11.2021 г.

В училищата на територията на област Велико Търново, в които родителите са декларирали съгласие за присъствен учебен процес чрез тестване на децата им, е създадена организация за преминаване на присъствено обучение за учениците от I до IV клас от 16.11.2021 г. (вторник).

 

съобщения

Сигнали за корупция, жалби:

Велико Търново
ул. Арх. Георги Козаров 1,
стая №8, тел. 062/616314 rio_vt@ruo-vt.bg