Национално многоезично състезание по английски, испански, италиански, немски, руски и френски език през учебната 2021/2022 година – областен кръг

Областният кръг на Национално многоезично състезание по английски, испански, италиански, немски, руски и френски език през учебната 2021/2022 година ще се проведе на 16.10.2021 г. (събота) от 10:00 часа в Профилирана хуманитарна гимназия „Св. св. Кирил и Методий“, гр. Велико Търново, ул. „Михаил Кефалов“ № 2.

Всички ученици, заявили участие в областния кръг на Многоезичното състезание, е необходимо да се явяват в училището-домакин в 9:30 часа като представят документ за самоличност и разполагат с лични предпазни средства – маска.

съобщения

Сигнали за корупция, жалби:

Велико Търново
ул. Арх. Георги Козаров 1,
стая №8, тел. 062/616314 rio_vt@ruo-vt.bg

Подаване на сигнали по вътрешен канал – изтегли