Съгласно т. 7 от заповед №РД-01-856/19.10.2021 г. на министъра на здравеопазването и т. 3 от заповед № РД09-3596/20.10.2021 г. на министъра на образованието и науката за всички училища на територията на община Велико Търново е създадена организация за обучение от разстояние в електронна среда считано от 27.10.2021 г. 

Съгласно т. 7 от заповед №РД-01-856/19.10.2021 г. на министъра на здравеопазването и т. 3 от заповед № РД09-3596/20.10.2021 г. на министъра на образованието и науката за всички училища на територията на община Лясковец е създадена организация за обучение от разстояние в електронна среда считано от 26.10.2021 г. 

График за преминаване към ротационно обучение от разстояние в електронна среда за период от две календарни седмици, считано от 26.10.2021 г.  до 05.11.2021 г. за училищата от община Стражица – изтегли

График за преминаване към ротационно обучение от разстояние в електронна среда за период от две календарни седмици, считано от 25.10.2021 г.  до 05.11.2021 г. за училищата от община Велико Търново, община Горна Оряховица, община Златарица и община Лясковец – изтегли

съобщения

Сигнали за корупция, жалби:

Велико Търново
ул. Арх. Георги Козаров 1,
стая №8, тел. 062/616314 rio_vt@ruo-vt.bg

Подаване на сигнали по вътрешен канал – изтегли